22 kwietnia br. miała miejsce kolejna odsłona konferencji „Bezpieczna Praca Spawacza”, którą przygotowała nasza redakcja.

Gospodarzem spotkania była Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, a czasopismo „Stal. Metale & Nowe Technologie” objęło patronatem medialnym niniejsze wydarzenie. Dzięki uprzejmości władz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, konferencja została zorganizowana w budynku uczelni na ul. Krzywoustego 9 w Katowicach.

Tegoroczna edycja potwierdziła, że poruszane na konferencji tematy są wciąż bardzo pożądane przez uczestników. Wysoka frekwencja jest tego potwierdzeniem – wydarzenie zgromadziło ponownie ponad 100 osób! Dodatkową atrakcją dla uczestników były zorganizowane „mini targi”, czyli stoiska sponsorów, które mogli odwiedzać podczas przerwy kawowej.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonała redaktor zarządzająca czasopisma „Promotor BHP” – Natalia Woźny, a także przedstawiciel władz uczelni, prodziekan ds. studenckich – dr inż. Maciej Puchała.

Pierwsza prelekcja autorstwa dra inż. Damiana Hadrysia (WSZOP), dotyczyła bezpieczeństwa pracy podczas spawania laserowego. W swoim wystąpieniu przedstawił zagrożenia związane ze spawaniem laserowym, a także ich niebezpieczny wpływ na zdrowie (i życie) człowieka. Prelegent ostrzegł, że dobrą praktyką w pracy z laserami jest unikanie patrzenia w wiązkę oraz nie kierowanie promienia lasera na części ciała.

Niezwykle zachwalane przez uczestników wystąpienie należało do dr inż. Jolanty Matusiak oraz mgr inż. Joanny Wyciślik (Instytut Spawalnictwa), które poruszyły kwestię emisji dymu spawalniczego do środowiska pracy, a także wpływu gazów osłonowych na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu różnych materiałów konstrukcyjnych. Zamiana tzw. 3D (Dirty, Dusty, Dangerous) na 3C (Cool, Clever, Clean) jest podstawowym zadaniem, które stoi przed pracami związanymi ze spawaniem, lutospawaniem zgrzewaniem oraz cięciem termicznym. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, ciągły rozwój i doskonalenie, urządzeń, technologii i materiałów, a także dążenie do poprawy warunków pracy, w zasadniczy sposób przyczyni się do zmniejszenia emisji dymu spawalniczego w środowisku pracy.

Ryszard Stankiewicz (Timken Polska) omówił ciekawą kwestię prac spawalniczych pod kątem zagrożeń pożarowych w firmie Timken Polska. Zaprezentował wykaz prac z ogniem, tablicę z pozwoleniami (na której umieszczone są informacje dotyczące lokalizacji niebezpiecznych stanowisk, a także pozwolenia konkretnych osób do pracy z ogniem).

Temat ochrony dróg oddechowych spawacza omówił Adam Jabłoński (Filter Service). Prelegent przypomniał jak prawidłowo dobrać sprzęt ochronny dróg oddechowych, jakie są kryteria doboru sprzętu filtrującego, a także jakie są skutki błędnego stosowania środków ochrony dróg oddechowych.

Paweł Wodonos (Robod S.A.) zaznajomił uczestników konferencji z kwestią optymalizacji doboru środków ochrony indywidualnej dla spawacza. Prelegent uczulał słuchaczy, że „podobne” nie oznacza „takie samo”, na przykładzie rękawic spawalniczych. Przedstawił parametry techniczne oraz cechy, jakie muszą spełniać rękawice przeznaczone do prac spawalniczych.

Po przerwie kawowej głos w dyskusji zabrał prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki (WSZOP), który zaprezentował temat „Modelowanie numeryczne nagrzewania tkanki skórnej przez zewnętrzne źródła ciepła z uwzględnieniem odzieży ochronnej”. Prelegent omówił m.in. rodzaje oparzeń cieplnych (ze względu na stopień oparzenia).

Rafał Biały (Centrozłom S.A.) skupił się na kwestii bezpiecznej pracy z przepalaczami. Podczas tej prezentacji uczestnicy dowiedzieli się, na co należy zwrócić uwagę przez rozpoczęciem pracy na stanowisku przepalacza, a także czym jest karta karta Start up prac spawalniczych i przepalacza.

Patryk Nowicki (Rostaing) omówił dobór ochrony dłoni na stanowisku spawacza. Zwrócił uwagę na różnicę między rękawicami spawalniczymi a rękawicami wykazującymi cechy rękawic spawalniczych.

Adam Orłowski (Rywal RHC) zaprezentował temat dotyczący ergonomicznej maty spawalniczej. Zwrócił uwagę na jej prozdrowotne właściwości, które wpływają na poprawę ergonomii pracy pracownika.

Kolejne wystąpienie autorstwa mgr inż. Jakuba Karpowicza (WSZOP), dotyczyło bezpieczeństwa spawacza podczas zagrożeń gazami i pyłami. Prelegent omówił badania, które były przeprowadzone na terenie firm zlokalizowanych na Śląsku, a które miały na celu sprawdzenie możliwości zmniejszenia narażenia spawaczy na dymy i pyły spawalnicze poprzez zastosowanie mechanizacji stanowiska pracy.

Arkadiusz Grządziel (Capital Safety) omówił kwestię bezpiecznej pracy spawacza podczas prac na wysokości. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są najczęstsze błędy w doborze sprzętu chroniącego przed upadkiem, a także jakie są nowe rozwiązania w tym zakresie.

Zakończeniu konferencji towarzyszyła dyskusja, w której aktywny udział brali słuchacze prelekcji.

Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie kolejną edycją konferencji „Bezpieczna Praca Spawacza”, mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się w tak licznym gronie przy okazji kolejnych konferencji organizowanych przez naszą redakcję!

 

Uczestnicy konferencji mogą pobrać zahasłowane materiały konferencyjne TUTAJ.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij