Dnia 22 października miała miejsce w Łodzi II Ogólnopolska Konferencja „Medycyna Pracy – BHP – Pracodawca”. W wydarzeniu wzięło udział 170 osób. Czasopismo "Promotor BHP" objęło patronatem medialnym konferencję.

Dnia 22 października miała miejsce w Łodzi II Ogólnopolska Konferencja „Medycyna Pracy – BHP – Pracodawca”. Z Sebastianem Fagasińskim, Dyrektorem Oddziału SEKA S.A. w Łodzi, firmy będącej organizatorem spotkania, o przebiegu konferencji rozmawiała Natalia Woźny.

Natalia Woźny: Już po raz drugi organizują Państwo konferencję „BHP – Medycyna Pracy – Pracodawca”. Jakie są założenia i cele tego spotkania, co chcą Państwo przekazać zgromadzonym podczas konferencji słuchaczom?

Sebastian Fagasiński: Głównym celem konferencji jest prezentacja obowiązujących przepisów z obszaru kodeksu pracy, bezpieczeństwa pracy oraz medycyny pracy, aby ułatwić przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie wyżej wymienionymi kwestiami w ich bieżącej działalności. Konferencję kierujemy przede wszystkim do właścicieli i przedstawicieli zarządów firm, managerów działów kadr, specjalistów bhp oraz kadry kierowniczej. Idea cyklu konferencji „Medycyna Pracy – BHP – Pracodawca” została zapoczątkowana w 2012 roku, kiedy to SEKA S.A. zorganizowała pierwszą edycję tego wydarzenia. W konferencji wzięło wówczas udział 175 przedstawicieli firm, a chęć udziału potwierdziło ponad 220 osób. Ponadto, patronat nad pierwszą edycją konferencji objęli: Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

N.W.: Kogo udało się Państwu zgromadzić na konferencji? Czy łatwo jest zaangażować pracodawców w dbałość o zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy?

S.F.: Frekwencja podczas tegorocznej konferencji ponownie dopisała, bowiem w wydarzeniu wzięło udział 170 osób. Tak jak przewidywaliśmy, byli to przede wszystkim przedstawiciele działów kadr oraz komórek bhp z przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym oraz usługowym, chociaż wśród zaproszonych gości pojawili się także pracownicy lokalnych urzędów i instytucji o charakterze publicznym. W naszej opinii organizacja tego typu konferencji jest niewątpliwie skutecznym sposobem na upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Jednak aby zainteresować przedsiębiorców tematyką bhp, trzeba zaoferować interesujący program, w którym zaprezentowane będą przede wszystkim zagadnienia o charakterze praktycznym, a prelegenci będą prezentować najwyższy poziom merytoryczny. Nasza konferencja odniosła sukces między innymi dlatego, że postawiliśmy właśnie na jakość, a to nie udałoby się bez ścisłej współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, który został współorganizatorem konferencji, a także bez wsparcia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, który objął patronat nad naszym wydarzeniem, tym samym potwierdzając wysoką wartość merytoryczną wydarzenia.

N.W.: Jak Państwo oceniają tegoroczną edycję konferencji? Czego można się było dowiedzieć od zaproszonych prelegentów?

S.F.: Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tegorocznej konferencji, ponieważ wysoką ocenę wystawili nam sami uczestnicy. Wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez gości konferencji dały średnią 5,3 w skali 1-6 dla zapytania o ogólną ocenę wydarzenia. Wysoka ocena uczestników daje nam potwierdzenie, że organizacja tego typu spotkań ma sens, ponieważ odpowiada na realne potrzeby przedsiębiorców. A ponieważ potrzeby te potraktowaliśmy priorytetowo, dlatego też program tegorocznej konferencji został opracowany uwzględniając uwagi i sugestie uczestników, jakie napłynęły do nas po pierwszej edycji konferencji, która odbyła się w 2012 r. Wśród tegorocznych tematów pojawiły się m.in. zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej pracodawcy oraz kadry zarządzającej z tytułu wypadków przy pracy, najczęstsze problemy dotyczące badań profilaktycznych, czy też najnowsze trendy w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników.

N.W.: Pan Maciej Sekunda, Prezes Zarządu SEKA S.A. został wyróżniony jako Laureat Nagrody im. Haliny Krahelskiej w XX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Z czym było związane to wyróżnienie? Co ono dla Państwa oznacza?

S.F.: To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach wspomnianego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Pan Maciej Sekunda, Prezes Zarządu naszej firmy otrzymał to wyróżnienie w 2013 r. przy okazji XX edycji konkursu. Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest m.in. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a także popularyzacji prawa pracy i bezpieczeństwa pracy, jest więc z pewnością uhonorowaniem wieloletniej działalności Pana Prezesa Macieja Sekundy, zarówno na polu działalności zawodowej, jak i społecznej.

N.W.: Jakie dobre praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem są warte pokazania innym przedsiębiorstwom? Na co należy szczególnie zwracać uwagę?

S.F.: Myślę, że to pytanie, na które odpowiedź wymagałaby osobnego artykułu. Z pewnością warto promować podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy jako istotnego elementu zarządzania przedsiębiorstwem. Trzeba zauważyć, że efektywne zarządzanie bezpieczeństwem pracy ma znaczący wpływ na tak istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak wynik finansowy. Każda firma, która miała okazję borykać się z takimi problemami, jak np. poważne wypadki pracowników, awarie, pożary lub inne zdarzenia wypadkowe, z pewnością potwierdzi, że nakłady jakie należy ponieść na usunięcie negatywnych skutków takich zdarzeń są niewspółmiernie wyższe niż koszty działań prewencyjnych. I to właśnie zapewnienie skutecznych działań prewencyjnych może posłużyć za przykład dobrych praktyk w zarządzaniu tematyką bezpieczeństwa pracy. Taka profilaktyka w zarządzaniu bhp to z pewnością kwestia indywidualnego podejścia danego przedsiębiorstwa, mogę jedynie wskazać na pewne jej elementy, tj. podejście systemowe (np. systemy zarządzania), ocena ryzyka, system szkoleń oraz organizacja badań pracowników, kontrole warunków pracy, rejestracja zdarzeń niebezpiecznych.

N.W.: Dziękuję za rozmowę.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij