Konferencja miała miejsce 15 października 2014 r. na Międzynarodowych Targach ExpoWelding w Sosnowcu. To już druga odsłona tego wydarzenia, którego celem było omówienie najważniejszych aspektów BHP na stanowisku spawacza.

 

15 października br. odbyła się konferencja "Bezpieczna praca spawacza", która miała miejsce na Międzynarodowych Targach ExpoWelding w Sosnowcu. To już druga odsłona tego wydarzenia, którego celem było omówienie najważniejszych aspektów BHP na stanowisku spawacza.

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 2012 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem – zgromadziła blisko 100 uczestników. Z całą pewnością można stwierdzić, że tegoroczne wydarzenie powtórzyło ten sukces. Ponad 100 gości brało aktywny udział w konferencji, zadając szczegółowe pytania prelegentom.

W swojej prezentacji Dariusz Sroga przedstawił normy prawne dotyczące organizacji stanowiska pracy spawacza oraz najczęściej pojawiające się błędy. Dzięki licznym przykładom uczestnicy mogli przekonać się, na jakie niebezpieczeństwo jest narażony spawacz, który nie ma odpowiednio przygotowanego stanowiska pracy. Prelekcja zakończyła się żywą dyskusją z uczestnikami spotkania, zadającymi liczne pytania, na które prowadzący chętnie odpowiadał.

Zasady doboru odzieży i rękawic ochronnych prezentował Ryszard Szefler (Robod SA). Przedstawił on kryteria, które musi spełniać odzież ochronna, oraz sankcje karne w razie ich nieprzestrzegania – mogą one sięgać nawet 30 000 złotych. Ciekawym elementem prezentacji było porównanie palności materiałów stosowanych do produkcji odzieży ochronnej. Ponadto odbyły się „zawody” w wyginaniu spinaczy biurowych przez ochotników wykonujących pracę w różnych typach rękawic spawalniczych.

Trzecią prelekcję poprowadził Adam Jabłoński (Filter Service), prezentując kryteria doboru środków ochrony indywidualnej dla spawaczy. Przedstawił on typy półmasek do ochrony górnych dróg oddechowych, ich najczęstsze zastosowanie oraz skutki niewłaściwego stosowania. Konsekwencją takiego postępowania mogą być choroby zawodowe, m.in. azbestoza, rak płuc, rak oskrzeli, pylica płuc.

Kolejne wystąpienie prezentowali: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn, mgr inż. Bartłomiej Ścibisz, przedstawiciel firmy Lasertec oraz mgr inż. Łukasz Wszołek. Przedstawili oni nowe techniki spawania, w szczególności skupili się na spawaniu laserowym z chłodzeniem mikrojetowym. Oprócz pozytywnych aspektów tej metody i obszarów zastosowania omówili również zagrożenia, na które narażony jest spawacz w trakcie pracy.

Ciekawą prelekcję dotyczącą technologii kompensacji zależności optycznej ADC Plus w automatycznych filtrach spawalniczych przygotował Jacek Borowiec (Rywal-RHC). Zaprezentował on zjawisko zależności kątowej i związaną z nim kwestię bezpieczeństwa i komfortu pracy spawacza. Prelegent omówił zalety i wady automatycznych filtrów spawalniczych w zależności od liczby komórek ciekłokrystalicznych, a także wskazał zalety stosowania technologi ADC. Produkty, w których jest ona wykorzystana, są znacznie lżejsze i cieńsze oraz bardziej energooszczędne. Ponadto zaprezentował nowoczesny strój spawalniczy firmy MOST.

Temat zagrożeń i ochrony kończyn dolnych na stanowisku spawacza został zaprezentowany przez Karinę Kozołup (PPO Strzelce Opolskie). Poślizgnięcia, upadki, uderzenia, złamania – to zagrożenia, których spawacz może uniknąć, stosując odpowiednie obuwie. Prelegentka przedstawiła kryteria oraz normy dla obuwia spawalniczego oraz zaprezentowała odpowiedni model.

Witold Postrach (3M) omówił temat przyłbic spawalniczych. Ich niewłaściwe dopasowanie powoduje duży dyskomfort pracy, a także nie stanowi odpowiedniej ochrony. Prelegent zaprezentował nowoczesny model przyłbicy 3M™ Speedglas™ 9100, który dopasowuje się do kształtu głowy, eliminując ucisk. Dzięki właściwemu dopasowaniu głowa spawacza jest w pełni chroniona. Poruszył również kwestię zagrożenia wynikającego z dymów spawalniczych.

Temat narażenia na promieniowanie optyczne podczas prac spawalniczych został omówiony przez dr. n. przyr. Stanisława Marca. Prelegent omówił negatywne skutki zdrowotne działania nadfioletu, a także szkodliwe działanie światła oraz podczerwieni na oko. Efektem ekspozycji na szkodliwe promieniowanie mogą być choroby takie jak: rumień, oparzenia, czerniak, uszkodzenie siatkówki czy zaćma.

Konferencja uzyskała pozytywne opinie uczestników, a dyskusje z prelegentami przeniosły się do kuluarów. Organizatorem wydarzenia było pismo „Promotor BHP” przy współpracy z Targami Exposilesia.

Czasopismo „Stal. Metale & Nowe Technologie” objęło konferencję patronatem medialnym.
Partnerami konferencji były fi rmy: 3M, Rywal-RHC, PPO Strzelce Opolskie, Filter Service, Robod SA i DNV.

Redakcja naszego czasopisma serdecznie dziękuje uczestnikom za czynny udział i zaprasza na kolejne organizowane przez nas seminaria i konferencje.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij