Zmiany w prawie pracy w 2017 r. 

Rok 2017 niesie ze sobą liczne zmiany w prawie pracy. Będą one dotyczyć przede wszystkim ustalania regulaminu pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, a także wydawania świadectw pracy. Wydłużeniu i ujednoliceniu uległy również okresy odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę.

Rok 2017 w sferze prawa pracy rozpoczął się wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Na mocy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzającej tzw. pakiet „100 zmian dla firm” zaczęły obowiązywać m.in. znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, wdrażające istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.  Regulamin wynagradzania Do końca 2016 roku obowiązywała norma, zgodnie z którą pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników był zobowiązany wprowadzić regulamin wynagradzania, jeżeli nie był objęty zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Obecnie, stosownie do art. 772 k.p., obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania spoczywa na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 50 pracowników nieobjętych zakładowym układem...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij