Współpraca w zakresie BHP z podwykonawcami

Artykuł zawiera m.in. wykaz ważniejszych uregulowań prawnych związanych z tematem, a także informacje o dostępnej literaturze dotyczącej tego zagadnienia. Znajdują się tutaj również propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród podwykonawców.

Tematyka związana ze współpracą poszczególnych firm z podwykonawcami jest bardzo ważna. Dotyczy to szczególnie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Z doświadczeń przedsiębiorstw wynika, że zdecydowanie najmniej problemów wiąże się ze współpracą z wysoce wyspecjalizowanymi podwykonawcami, którzy zajmują się wykonaniem robót o wysokim zaawansowaniu technicznym i wymagających wysokich kwalifikacji. Podwykonawcy ci angażują z reguły duże środki w rozwój technologiczny oraz bezpieczeństwo pracy. Jednak przedsiębiorstwa, zlecając konkretne prace podwykonawcom, muszą brać także pod uwagę konieczność współpracy z innym rodzajem firm. Są to firmy, których działania nie są związane ze stosowaniem zaawansowanych technologii, a opierają się jedynie na sumienności, staranności i dokładności w wykonywaniu powierzonych im zadań. Takie firmy niejednokrotnie wymagają wsparcia ze strony zlecającego, poświęcenia większej uwagi oraz jasno określonych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy. Pracodawcy powinni pamiętać także o zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło. Ten ostatni punkt jest bardzo ważny. Uregulowania prawne Zagadnienia związane z wykonywaniem prac przez podwykonawców (firmy zewnętrzne) są przedmiotem uregulowań zawartych w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przepisach wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, normach dotyczących systemów zarządzania oraz procedurach zachodnich koncernów, w skład których wchodzą polskie firmy. Nakładają one na współpracujące ze sobą strony, podczas wykonywania prac na tym samym terenie, określone prawa i obowiązki. W art. 208§1-3 Kodeksu pracy stwierdza się, że: W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij