Wpływ poważnych awarii przemysłowych na środowisko

W państwach uprzemysłowionych istotne są zagrożenia poważnymi awariami, które mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynowych lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar znajdujących się w tych obiektach dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych.

Początek rozwoju przemysłowej, masowej produkcji towarów i surowców, przypada na drugą połowę wieku XVIII-tego. Wtedy zaczynały powstawać fabryki, w których masowa produkcja była możliwa dzięki zastosowaniu maszyn, początkowo napędzanych parą. Pod koniec XIX wieku zaczęła się era maszyn napędzanych energią elektryczną. Do wytworzenia zarówno pary jak i elektryczności, potrzebny był węgiel, którego wydobycie w kopalniach podziemnych zaczęło się w końcu XVIII wieku. Podziemne górnictwo węglowe od swego początku było źródłem często tragicznych wypadków. Najmocniejszym ich przykładem jest katastrofa w Kopalni Courrieres w 1906 roku, w której zginęło 1099 górników (1). Katastrofy w nieco mniejszej skali były powszechne we wszystkich krajach węglowych. Przyczyną katastrof były w dużym stopniu warunki naturalne (a dla ludzi zupełnie nie naturalne) w podziemiach kopalń – wydzielający się z pokładów węgla gaz (zidentyfikowany jako metan), wdarcia wody, pożary wynikające z samozapłonu węgla i największe zagrożenie – wybuchy pyłu węglowego. Potrzeba węgla wymusiła na właścicielach kopalń podjęcie działań dla opanowania zagrożeń zwłaszcza wybuchowych utworzono jeszcze przed pierwszą wojną światową w najważniejszych krajach węglowych (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja) ośrodki badawcze, wyposażone w instalacje modelujące warunki górnicze, w których opracowywano zabezpieczenia przeciwwybuchowe, metody monitoringu zagrożeń, zasady bezpiecznej pracy. Ośrodki te, często nazywane Kopalniami Doświadczalnymi – w Polsce była to Kopalnia Doświadczalna „Barbara”– w latach 60-tych XX wieku zaczęły pracować również na rzecz rosnącego przemysłu chemicznego w którym zagrożenia pożarowe i wybuchowe ujawniały się z coraz większą intensywnością.  Górnicze ośrodki badawcze dysponowały (i dysponują) kadrą badawczą i techniczną posiadającą wiedzę o zjawiskach wybuchowych i pożarowych, podstawowe wyposażenie laboratoryjne wraz z...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij