Spawanie elementów ze stali nierdzewnej i niestopowej z cynkową powłoką ochronną

W wytwarzaniu wyrobów i konstrukcji spawanych ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w podejściu do zagadnień ochrony środowiska pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych wzrosła świadomość zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Działania ukierunkowane na ochronę zdrowia pracowników towarzyszą obecnie wprowadzaniu do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii spawalniczych oraz nowych materiałów podstawowych i dodatkowych.

W przemyśle motoryzacyjnym w celu ochrony pojazdów przed korozją atmosferyczną zachodzi potrzeba stosowania elementów konstrukcyjnych i blach karoseryjnych odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, bądź odpornych na korozję. Mogą to być elementy z powłokami na bazie cynku, jak również elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję takich jak stale nierdzewne. Spawanie tych materiałów wiąże się z emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia pracowników. Emisja pyłu i gazów przy spawaniu Podczas procesu spawania z materiału rodzimego, materiału dodatkowego pod wpływem, powłok ochronnych, gazów osłonowych i otaczającego powietrza, w wyniku działania wysokiej temperatury oraz promieniowania łuku spawalniczego powstaje dym spawalniczy. Dym spawalniczy jest aerozolem i składa się z drobno dyspersyjnych cząstek pyłu spawalniczego oraz mieszaniny różnych gazów. Skład chemiczny pyłu spawalniczego to głownie proste i złożone tlenki metali, chromiany, dichromiany, krzemiany, fluorki oraz pierwiastki w formie metalicznej [1, 2]. Skład chemiczny pyłu spawalniczego jest związany z rodzajem łączonych materiałów, rodzajem stosowanych powłok ochronnych, metodą i parametrów technologicznych spawania. Podstawowymi składnikami pyłu powstającego przy spawaniu stali niestopowych drutami litymi są związki żelaza, mangan i krzemu, natomiast pył przy spawaniu stali nierdzewnych zawiera dodatkowo związki chromu, niklu, molibdenu i niobu [3-5]. Źródłem emisji do środowiska pracy par cynku jest obecnie produkcja nowoczesnych konstrukcji i wyrobów spawanych w której stosuje się blachy z powłokami metalicznymi typu: Zn, ZnFe oraz ze specjalnymi powłokami organicznymi dwuwarstwowymi. Emisja gazowa przy procesach spawania to głównie emisja tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) oraz ozon (O3). Spawanie blach z powłokami metalowymi, lakierowanymi oraz powłokami dwuwarstwowymi typu metal i powłoka organiczna wiąże się z emisją do środowiska pracy związków chemicznych należących do grupy węglowodorów aromatycznych, np.: benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu, fenolu i krezolu oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) [6]. Badania emisji...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij