Podstawowe zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. Zapraszamy do lektury.

Zagadnienia związane z zagrożeniem wybuchem są bardzo istotne, już na etapie koncepcji projektu budowlanego. Występowanie w projektowanym budynku zagrożenia wybuchem wpływa na szereg wymagań techniczno-budowlanych, jak również instalacyjnych (m.in. instalacje elektryczne, wentylacja). Dlatego bardzo istotne jest przeprowadzenie szczegółowej oceny zagrożenia wybuchem, ze szczególnym uwzględnieniem procesu technologicznego i wstępujących substancji, których występowanie może spowodować zagrożenie wybuchem. Dokonanie takiej analizy już na etapie projektu budowlanego pozwoli ograniczyć zagrożenie ale ludzi oraz konstrukcji budynku, jak również uniknąć kosztownych inwestycji i modernizacji w trakcie eksploatacji obiektu.  Pojęcia podstawowe w zakresie zagrożenia wybuchem Poniżej podstawowe pojęcia związane z ocena zagrożenia wybuchem. Prawidłowe zdefiniowanie pojęć pozwoli na uniknięcie nieporozumień pomiędzy osobą wykonującą ocenę zagrożenia wybuchem a architektem, technologiem, inwestorem oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym. Zagrożenie wybuchem – możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spaleniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia [1]. Strefa zagrożenia wybuchem – przestrzeń, w której może wystąpić mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym pomiędzy dolną i górną granicą wybuchowości [1]. Pomieszczenie zagrożone wybuchem – pomieszczenie, w którym może powstać mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielania się takich ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch może spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa [1]. Źródło emisji – punkt lub miejsce, z którego mogą uwolnić się do atmosfery palne gazy, pary palnych cieczy lub mgieł palnych tak, że może się utworzyć gazowa atmosfera wybuchowa [2]. Stopień emisji – wyróżnia się trzy podstawowe stopnie emisji substancji, scharakteryzowane poniżej: stopień ciągły – emisja, która występuje stale lub której występowania można się spodziewać w długich okresach, stopień...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij