Metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków przez członków zespołów powypadkowych. Część I

Praktycznym problemem, którego doświadczają i który coraz częściej sygnalizują przedstawiciele służby BHP oraz Społeczni Inspektorzy Pracy, uczestniczący w pracach zespołów powypadkowych, jest wysłuchiwanie poszkodowanego/poszkodowanych i świadka/świadków wypadku przy pracy. Problem ten dotyka przede wszystkim skuteczności zebrania materiału dowodowego w postaci wyjaśnień w aspekcie stosowanych metod wysłuchiwania i ustalenia na podstawie pozyskanych informacji okoliczności, jak i przyczyn wypadków. 

Podobnie jak w innych postępowaniach, wyjaśnienia poszkodowanych/świadków wypadku przy pracy, mają kluczowy charakter dla prowadzonego postępowania. Mimo bogatej tradycji badań nad psychologią zeznań mających zastosowanie głównie w postępowaniach sądowych, obszarem często pomijanym jest postępowanie powypadkowe, do którego zastosowanie mają wypracowane przez psychologów sądowych ogólne zasady zbierania informacji i oceny ich użyteczności. Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105 poz.870) nakłada na zespół powypadkowy m.in. obowiązek: wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku. Wyjaśnienia te dołączane są do protokołu powypadkowego.  Biorąc pod uwagę nałożony przez ustawodawcę na członków zespołów powypadkowych obowiązek wysłuchiwania wyjaśnień i zbierania informacji zasadnym wydaje się przedstawienie przeglądu uwarunkowań tego procesu w tym technik i metod rozmowy oraz oceny wiarygodności zeznań. W pierwszej części opracowania zostaną przedstawione zagadnienia psychologicznych uwarunkowań pracy zespołów powypadkowych natomiast w drugiej etapy, techniki i metody wysłuchiwania. Przeanalizowane zostaną także błędy popełniane w trakcie wysłuchiwania.  Osobowe źródła dowodowe Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie pojawiały się zdania, że znaczenie zeznań poszkodowanych oraz świadków będzie spadać, a w związku z tym przewidywano...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij