Dostosowanie pomieszczenia biurowego do prawa ppoż.

Bezpieczne pomieszczenie pracy to podstawowy wymóg poparty polskim prawem. Na to pojęcie składają się różne aspekty prawne, techniczne, organizacyjne. W artykule autor skupił się na jednym z nich – bezpieczeństwie pożarowym.

Specyfika pomieszczeń biurowych warunkowana jest działalnością, które dane biuro się trudni. Kryterium różniące pomieszczenia biurowe to np. powierzchnia danego lokalu, czy liczba przebywających  w nim osób. Pomieszczenia te pod względem pożarowym muszą spełnić określone wymagania, w szczególności wymóg odporności ogniowej ścian, stropów, czy okładzin. Artykuł 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz.1380) stanowi, że: że ochrona przeciw pożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Jednym z ważnych zadań stawianych przed pracodawcą jest dostosowanie pomieszczenia pracy do spełnienia wymagań prawa ppoż. Wytyczne zawarte w Ustawie i przepisach wykonawczych nadają kierunek działań w ramach prawa ppoż. dla pomieszczeń użytkowanych, modernizowanych i projektowanych. I tak też dla pomieszczeń użytkowanych wyznacza się: kategoria zagrożenia; wymagania techniczne; instalacje; środki gaśnicze; oznakowania; instrukcje; ewakuacja. Dla pomieszczeń modernizowanych i projektowanych muszą być stosowane takie same wymagania jak dla pomieszczeń użytkowanych z tą jednak różnicą, iż na etapie projektu warunki...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij