Choroby zawodowe w zapisach prawnych i orzeczeniach sądowych

Nie zawsze łatwo jest stwierdzić, czy choroba pracownika może być związana z warunkami panującymi w miejscu pracy i może zostać zaliczona do chorób zawodowych. Warto zatem przypomnieć sobie aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, a także poznać charakterystyczne przykłady związane z orzecznictwem sądowym w omawianym temacie.

W myśl art. 235.1 Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.  Procedura orzekania o chorobie zawodowej Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w okresie, który został określony w wykazie chorób zawodowych. Przez narażenie zawodowe rozumie się działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy. Tryb postępowania w sprawie choroby zawodowej obejmuje dwa etapy:  I etap - lekarski, kończy się wydaniem orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania. II etap – administracyjny, kończy się decyzją o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do orzeczenia o jej rozpoznaniu, wydaną przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  I etap postępowania w sprawie choroby zawodowej Pracownika lub byłego pracownika na badania lekarskie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej może skierować do jednostki orzeczniczej I stopnia (np. do poradni lub oddziału chorób zawodowych w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy) lekarz lub właściwy państwowy inspektor sanitarny (m.in. powiatowy inspektor sanitarny, graniczny inspektor sanitarny, wojewódzki inspektor sanitarny), który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Sporządza się przy tym kartę oceny narażenia zawodowego. Taką kartę może przygotować lekarz zgłaszający podejrzenie, właściwy państwowy inspektor sanitarny lub lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej. W karcie znajduje się m.in....

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij