Budownictwo – bezpieczeństwo pracy na wysokości

Każdego roku około 9 tysięcy pracowników budowlanych ulega wypadkom przy pracy, co stanowi od 9 do 10 procent ogółu poszkodowanych. Jakie działania należy podejmować celem zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom?

Praca na wysokości będąca, w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. nr 173, poz. 1034) [4], pracą wykonywaną na powierzchni, która znajduje się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, jest tym rodzajem prac w budownictwie, w trakcie wykonywania których występuje najwięcej nieprawidłowości. Każdego roku około 9 tysięcy pracowników budowlanych ulega wypadkom przy pracy, co stanowi od 9 do 10 procent ogółu poszkodowanych (Wykres 1). Blisko 100 osób rocznie traci życie, a ok 200 osób doznaje ciężkich obrażeń ciała w trakcie pracy na budowie (Wykres 2). W najtragiczniejszym pod tym względem 2008 roku zginęło 125 pracowników budowlanych. W parze z tym idzie duża ilość poważnych wypadków związanych z upadkami z wysokości (Wykres 2, Wykres 4).  Prace na wysokości – prace szczególnie niebezpieczne Dla prawidłowego wdrożenia przepisów BHP znaczenie ma fakt zaliczenia prac na wysokości do prac szczególnie niebezpiecznych. Wynika to z zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [4]. Zobowiązuje to osoby odpowiedzialne za organizację prac do stosowania specjalnych procedur. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, zapewniając w szczególności: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; odpowiednie środki zabezpieczające; instruktaż pracowników obejmujący przede wszystkim: - imienny podział pracy, -...

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij