Baza wiedzy BHP
- praktyczne porady ekspertów w wygodnej formie

Skorzystaj z porad doświadczonych ekspertów – dowiedz się,
jak skutecznie radzić sobie z zadaniami z zakresu BHP.

Czytaj gdzie chcesz, w dowolnym momencie – na komputerze,
na tablecie, na telefonie.

SPRAWDŹ
 Instruktaż stanowiskowy dla magazyniera

 Instruktaż stanowiskowy dla magazyniera

Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania, próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora czy samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora to tylko niektóre etapy instruktażu stanowiskowego dla magazyniera.

Czytaj dalej
Wpływ poważnych awarii przemysłowych na środowisko

Wpływ poważnych awarii przemysłowych na środowisko

W państwach uprzemysłowionych istotne są zagrożenia poważnymi awariami, które mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynowych lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar znajdujących się w tych obiektach dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych.

Czytaj dalej
Zmiany w prawie pracy w 2017 r. 

Zmiany w prawie pracy w 2017 r. 

Rok 2017 niesie ze sobą liczne zmiany w prawie pracy. Będą one dotyczyć przede wszystkim ustalania regulaminu pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, a także wydawania świadectw pracy. Wydłużeniu i ujednoliceniu uległy również okresy odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę.

Czytaj dalej
Metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków przez członków zespołów powypadkowych. Część I

Metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków przez członków zespołów powypadkowych. Część I

Praktycznym problemem, którego doświadczają i który coraz częściej sygnalizują przedstawiciele służby BHP oraz Społeczni Inspektorzy Pracy, uczestniczący w pracach zespołów powypadkowych, jest wysłuchiwanie poszkodowanego/poszkodowanych i świadka/świadków wypadku przy pracy. Problem ten dotyka przede wszystkim skuteczności zebrania materiału dowodowego w postaci wyjaśnień w aspekcie stosowanych metod wysłuchiwania i ustalenia na podstawie pozyskanych informacji okoliczności, jak i przyczyn wypadków. 

Czytaj dalej
Środki ochrony indywidualnej w Polsce – przegląd rynku

Środki ochrony indywidualnej w Polsce – przegląd rynku

Minęło już ponad jedenaście lat od chwili, gdy Polska stała się członkiem Wspólnoty Europejskiej. Moment ten stał się przełomowy dla życia nie tylko zwykłych obywateli naszego kraju, ale także Polaków jako pracowników w tysiącach przedsiębiorstw – i jednocześnie użytkowników ochron osobistych. Również dla producentów moment ten zapamiętany został jako ważny w historii ich firm. 

Czytaj dalej
Choroby zawodowe w zapisach prawnych i orzeczeniach sądowych

Choroby zawodowe w zapisach prawnych i orzeczeniach sądowych

Nie zawsze łatwo jest stwierdzić, czy choroba pracownika może być związana z warunkami panującymi w miejscu pracy i może zostać zaliczona do chorób zawodowych. Warto zatem przypomnieć sobie aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, a także poznać charakterystyczne przykłady związane z orzecznictwem sądowym w omawianym temacie.

Czytaj dalej
Szczególna ochrona pracy osób młodocianych

Szczególna ochrona pracy osób młodocianych

Ochrona pracy jest to zespół środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych mających na celu zabezpieczenie ogółu praw pracownika, wraz z ochroną jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy, a także zapewnienie zatrudnionemu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia fizjologii, ergonomii i psychologii.

Czytaj dalej
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij