Baza wiedzy BHP
- praktyczne porady ekspertów w wygodnej formie

Skorzystaj z porad doświadczonych ekspertów – dowiedz się,
jak skutecznie radzić sobie z zadaniami z zakresu BHP.

Czytaj gdzie chcesz, w dowolnym momencie – na komputerze,
na tablecie, na telefonie.

SPRAWDŹ
Niedostosowanie prasy mimośrodowej do minimalnych wymagań BHP przyczyną wypadku przy pracy

Niedostosowanie prasy mimośrodowej do minimalnych wymagań BHP przyczyną wypadku przy pracy

Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. dostosowane do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Obowiązek ten wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).

Czytaj dalej
Bezpieczna gaśnica

Bezpieczna gaśnica

Gaśnice są obowiązkowym elementem zabezpieczenia obiektów. Mają za zadanie umożliwiać bezpieczne i skuteczne zgaszenie ognia oraz zapobiec rozwojowi pożaru.

Czytaj dalej
Pierwsza pomoc w przypadku napadu drgawek

Pierwsza pomoc w przypadku napadu drgawek

Najważniejszą kwestią dotyczącą udzielania pierwszej pomocy jest, poza oczywistą umiejętnością wdrożenia właściwych działań, przełamanie bariery strachu. To strach w większości przypadków powoduje, że świadkowie zdarzeń nie podejmują działań wobec osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Tymczasem każda kampania czy materiały promocyjne są pełne haseł dotyczących najważniejszych pierwszych minut i znaczenia świadków oraz ich działania dla późniejszej przeżywalności poszkodowanych.

Czytaj dalej
Ergonomia pracy na linii produkcyjnej

Ergonomia pracy na linii produkcyjnej

Praca na linii produkcyjnej wiąże się z różnymi niedogodnościami, takimi jak obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, czy monotonny charakter pracy. Jak sobie radzić z takimi trudnościami, aby nasza praca była efektywna i ergonomiczna? O tym w niniejszym materiale.

Czytaj dalej
Wybuch gazu na stacji kolejowej

Wybuch gazu na stacji kolejowej

W sierpniu 2016 r. na terenie stacji kolejowej w woj. warmińsko-mazurskim doszło do zbiorowego wypadku przy pracy podczas obsługi instalacji służącej do przeładunku gazu. Poszkodowane – poparzone w wyniku wybuchu i zapalenia się chmury gazu zostały trzy osoby. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że jedną z przyczyn wypadku mogło być użycie, do odprowadzania gazu z instalacji, rury z tworzywa sztucznego (PVC), która przyczyniła się do powstania ładunku elektrostatycznego, a w konsekwencji do wybuchu.

Czytaj dalej
Ergonomia w laboratoriach i pomieszczeniach czystych

Ergonomia w laboratoriach i pomieszczeniach czystych

W pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzania specjalistycznych badań priorytetem są zarówno wymagania instalatorskie, jak i te podyktowane względami ergonomicznymi oraz bezpieczeństwa użytkowania. Każdy przypadek pomieszczenia laboratoryjnego jest inny i należy rozpatrywać go indywidualnie, uwzględniając ogólne wymagania, według których projektowane są tego typu pomieszczenia. Bezpieczeństwo użytkowników, prowadzonych prac i środowiska jest zawsze priorytetem, a aranżacja przestrzeni pracy powinna je odzwierciedlać

Czytaj dalej
Badania psychologiczne pracowników

Badania psychologiczne pracowników

Dobór zawodowy jest jednym z elementów optymalizacji warunków pracy. Polega on na wyborze najlepszego, z punktu widzenia cech i predyspozycji, człowieka do wykonywania określonego zawodu. Rzetelny dobór zawodowy musi opierać się, z jednej strony, na aktualnych informacjach o wymaganiach, jakie stawiają poszczególne zawody, z drugiej zaś strony na metodach i narzędziach umożliwiających pomiar i ocenę poziomu cech i sprawności człowieka, niezbędnych do poprawnego i bezpiecznego wykonywania określonych prac i zawodów. W tym celu wykonuje się badania psychodiagnostyczne pracowników i ocenę psychologiczną.

Czytaj dalej
Współpraca w zakresie BHP z podwykonawcami

Współpraca w zakresie BHP z podwykonawcami

Artykuł zawiera m.in. wykaz ważniejszych uregulowań prawnych związanych z tematem, a także informacje o dostępnej literaturze dotyczącej tego zagadnienia. Znajdują się tutaj również propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród podwykonawców.

Czytaj dalej
Przeciążenie pracą – przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. Cz. II. Wyjaśnienia zawarte w opinii biegłego sądowego

Przeciążenie pracą – przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. Cz. II. Wyjaśnienia zawarte w opinii biegłego sądowego

Czy zakres obowiązków odnośnie prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia był dostosowany do rzeczywistych możliwości oskarżonego przy uwzględnieniu charakteru jego pracy, rodzaju wykonywanej pracy, specyfiki zawodu, obciążenia obowiązkami poza prowadzeniem postępowań wyjaśniających, czyli polegającymi na pełnieniu dyżurów kontrolnych i sporządzania planu mobilizacyjno-obronnościowego, a także jego właściwości psychofizycznych przy uwzględnieniu warunków pracy panujących w KPP odnośnie sprzętu komputerowego i innych niezbędnych przedmiotów, jak np. kodeksy, przepisy ustaw?

Czytaj dalej
Spawanie elementów ze stali nierdzewnej i niestopowej z cynkową powłoką ochronną

Spawanie elementów ze stali nierdzewnej i niestopowej z cynkową powłoką ochronną

W wytwarzaniu wyrobów i konstrukcji spawanych ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w podejściu do zagadnień ochrony środowiska pracy. Wśród pracodawców, kadry inżynierskiej, a także wśród spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych wzrosła świadomość zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Działania ukierunkowane na ochronę zdrowia pracowników towarzyszą obecnie wprowadzaniu do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii spawalniczych oraz nowych materiałów podstawowych i dodatkowych.

Czytaj dalej
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij