Promotor BHP wydanie nr 3/2014
Promotor BHP wydanie nr 3/2014

Będzie się działo... W obliczu szerokiej oferty producentów i dystrybutorów ŚOI wybór odpowiedniego sprzętu staje się coraz bardziej kłopotliwy. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, w tym wydaniu przygotowaliśmy porównawczy przegląd kasków/hełmów ochronnych, gdzie na 12 stronach przedstawiamy kompleksowo zebrane i opracowane informacje dotyczące różnych modeli ochron głowy (s. 50). Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy Państwu dokonać odpowiedniego wyboru. W tym numerze piszemy obszernie o sektorze, w którym poziom wypadkowości jest najwyższy (Budownictwo – bezpieczeństwo pracy na wysokości, s. 6), pokazujemy również najczęstsze błędy związane z używaniem zawiesi (Jak bezpiecznie transportować ładunek, czyli dobór i eksploatacja zawiesi, s. 15). Podpatrujemy też, jak dba się o bezpieczeństwo w firmie, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Safety Culture Award (Bitron Poland – stawiamy na bezpieczeństwo pracowników, s. 36). W roku 2014 wiele się dzieje i „będzie się działo”. Słyszymy o Państwa nowych przedsięwzięciach, uczestniczymy w kolejnych wydarzeniach,na które nas Państwo zapraszają. Już w dniach 9-11 kwietnia będziemy mieli okazję spotkać się na Targach SAWO. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko nr 89 w pawilonie 3. Jednocześnie zapraszamy również na konferencję „Kultura bezpieczeństwa pracy w ograniczaniu ryzyka”, która odbędzie się w pierwszym dniu targów. „Promotor BHP” objął tę konferencję patronatem medialnym. Zanim jednak spotkamy się na targach w Poznaniu, zachęcam do lektury najnowszego wydania „Promotora BHP”.

Temat numeru

Budownictwo - bezpieczeństwo pracy na wysokości

Każdego roku około 9 tysięcy pracowników budowlanych ulega wypadkom przy pracy, co stanowi od 9 do 10 procent ogółu poszkodowanych. Jakie działania należy podejmować, aby zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku tokarza

Stanowisko pracy dla tokarza to hala produkcyjna. Czynności wykonywane przez tokarza to m.in.: przygotowanie maszyny i materiału, przewożenie materiału wózkiem jezdniowym lub ręczne przenoszenie go, kontrola wymiarów, konserwowanie i czyszczenie tokarki.

Bezpieczeństwo - Praca

Jak transportować bezpiecznie ładunek, czyli dobór i eksploatacja zawiesi

Prawidłowa eksploatacja zawiesi to podstawa bezpiecznego transportu ładunku. Świadectwo jakości powinno być dostarczone z każdym zawiesiem lub partią zawiesi i zawierać oświadczenie, że zawiesie jest zgodne z jedną z norm zharmonizowanych określających bezpieczeństwo użytkowania dla danego rodzaju zawiesia.

Współczesny rycerz-spawacz

Odpryski, ostre elementy, dymy i pyły spawalnicze czy promieniowanie świetlne to tylko niektóre zagrożenia, jakie spawacz napotyka w swojej codziennej pracy. Jak zatem powinno wyglądać wyposażenie w środki ochrony indywidualnej takiego pracownika?

BHP przy wykonywaniu robót ziemnych

Przy robotach ziemnych najgroźniejsze wypadki powstają wskutek braku lub złej obudowy wykopów. Z tego powodu podstawowym wymaganiem BHP jest zwrócenie uwagi na prawidłowe obudowanie wykopów, zgodne z zasadami statyki oraz stanu obudowy. Szczególnie ważne jest właściwe rozmieszczenie bali podrozporowych wzdłuż bali przyściennych oraz samych rozpór. Stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu musi być sprawdzany przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Obowiązkowe jest również sprawdzanie obudowy i skarp wykopu po deszczu, mrozie i dłuższej przerwie w pracy.

Artykuł promocyjny

Ochronniki słuchu szyte na miarę

Przemysłowe hełmy ochronne

Dobre praktyki

Bitron Poland - stawiamy na bezpieczeństwo pracowników

Wizualizacja instrukcji BHP, jasny system współpracy z firmami zewnętrznymi, szkolenia z bezpiecznej pracy na maszynach czy liczne konkursy organizowane dla pracowników, które służą poprawie bezpieczeństwa, to tylko kropla w morzu wprowadzonych w sosnowieckim oddziale firmy Bitron Poland rozwiązań. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane dobre praktyki zakładu.

Prawo

Zasady oznakowania substancji niebezpiecznych/mieszanin niebezpiecznych wwymiarze regulacji prawnych

Właściwe oznakowanie produktu jest obowiązkiem dostawcy. W definicji dostawcy mieści się każdy producent, importer, dalszy użytkownik lub dystrybutor, który wprowadza do obrotu substancję w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny.

Psychologia

Mobbing w miejscu pracy - cz. III

Pracodawca powinien przeciwdziałać zjawisku mobbingu, jeśli takie występuje w jego zakładzie pracy. Jasnym komunikatem typu: „Nie zgadzam się na mobbing. Próby podejmowania zachowań mobbingowych będą skutecznie zwalczane” pracodawca może poinformować swoich pracowników o prowadzonej w firmie polityce antymobbingowej.

Listy do Redakcji

Jest p[roblem - zatrudnianie firm zewnętrznych

Artykuł zawiera propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w firmach zewnętrznych. Zagadnienie jest ważne i być może artykuł ten skłoni Czytelników do dyskusji na łamach naszego czasopisma.

Przegląd porównawczy

Żywotność hełmów ochronnych

Za najważniejszy i podstawowy problem związany ze stosowaniem hełmów ochronnych należy uznać gwarancję posiadania przez nie odpowiednich właściwości ochronnych w całym okresie użytkowania. Wszystkie środki ochrony głowy mają swój „czas życia”, który zależy m.in. od ich stopnia ekspozycji na działanie czynników zewnętrznych w środowisku pracy.

Kaski/hełmy ochronne - przegląd porównawczy

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij