Promotor BHP wydanie nr 1-2/2021
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2021

Głównym tematem pierwszego numeru „Promotora BHP” są środki ochronne przy przewozie towarów niebezpiecznych. W nowym wydaniu można również przeczytać o: ocenie ryzyka zawodowego przy produkcji chemii myjącej, wpływie zaburzeń i niedoboru snu na efektywność pracy, pracy zdalnej pracownika przebywającego na kwarantannie, bezpieczeństwie przy budowie silosów. Ponadto numer został wzbogacony o wydanie katalogowe.

Temat numeru

Wyposażenie i środki ochronne przy przewozie towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych należy przygotować zgodnie z przepisami zawartymi w Umowie ADR. Przybliżamy, jakie wyposażenie przeciwpożarowe oraz wyposażenie dla ochrony ogólnej i indywidualnej powinno znaleźć się w jednostce transportowej podczas przewozu tego typu towarów.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego przy produkcji chemii myjącej

Dlaczego przyczynami tak wielu wypadków przy pracy są lekceważenie obowiązujących zasad i nieprawidłowe zachowanie pracownika? W artykule omawiamy wypadek na hali produkcyjnej, podczas którego pracownik doznał poparzenia twarzy. Czy można było go uniknąć?

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Wpływ zaburzeń i niedoboru snu na efektywność pracy i ryzyko zawodowe

Zmęczenie i nieodpowiednia ilość snu mogą być problemem dla większości pracowników. Z badań wynika, że 13% urazów w miejscu pracy można przypisać zmęczeniu. Jakie są pierwsze objawy niedoboru snu? Jak to może wpływać na efektywność naszej pracy oraz ryzyko zawodowe?

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku

W związku z pandemią COVID-19 inspektorzy pracy będą sprawdzać przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych. Jak zatem będą wyglądać kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku? Na ten rok zaplanowano ich 52 tys.

Bezpieczeństwo przy budowie silosów

Zapewnienie bezpieczeństwa przy budowie silosu wymaga bardzo wielu działań i analiz, a także zaangażowania wszystkich pracowników oraz podjęcia odpowiednich kroków przez pracodawcę. Jak uniknąć ciężkiego lub śmiertelnego wypadku przy budowie silosu?

Środki ochrony indywidualnej

Materiały odblaskowe do ochrony osób. Geneza powstania, zastosowanie, bezpieczeństwo

Aż trudno uwierzyć, że historia powstania materiałów odblaskowych liczy już ponad 80 lat. Pierwsze prace nad materiałami odblaskowymi zapoczątkowano już w latach 30. ubiegłego stulecia. Jak to się zaczęło?

Dobre praktyki

Bezpieczeństwo na budowie. Dobre praktyki BHP w DIM Construction Sp. z o.o.

Czym dla firmy budowlanej DIM Construction jest kultura bezpieczeństwa? Na to pytanie odpowiada Paweł Grünberg, wiceprezes Zarządu DIM Construction Sp. z o.o. w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.

Analiza wypadku

Wypadki przy obsłudze transportera

W ubiegłym roku w jednym z zakładów meblowych doszło do dwóch wypadków przy pracy, w wyniku których pracownicy doznali poważnych urazów ręki i nogi. Zdaniem inspektora PIP przyczyną wypadków było przede wszystkim zlekceważenie zagrożenia przez poszkodowanych.

Prawo

Praca zdalna pracownika przebywającego na kwarantannie

Praca zdalna na kwarantannie to temat nurtujący zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czy można pracować w trakcie kwarantanny? Jakie wynagrodzenie lub świadczenie przysługuje pracownikowi?

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Pozew sądowy o odszkodowanie za uraz spowodowany upadkiem w gospodarstwie rolnym

Rolnictwo, szczególnie indywidualne, charakteryzuje się wysoką wypadkowością. W związku z tym każdy rolnik powinien posiadać polisę OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Psychologia

Mobbing w przedsiębiorstwie. Jego przyczyny, występowanie i przeciwdziałanie mu – cz. II

W drugiej części artykułu dotyczącego mobbingu w przedsiębiorstwie omawiamy jego przebieg oraz indywidualne, organizacyjne i społeczne skutki. Podpowiadamy również, jak zapobiegać zjawisku mobbingu w organizacji.

Wydarzenia

Nowości w bezpłatnych konferencjach dla sektora produkcji

Na szczęście 2020 rok za nami i z nadzieją patrzymy w najbliższą przyszłość. Jesteśmy pewni, że 2021 rok przyniesie nowe możliwości i raz na zawsze przekreśli letarg i zamrożenie gospodarki.

Prezentacje produktów

Prezentacje 2021

Ochrony słuchu/Ratownictwo i pierwsza pomoc

Ochrony słuchu/Ratownictwo i pierwsza pomoc

Pomiary i detekcja

Pomiary i detekcja

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn dolnych

Ochrony kończyn dolnych

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Urządzenia

Urządzenia

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Narzędzia bezpieczne i inne

Narzędzia bezpieczne i inne

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Szkolenia, certyfikaty, usługi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij