Promotor BHP wydanie nr 11-12/2020
Promotor BHP wydanie nr 11-12/2020

Głównym tematem świątecznego wydania „Promotora BHP” jest bezpieczna praca na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. W numerze 11-12 można również przeczytać o: aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pracach na wysokości w PGE Dystrybucja S.A., obuwiu ochronnym na zimne i mokre warunki, przeciwdziałaniu mobbingu w przedsiębiorstwie. Najnowsze wydanie zostało również wzbogacone o przegląd obuwia ochronnego i bezpiecznego z podnoskiem.

Temat numeru

Zautomatyzowane linie produkcyjne. Rozważania o zagrożeniach psychofizycznych

Jakie zagrożenia psychofizyczne występują dość powszechnie na zautomatyzowanej linii produkcyjnej? Przedstawiamy, jak wyeliminować ich negatywny wpływ na pracownika i podnieść efektywność pracy.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego operatora urządzeń do utylizacji surowca pochodzenia zwierzęcego

Operator zajmujący się utylizacją surowca pochodzenia zwierzęcego pracuje w bardzo specyficznych warunkach. W szczególności pracownik narażony jest na czynniki biologiczne. Jak przygotować stanowisko pracy związane z przetwórstwem surowego mięsa?

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

BHP – wspólną wartością

Praca w budownictwie zaliczana jest do prac uciążliwych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na budowie. Przybliżamy m.in. inicjatywę „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” i Kampanię SPBT „Dobry Transport”.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie natryskowych bramek dezynfekcyjnych

Pojawia się wiele pytań dotyczących zasadności i bezpieczeństwa stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych. Prezentujemy stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie.

Artykuł promocyjny

Wspomaganie bezpiecznej komunikacji przy zachowaniu dystansowania społecznego za pomocą rozwiązań komunikacyjnych 3M™ PELTOR™

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Podręczny sprzęt gaśniczy. Bezpieczne i skuteczne stosowanie

Ochrona przeciwpożarowa poprzez działania organizacyjne i przedsięwzięcia techniczne ma za zadanie uniemożliwić powstanie i ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. Jednym z najistotniejszych elementów całego procesu zapewnienia bezpieczeństwa jest wczesne wykrycie i ugaszenie pożaru.

Środki ochrony indywidualnej

Obuwie ochronne lub robocze na zimne i mokre warunki

Pracownik wyposażony w niewłaściwe obuwie ochronne lub robocze w okresie chłodów jest narażony na wiele czynników wpływających na jego zdrowie. Zapewnienie bezpiecznego, wygodnego i komfortowego obuwia jest priorytetem dla każdego pracodawcy.

Przegląd porównawczy

Przegląd obuwia ochronnego i bezpiecznego z podnoskiem

Praktyczne narzędzia

Nowy serwis „Promotora BHP”

Już od 1 stycznia 2021 r. będzie można korzystać z kompleksowej platformy behapowcy.com, która zapewni dostęp do praktycznej wiedzy osobom związanym z branżą BHP.

Dobre praktyki

Sieć Dobry Hotel z certyfikatem HRS „Clean & Safe”

O podwyższaniu standardów bezpieczeństwa, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, opowiada Daniel Łukaszewicz, dyrektor zarządzający w sieci Dobry Hotel, w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.

Prace na wysokości w PGE Dystrybucja S.A.

W trakcie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych istnieje konieczność wykonywania wielu prac na wysokości. Andrzej Terpiłowski, koordynator ds. BHP, ochrony środowiska i ppoż., przedstawia dobre praktyki w PGE Dystrybucja S.A.

Głos z branży

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego – SARS-CoV-2

Czy aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem jest konieczna? Jeśli tak, to dla jakich grup zawodowych? Gdzie postawić granicę? Nie wolno nam bagatelizować zagrożenia związanego z koronawirusem, ale trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku.

Jakie środki ochronne są najlepsze?

Podstawą tzw. triady bezpieczeństwa jest konstruowanie i produkowanie maszyn bezpiecznych z samego założenia. Przybliżamy hierarchię środków i zadajemy sobie pytanie, dlaczego boimy się przyznać do niewiedzy w trudnych sytuacjach?

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Czy zajęcia praktycznej nauki zawodu były prowadzone w odpowiednich warunkach?

Praktyczna nauka zawodu jest swego rodzaju przyuczeniem praktycznym do wykonywania danego zawodu. Dotyczy ona uczniów szkół zawodowych oraz młodocianych pracowników. Jakie zasady bhp powinny zostać spełnione w przypadku prowadzenia takich czynności?

Psychologia

Mobbing w przedsiębiorstwie. Przyczyny, występowanie i przeciwdziałanie – cz. I

Mobbing i ogólnie zachowania o charakterze toksycznym niestety stają się coraz częstsze w świecie organizacji. W polskim prawie pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Jak wyeliminować lub choćby ograniczyć występowanie przemocy w miejscu pracy?

Wydarzenia

Kontrole urzędów nadzoru górniczego w walce z koronawirusem

Jeszcze wiosną tego roku to śląskie kopalnie były ogniskami COVID-19, a cały Śląsk przodował pod względem liczby osób zakażonych koronawirusem w ogólnopolskich statystykach. Dzisiaj sytuacja w śląskich zakładach górniczych jest ustabilizowana.

Rozstrzygnięcie XXVII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach po raz 27. nagrodził pracodawców, dla których nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij