Promotor BHP wydanie nr 9/2020
Promotor BHP wydanie nr 9/2020

Głównym tematem wrześniowego wydania „Promotora BHP” jest bezpieczeństwo w branży spożywczej. W najnowszym numerze pojawiły się również artykuły dotyczące: bezpiecznej obróbki metali, działań pracodawcy w zakresie bhp przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wypadków przy pracy zdalnej, kultury bezpieczeństwa w NEO Hospital. Wrześniowe wydanie zostało także wzbogacone o dodatek „Bezpieczna praca w energetyce”.

Temat numeru

Mikrobiologiczne zagrożenia w produkcji żywności i gastronomii

Prewencja zagrożeń biologicznych w miejscu pracy stanowi nowe i dynamicznie rozwijające się zjawisko stanowiące wyzwanie dla służb BHP i higieny przemysłowej. Z jakimi zagrożeniami muszą zmierzyć się osoby pracujące przy produkcji żywności i w gastronomii?

Branża spożywcza a koronawirus

Czy wirus SARS-CoV-2 może być obecny w żywności? O zaostrzeniach zasad higieny w branży spożywczej opowiada lek. med. Grzegorz Hudzik (Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.

Artykuł promocyjny

Zagrożenia przy pracy w zakładach przetwórstwa mięsa

Przetwórstwo mięsa uważane jest za branżę szczególnie niebezpieczną ze względu na liczne zagrożenia wypadkowe. Ich identyfikacja stanowi ważny element oceny ryzyka zawodowego, będącej obowiązkiem każdego pracodawcy.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bezpieczna obróbka metali

Obróbka metali jest zestawieniem wszelkich procesów związanych ze zmianą kształtu, właściwości fizycznych i chemicznych oraz wymiarów różnych metali. Na jakie zagrożenia jest narażony pracownik przy tego typu pracy i o jakich środkach ochrony indywidualnej powinien pamiętać?

Działania pracodawcy w zakresie BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Prace prowadzone powyżej 1 m są już uznawane za prace na wysokości. Podlegają one konkretnym zasadom organizacji. O czym zatem powinien pamiętać pracodawca, by stworzyć bezpieczne warunki przy pracach szczególnie niebezpiecznych?

Amerykanie badają w Mikołowie

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” była pierwszą w Polsce kopalnią prowadzącą badania na rzecz bezpieczeństwa pracy w górnictwa. Dzisiaj jest integralną częścią Głównego Instytutu Górnictwa. Przybliżamy najważniejsze prace badawcze prowadzone na jej terenie.

Jak nie wirus, to słońce

Zbyt wysokie dawki promieniowania UV mają negatywny wpływ na człowieka. Mogą przyczynić się do powstawania zmian nowotworowych. O czym zatem powinien pamiętać pracodawca, by uchronić swoich pracowników przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych?

Dobre praktyki

Kultura bezpieczeństwa w NEO Hospital

Bezpieczeństwo pracy jest jednym z najistotniejszych elementów prowadzonej przez NEO Hospital polityki personalnej. O przygotowaniu pracowników pod kątem BHP w szpitalu na Klinach opowiada Joanna Szyman, prezes zarządu NEO Hospital, w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.

Prawo

Wypadki przy pracy zdalnej

W czasie pandemii praca zdalna stała się dla wielu pracowników codzienną formą pracy. Oprócz wielu korzyści niesie ona za sobą liczne zagrożenia, z którymi muszą zmierzyć się pracodawcy. A co, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi podczas pracy w trybie home office?

DODATEK SPECJALNY - BEZPIECZNA PRACA W ENERGETYCE

Lockout/Tagout – krok po kroku

W artykule zostały omówione zasady funkcjonowania systemu Lockout/Tagout oraz bezpieczeństwa LoTo. Obejmuje to kilka podstawowych definicji, odpowiednie przepisy BHP i zasoby informacyjne, a także kroki, które należy podjąć podczas wykonywania blokady.

Bezpieczeństwo branży energetycznej w czasie pandemii. Wybrane problemy

W Polsce wszystkie przedsiębiorstwa związane z energetyką – z uwagi na ich znaczną odpowiedzialność społeczną – jako jedne z pierwszych podjęły odpowiednie działania w walce z COVID-19. W artykule przybliżamy działania Polskiej Grupy Energetycznej w czasie pandemii.

Śmiertelny wypadek podczas przyłączania instalacji fotowoltaicznej

W czerwcu 2020 r. podczas przyłączania instalacji fotowoltaicznej zginął 30-letni elektromonter. Do wypadku doszło w okolicach Olsztyna. Z ustaleń inspektora PIP wynika, że główną przyczyną było samowolne otwarcie przez poszkodowanego drzwi rozdzielnicy, w której znajdowały się elementy pod napięciem.

Wydarzenia

Kampania społeczna 2020

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w br. ogłosił kampanię społeczną pn. „Aktywni w pracy” poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących.

Wrzesień pełen „bezpiecznej” wiedzy dla specjalistów utrzymania ruchu

Tegoroczna jesień to inspirujący i wymagający okres dla branży produkcyjnej. Mimo trudnych czasów za nami są już Konferencje Techniczne w Gdyni, Krakowie, Białymstoku i Poznaniu. Czas na kolejne wydarzenia i zupełnie nowe lokalizacje. Gdzie tym razem odbędą się wydarzenia Axon Media?


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij