Promotor BHP wydanie nr 7-8/2020
Promotor BHP wydanie nr 7-8/2020

Głównym tematem wakacyjnego wydania „Promotora BHP” są działania branży logistycznej w dobie koronawirusa. Dodatkowo w najnowszym numerze przeczytasz o: wentylacji pomieszczeń w czasie pandemii, zbiorowym zatruciu w laboratorium, najnowszych zmianach prawnych, wpływie COVID-19 na działania firmy Amazon i MPK Pure Home. W wydaniu lipcowo-sierpniowym zapoznasz się również z oceną ryzyka zawodowego podczas pandemii.

Artykuł promocyjny

IT w służbie BHP – same korzyści

Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa to istotny element strategii współczesnych firm. Organizacja produkcji jest jednak coraz bardziej złożona, a to komplikuje procedury, zmuszając do rozbudowywania systemów kontroli i dokumentacji. Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest automatyzacja i cyfryzacja procesów związanych z BHP. Omówmy to na przykładzie Platformy Zarządzania Bezpieczeństwem (Work Safety Management System), wdrażanej przez specjalistów z firmy ftts.

Temat numeru

Wyzwania ergonomii koronawirusowej w logistyce

W czasie pandemii i nie tylko w każdej pracy powinno się postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, świadomością ergonomiczną i przestrzegać obowiązujących przepisów. W artykule opisujemy działania logistyczne w dobie koronawirusa.

Logistyka w transporcie węgla

Procesy zachodzące w czasie załadunku węgla wymagają ogromnej koncentracji pracowników, organizacji stanowisk i przepływu informacji między poszczególnymi etapami. Jak zatem wszystko skoordynować, by zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy?

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego podczas pandemii

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najważniejszych narzędzi do analizy stanowiska pracy, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. W artykule omawiamy ocenę ryzyka zawodowego podczas pandemii SARS-CoV-2.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Wentylacja pomieszczeń w dobie koronawirusa

W artykule przedstawiamy zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Bezpieczni mimo pandemii. Pracownicy terenowi

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej. Czy pracownicy terenowi mogą czuć się bezpiecznie?

Bezpieczni mimo pandemii. Pracownicy biurowi

Coraz więcej pracowników wraca do biur po długim okresie pracy zdalnej. W jaki sposób pracodawca może zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy? A może powinien zatrzymać część pracowników w domach, gdzie są mniej narażeni na zarażenie?

Analiza wypadku

Zbiorowe zatrucie w laboratorium

W ubiegłym roku dwie pracownice laboratorium zatruły się formaldehydem. Z ustaleń inspektora Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że przyczyną tego wypadku było przedwczesne otwarcie sterylizatora. Poszkodowane doznały lekkich obrażeń.

Dobre praktyki

SARS-CoV-2 a branża logistyczna. Wywiad z przedstawicielem firmy Amazon

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie firmy Amazon? O wpływie koronawirusa na działania firmy i dbaniu o bezpieczeństwo pracowników opowiada Waldemar Górak, regionalny menedżer ds. BHP w Amazonie, w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.

Bezpieczeństwo pracowników sektora usług komunalnych w czasie pandemii

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii? O zmianach w sektorze usług komunalnych w dobie koronawirusa opowiada Gracjan Sasim, Prezes Zarządu MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k., w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.

Praktyczne narzędzia

Systemy informacji przestrzennej w służbie BHP

Geoinformacje służą do pozyskiwania, przechowywania, analizowania i udostępniania informacji posiadającej odniesienie przestrzenne do powierzchni Ziemi. BHP wykorzystuje tego typu dane, np. rejestrując wypadki w drodze do pracy lub sprawdzając stan konstrukcji nośnych budynków.

Prawo

Zmiany regulacji prawnych dotyczących BHP w dobie koronawirusa

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o dobro i bezpieczeństwo swoich pracowników. Czas pandemii nie zwalnia go z tego obowiązku, a wręcz przeciwnie. W artykule przybliżamy najważniejsze zmiany prawne dotyczące BHP w dobie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Wydarzenia

Służba BHP staje do walki z hejtem!

Oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (OSPSBHP) od kilku tygodni toczą zaciętą walkę z problemem hejtu, który w czasie epidemii koronawirusa rośnie w siłę i dotyka kolejnych grup zawodowych – medyków, nauczycieli, górników, a także ich rodziny.

Magister z BHP? Czemu NIE!

Od października 2020 roku Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu uruchamia studia magisterskie BHP.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij