Promotor BHP wydanie nr 1-2/2020
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2020

Tematem przewodnim pierwszego wydania „Promotora BHP” jest bezpieczna praca w laboratorium. W nowym numerze można również przeczytać o: bezpieczeństwie rusztowań budowlanych, ergonomii na stanowisku drwala-pilarza, wybuchu w silosie na trociny, zmianie przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (lista kontrolna). Ponadto numer został wzbogacony o wydanie katalogowe.

Temat numeru

Bezpieczne laboratorium. Klasyfikacja zagrożeń laboratoryjnych

Praca i badania laboratoryjne są związane z działaniami o podwyższonym stopniu ryzyka. Ich zrozumienie i oszacowanie pozwala na przyjęcie odpowiednich procedur badawczych, zgodnych z kryteriami określonymi w prawodawstwie europejskim i założeniach normatywnych.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bezpieczeństwo rusztowań budowlanych

Prace na rusztowaniach należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracodawca zlecający wykonanie prac z wykorzystaniem rusztowań powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ, w którym należy uwzględnić wymagania stawiane pracom na wysokości.

Artykuł promocyjny

Maska i filtry różnych producentów. Czy to bezpieczne połączenie?

Lista kontrolna

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Lista kontrolna

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać szereg wymagań dotyczących rodzaju i wielkości. Ich wyposażenie powinno być utrzymywane w stanie zapewniającym pracownikom bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich. W artykule przedstawiamy listę kontrolną dla tego typu wnętrz.

Ergonomia

Ergonomia na stanowisku drwal-pilarz

Głównym zadaniem drwala zatrudnionego w gospodarce leśnej jest pozyskiwanie drewna. Jego podstawowym narzędziem jest pilarka spalinowa z piłą łańcuchową do drewna. Charakteryzujemy pracę na tym stanowisku.

Analiza wypadku

Wybuch w silosie na trociny

Dwa lata temu na terenie kotłowni doszło do poważnego wypadku. 23-letni pracownik doznał śmiertelnych poparzeń. Jedną z przyczyn wypadku było otwarcie włazu bocznego silosu zamiast przepychania trocin przez małe okienko rewizyjne włazu.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Stosowanie rękawic ochronnych w obrębie wirujących części

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP. W omawianym przez autora zdarzeniu wypadkowym z 2010 roku ze strony spawacza tego zabrakło. Zatrudniony był w pełni świadomy zagrożenia, mimo tego doszło do groźnego wypadku.

Prawo

Zmiana przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od 14 grudnia 2019 roku na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 obowiązuje system TRACES NEW TECHNOLOGY − TRACES-NT dedykowany importerom żywności pochodzenia niezwierzęcego z państw trzecich.

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Na początku września 2019 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących między innymi mobbingu oraz ściśle z nim powiązanego, szeroko pojętego, równego traktowania. Z założenia wrześniowe zmiany mają ułatwić realizację uprawnień pracowniczych.

Wydarzenia

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. Wyniki 47. edycji

12 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem Konkursu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rada Stowarzyszenia w Katowicach

6 grudnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Rada Stowarzyszenia, która została przygotowana przez Zarząd Główny OSPSBHP wspólnie z Oddziałem w Katowicach.

Radomski Behapowiec Roku

W 2020 roku oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Radomiu organizuje konkurs na tytuł „Radomskiego Behapowca Roku”. Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP.

Nieszablonowe szkolenie okresowe dla służby BHP

Radomski oddział OSPSBHP zaprasza na „mocno praktyczne” szkolenie okresowe, przygotowane w formie aktywizujących zajęć oraz samokształcenia kierowanego dla służby BHP.

Konferencje Techniczne 2020 coraz bliżej!

Czas na nowy sezon Konferencji Technicznych Axon Media Group. Pierwsze wydarzenia odbędą się już w lutym. Jakiej tematyki będą dotyczyć? Gdzie spotkają się uczestnicy?

BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych

4-6 grudnia 2019 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych”, które zorganizowała firma Biuro „SYSTEM”.

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w 2020 r.

Prezentacje produktów

Prezentacje 2020

Ochrony oczu

Ochrony oczu

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn dolnych

Ochrony kończyn dolnych

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Pomiary i detekcja

Pomiary i detekcja

Narzędzia bezpieczne i inne

Narzędzia bezpieczne i inne

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Ochrony zbiorowe

Ochrony zbiorowe


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij