Promotor BHP wydanie nr 10/2019
Promotor BHP wydanie nr 10/2019

W najnowszym wydaniu „Promotora BHP” znalazły się m.in. artykuły dotyczące: stanu bhp w Polsce, bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, ergonomii prac w transporcie ręcznym, bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera, najnowszych zmian dotyczących przepisów bhp oraz bezpiecznych magazynów w GKN Automotive.

Znajdź specjalistę - wizytówki firm

ZNAJDŹ SPECJALISTĘ – POLSCY PRODUCENCI ŚOI

Prezentacja producentów środków ochrony indywidualnej

Temat numeru

Stan BHP w Polsce

Liczba poszkodowanych oraz wskaźnik wypadkowości ogółem obniżyły się w stosunku do ubiegłego roku – taką informację podaje na swojej stronie GUS. W I kwartale 2019 r. 2 osoby spośród każdego miliona pracujących uległy śmiertelnemu wypadkowi przy pracy.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera

Magazynier to osoba wykonująca zadania związane z obsługą magazynu. Przyjmuje i wydaje towar, wykonuje ręczne prace transportowe, w tym z użyciem ręcznych wózków paletowych oraz wózków z napędem silnikowym. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na tym stanowisku.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo na drogach, szczególnie przy transporcie towarów niebezpiecznych, jest bardzo ważnym elementem dla każdego uczestnika ruchu oraz środowiska naturalnego. W artykule omawiamy m.in. wyposażenie przeciwpożarowe pojazdów.

Doskonalenie systemów zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań normy PN-ISO 45001:2018-06. Cz. III

W kolejnej części cyklu o normie PN-ISO 45001:2018-06 wyjaśniamy zagadnienia związane z: przywództwem i zaangażowaniem kierownictwa, polityką BHP, odpowiedzialnością i uprawnieniami w organizacji oraz konsultacjami, a także współudziałem pracowników.

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

W artykule przedstawiono jedno z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych występujących w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, jakim jest wybuch pyłu węglowego. Podano także metody działań profilaktycznych, by zminimalizować ryzyko jego wystąpienia.

Ergonomia

Ergonomia prac w transporcie ręcznym

Wykonując ręczne prace transportowe, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach BHP. Zostały one zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z późniejszymi zmianami, w tym ostatnią, z kwietnia 2017 r.

Dobre praktyki

Bezpieczne magazyny w GKN Automotive

Grupa GKN Automotive jest wiodącą firmą w branży technologii i inżynierii. Dagmara Polowczyk – HSE Director GKN Automotive, Driveline – w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach opowiada o zarządzaniu bezpieczeństwem w dziale logistycznym.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Brak instrukcji bezpiecznego postępowania przy opróżnianiu silosu ppoż.

Wybuch pyłu drzewnego może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, dlatego należy stosować odpowiednie zabezpieczenia. Autor w niniejszym artykule analizuje, co może się stać w przypadku, gdy zabraknie instrukcji przy opróżnianiu silosu ppoż.

Prawo

Najnowsze zmiany dotyczące BHP

W 2019 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach Kodeksu pracy w zakresie BHP. Jedną z nich jest nowy wzór protokołu powypadkowego, w którym nie ma m.in. wymogu obecności pieczęci pracodawcy.

Wydarzenia

Regionalna Wymiana Doświadczeń Uatrakcyjnianie szkoleń BHP

Regionalna Wymiana Doświadczeń w zakresie metod prowadzenia i uatrakcyjniania szkoleń BHP, która odbyła się 30-31 sierpnia, stała się jednym z najważniejszych branżowych wydarzeń 2019 roku, a wszystko dzięki doskonałej współpracy m.in. 11 oddziałów OSPSBHP.

Flesz

Wydarzenia branżowe dla specjalistów już w październiku!

Zaczął się nowy sezon Konferencji Technicznych Axon Media. Po pierwszych szkoleniach w Olsztynie i Opolu czas na kolejne miasta. Gdzie tym razem spotkają się specjaliści?


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij