Promotor BHP wydanie nr 1-2/2014
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2014

Przedstawiamy Państwu nowe wydanie katalogowe czasopisma "Promotor BHP". "Prezentacje 2014" stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wydaniem!

Bezpieczeństwo

Stosowanie masek. Praktyka

Sprzęt ochrony dróg oddechowych należy odpowiednio dobierać do warunków i czynników występujących w środowisku pracy. Jak zatem prawidłowo dobrać niniejszy sprzęt chroniący drogi oddechowe pracownika?

Dopasowanie środków ochrony indywidualnej do pracowników. Producent

Obserwacje pracowników użytkujących środki ochrony indywidualnej wskazują wyraźnie,że w wielu przypadkach pracownik nie jest poinformowany, dlaczego powinien je stosować.

Rękawice ochronne - rodzaje, wymagania norm zharmonizowanych, znakowanie. Nauka

W produkcji rękawic ochronnych stosuje się różne technologie wytwarzania i surowce oraz materiały – w zależności od przewidywanego zastosowania rękawic. Jakie normy opisują wymagania dla rękawic? Jakie materiały stosuje się w konstrukcji rękawic?

Rękawice ochronne a zagrożenia mechanczne - zasady doboru

Wykonywanie różnego rodzaju prac, zwłaszcza w przemyśle, niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jednym z najczęstszych urazów doznawanych podczas tych prac są urazy dłoni. To dłonie bowiem wystawione są na działanie szeregu zagrożeń (np. mechanicznych, chemicznych, termicznych, biologicznych), które to zagrożenia funkcjonują w przemyśle oraz podczas wykonywania prac ręcznych. Istotnym problemem jest tu właściwy dobór środka ochrony indywidualnej kończyn górnych oraz zapewnienie stosowania go przez pracowników.

Sprzęt ochrony głowy - wymagania

Najczęstsze przyczyny urazów głowy to: uderzenie przez spadające elementy, uderzenie o ostre i twarde przedmioty oraz zgniecenie przez poruszające się obiekty o dużej masie i gabarytach.

Nowelizacja przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej

Wzrost społecznego nacisku na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, innowacyjność technologii czy zwiększenie poziomu zatrudnienia to tylko wybrane czynniki, które wpływają na wzrost rynku środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony osobistej w praktyce

Ochrona zdrowia pracownika w przypadku narażenia go na działanie czynników szkodliwych powinna stanowić zadanie nadrzędne dla pracodawcy. W tworzeniu zwyczaju użytkowania wśród pracowników wyposażenia ochronnego pomaga oznaczenie miejsc wymagających stosowania środków ochronnych.

Środki ochrony indywidualnej stosowane w zakładach mięsnych

W artykule przekrojowo przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z środkami ochrony indywidualnej, w tym kwestie rękawic ochronnych, które są istotne między innymi przy pracy w zakładach mięsnych.

VdS już od lat podnosi standardy bezpieczeństwa w Polsce

VdS – Vetrauen durch Sicherheit – to jedna z najbardziej uznanych akredytowanych jednostek kontrolno-certyfikujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej i włamaniowej na świecie. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu firma VdS stała się liderem nie tylko w zakresie kontroli urządzeń ochrony przeciwpożarowej, lecz również w obszarze certyfikowania produktów, usług i systemów zarządzających. Obecnie to właśnie VdS wytycza nowe standardy w zakresie prewencji przeciwpożarowej na całym świecie, również w Polsce.

Ochrona pracownika przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas

Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Apteczka pierwszej pomocy służy do przechowywania środków i materiałów przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Jak powinna być wyposażona taka apteczka w biurze, a jak w zakładzie przemysłowym? W jaki sposób używać materiałów i środków zawartych w apteczce?

Ochrony oczu

Ochrony oczu

Ochrony twarzy i głowy

Ochrony twarzy i głowy

Ochrony słuchu

Ochrony słuchu

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn dolnych

Ochrony kończyn dolnych

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Tkaniny i dodatki

Tkaniny i dodatki

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony zbiorowe

Ochrony zbiorowe

Narzędzia bezpieczne i inne

Narzędzia bezpieczne i inne

Pomiary i detekcja

Pomiary i detekcja

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości

Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne

Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij