Promotor BHP wydanie nr 12/2013
Promotor BHP wydanie nr 12/2013

Sieci elektryczne na placu budowy - temat wydania. Polecamy: ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora urządzenia przemysłu szklarskiego, metody zwalczania hałasu w środowisku pracy, przepisy prawne i praktyka w pracy związanej z ubojem zwierząt oraz ochrona wzroku przed światłem laserowym. W wydaniu radzimy jak zabezpieczyć placówki handlowe przed pożarem, jak przeciwdziałać mobbingowi oraz informujemy o zagrożeniach biologicznych przy procesach mechanicznej obróbki metali.

Prezentacje produktów

Prezentacje produktów

Temat numeru

Sieci elektryczne na placu budowy

Prawidłowe zabezpieczenie przewodów elektrycznych na placach budowy niejednokrotnie stanowi kwestię, która jest bagatelizowana przez pracowników. Najważniejszym dokumentem na budowie jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Zatwierdzenie niniejszego planu BIOZ to warunek konieczny do przystąpienia do jakichkolwiek robót na placu budowy. Jakie wymogi wobec prawidłowego stosowania kabli elektrycznych stawia powyższy dokument?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora urządzenia przemysłu szklarskiego

Osoba na stanowisku operatora urządzeń przemysłu szklarskiego zajmuje się prowadzeniem i nadzorem procesu wytapiania szkła. Jakie zagrożenia chemiczne, fizyczne i psychofizyczne można wskazać na tym stanowisku? Jakie środki ochrony przed zagrożeniami powinny być stosowane przez pracownika zatrudnionego jako operator urządzenia przemysłu szklarskiego?

Bezpieczeństwo - Praca

Astmatyk w zakładzie pracy

Powstawaniu astmy sprzyjają różne czynniki, wśród których należy wymienić: nawyki żywieniowe, zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu, zakażenia wirusowe czy małą masę ciała po urodzeniu. W miejscu pracy mogą występować okoliczności znacznie utrudniające astmatykowi funkcjonowanie w takim zakładzie pracy. Co zatem powinien zrobić pracodawca, aby ustrzec osobę chorą przed szkodliwymi czynnikami?

Czynniki środowiska pracy związane z ubojem zwierząt - przepisy prawne i praktyka

Temat uboju zwierząt to problem prawny, etyczny i jednocześnie praktyczny. Budzi jednocześnie wiele kontrowersji. Te trzy sfery problemu przedstawia autor w poniższym artykule.

Przenośne mierniki gazów - cz. II

W poprzedniej części artykułu poznaliśmy budowę i funkcjonalność urządzeń przenośnych. Najwięcej problemów i pytań stwarzają jednak same możliwości pomiarowe mierników. Wokół nich powstało wiele wątpliwości, a także mitów.

Ochrona wzroku przed światłem laserowym - cz. II

Lasery zaczęły być szeroko wykorzystywane w medycynie oraz przemyśle właściwie od momentu ich pojawienia się. Było to spowodowane możliwościami, jakie daje duże skupienie energii w bardzo małym obszarze. W przemyśle lasery wykorzystywane są głównie w aplikacjach związanych z obróbką powierzchni (np. grawerowanie), cięcie lub spawanie materiałów.

Metody zwalczania hałasu w środowisku pracy

Zgodnie z danymi GUS za rok 2012 aż 53% pracowników pracowało w narażeniu na hałas. W odniesieniu do wszystkich czynników szkodliwych i uciążliwych hałas od lat stanowi jedno z dominujących zagrożeń, które występują w środowisku pracy. Jakimi metodami należy redukować wysoki poziom hałasu?

Zabezpieczenie placówek handlowych przed pożarem

Pożar w sieciach handlowych pociąga za sobą zagrożenie życia wielu ludzi, a poza typowymi stratami materialnymi – również straty związane z przymusowym przestojem w działalności.

Pożary endogeniczne w zakładach górniczych

Pożary endogeniczne stanowią poważne zagrożenie w zakładach górniczych. Co jest najczęstszą przyczyną takiego rodzaju pożarów? Jakie wydarzenia wypadkowe miały miejsce w historii polskiego górnictwa?

Instruktaż stanowiskowy dla spawacza

Celem przeprowadzanych instruktaży stanowiskowych jest zapoznanie pracownika ze sposobem działania prowadzi do obniżenia ryzyka związanego z nieprawidłową obsługą maszyny. W artykule przedstawiono instruktaż stanowiskowy dla spawacza.

Bezpieczeństwo - Szkolenia

Po co nam system ratowniczy? - cz. II

System pierwszej pomocy ma zapewnić w jak najkrótszym czasie udzielenie pomocy osobie, która jej potrzebuje. Natychmiastowa reakcja wyprzedza służby ratownicze o pięć minut. Od tak krótkiej chwili zależy nie tylko zdrowie, ale życie poszkodowanej osoby.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Zagrożenia biologiczne przy procesach mechanicznej obróbki metali

Podczas mechanicznej obróbki metali mamy do czynienia z wysoką temperaturą pochodzącą od ostrza skrawającego (ok. 700°C), dlatego wymagane jest ciągłe stosowanie w tym procesie chłodziwa w postaci cieczy obróbkowych. Emulsje wodno-olejowe, w których głównym składnikiem jest woda wzbogacana różnego rodzaju substancjami organiczno-mineralnymi, stanowią doskonałą bazę do rozwoju w tych cieczach wszelkiego rodzaju bakterii, niebezpiecznych dla zdrowia grzybów oraz innych drobnoustrojów. Ciecze obróbkowe z powodu tworzenia tzw. mgły olejowej stają się nie tylko znakomitym „środkiem transportu” dla zawartych w niej czynników biologicznych, lecz także – na skutek przekroczeń dopuszczalnych stężeń bioaerozoli – mogą stanowić zagrożenie prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego osób na to zagrożenie narażonych.

Prawo

Zmiany w czasie pracy

Mająca swe korzenie w czasach rzymskich łacińska maksyma: Ignorantia iuris nocet, czyli „nieznajomość prawa szkodzi”, znajduje swoje uzasadnienie we współczesnym porządku prawnym. Warto zatem być na bieżąco ze zmianami prawnymi, gdyż nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ergonomia

Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego zbrojarzy-betoniarzy

Psychologia

Mobbing w miejscu pracy - cz. II

Stres spowodowany nękaniem psychicznym w pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji dla pracownika. Nieprawidłowa praca serca, dolegliwości trawienne, cukrzyca, a nawet choroby nowotworowe – to tylko wybrane następstwa mobbingu stosowanego wobec jednostki. Konsekwencją mobbingu w miejscu pracy, w którym doszło do molestowania któregoś z pracowników, jest demotywacja pozostałych pracowników, obniżenie jakości pracy czy degradacja klimatu pracy. Molestowanie moralne to zjawisko bardzo kosztowne zarówno dla samej jednostki,jej najbliższego otoczenia, jak i dla przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa.

Komentarz

20 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Wacław Gudalewicz o początkach Stowarzyszenia

Wacław Gudalewicz to inicjator, założyciel i pierwszy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ponadto jest założycielem i członkiem zarządu oddziału warszawskiego OSPS BHP, a także należy do Naczelnej Organizacji Technicznej. W niniejszym artykule Wacław Gudalewicz wspomina genezę organizacji, która w swych szeregach skupia pracowników służby BHP.

Listy do Redakcji

Instrukcje BHP - odpowiedź na pytanie Czytelniczki

Po ukończeniu studiów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczęłam pracę w służbie BHP. Mam pytanie dotyczące umieszczania instrukcji BHP dla kilku takich samych maszyn – tego samego typu, znajdujących się na hali produkcyjnej obok siebie. Czy instrukcja taka musi być umieszczona przy każdej maszynie z osobna? Jakie obowiązki związane z instrukcjami BHP spoczywają na pracodawcy, a jakie zadania w tym zakresie ma służba BHP?

BHP w Pigułce

Żartem czy serio? Forma czy treść?

W dziale „BHP w pigułce” w październikowym numerze „Promotora” pojawił się artykuł Behapowcy Klatkowcy i Przepisowi Behapowcy kontra Specjaliści ds. BHP – Profesjonaliści. W numerze listopadowym opublikowana została odpowiedź na ten artykuł pod tytułem Rzetelna ocena czy efekt nieostrożnego narcyzmu autora? Poniżej publikujemy list odpowiadający na tę polemikę. Autor pragnął pozostać anonimowy.

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij