Promotor BHP wydanie nr 7-8/2013
Promotor BHP wydanie nr 7-8/2013

W czasopiśmie staramy się przekazać Państwu pakiet ważnych i prostych do zastosowania w praktyce informacji. Zdajemy sobie jednak sprawę, jak wartościowe są osobiste spotkania i wymiana doświadczeń „na żywo”. Okazją ku temu była konferencja pod tytułem „Bezpieczeństwo pracy w energetyce i ciepłownictwie. Praktyczne narzędzia”, którą zorganizowaliśmy w dniach 20-21 czerwca 2013 r. w Wiśle. Zarówno spotkania z wybitnymi prelegentami, jak i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, pomogły rozwiązać problemy i rzucić światło na zmiany w organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Temat bezpieczeństwa w tym sektorze gospodarki jest kontynuowany w temacie numeru (Zagrożenia spowodowane łukiem elektrycznym – str. 6) oraz w artykule opisującym obciążenie fizyczne w pracy elektryka (Wydatek energetyczny na stanowisku elektryka – str. 36). Zgodnie z życzeniami czytelników więcej uwagi poświęcamy zagadnieniom prawnym. Z artykułu Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – obowiązki pracodawcy (str. 50) można dowiedzieć się między innymi, że posiłki i napoje, jakie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom w odpowiednich warunkach, nie mogą być zrównoważone ekwiwalentem pieniężnym. Staje się to szczególnie ważne w porze letniej, kiedy dostęp do napojów w czasie upałów wpływa na samopoczucie i zdrowie pracownika. Zachęcam również do przyjrzenia się problemowi pracy przy stanowisku wielomonitorowym. Temat ten, rzadko omawiany, dotyczy niezwykle wielu gałęzi przemysłu, w tym również pracowników w elektrociepłowniach i elektrowniach. O ergonomii takiego stanowiska pracy można przeczytać na str. 45 (Ergonomia wielomonitorowych stanowisk pracy z komputerem). Życzę przyjemnej lektury i mam nadzieję, że, oprócz czasu na pracę, znajdą Państwo czas na zasłużony wakacyjny odpoczynek.

Temat numeru

Zagrożenia spowodowane łukiem elektrycznym – bezpieczna praca w energetyce

Ciepło wyładowań łukowych, działając na ciało człowieka, powodować może jego zmiany patologiczne, zwane oparzeniem elektrycznym. Jakie konsekwencje niesie ze sobą oparzenie elektryczne? Jak zapobiegać oparzeniom tego typu?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez policjanta służby prewencji oparta na założeniach normy MIL STD 882 Systems Safety Manual

Czynnościom wykonywanym przez służby mundurowe, w tym przez policję, towarzyszy wiele zagrożeń. Zostały one przedstawione i ocenione w artykule na tle zadań oraz uprawnień tej służby. Do oceny ryzyka wykorzystano tutaj metodę, która zapewnia dużą precyzję oceny.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Frezarka – uwaga na dłonie!

Pracownicy obsługujący frezarki ulegają wypadkom spowodowanym zetknięciem się dłoni z ostrymi narzędziami i elementami maszyn czy wskutek pochwycenia lub odrzutu przez frez obrabianego materiału. W niniejszym artykule opisane zostanie zdarzenie wypadkowe, do jakiego doszło podczas obsługi frezarki dolnowrzecionowej w trakcie krzywoliniowego frezowania materiału.

Wypadek śmiertelny przy pracach transportowych

Przykład dwóch wypadków śmiertelnych stanowi przesłankę do zwrócenia uwagi na gospodarkę zawiesiami, ich eksploatację, ale także na postępowanie osób prowadzących prace transportowe, które doprowadziło do wypadków.

Bezpieczeństwo - Praca

Detekcja gazów w przemyśle – regulacje prawne

Jakie regulacje prawne normują zakres detekcji gazów w przemyśle? Na co warto zwrócić uwagę, analizując stronę prawną związaną z detekcją gazów?

Zagrożenie pożarowe w zakładach pracy

Zagrożenie pożarowe jako zespół czynników, które wpływają na powstawanie i rozprzestrzenianie się pożaru, stanowi ryzyko zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. Jakie są najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w zakładach pracy? Jak należy zapobiegać pożarom powstałym w miejscu pracy?

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk w rolnictwie i ogrodnictwie

Przecięcia ostrymi narzędziami i przedmiotami, działanie substancji chemicznych i czynników biologicznych, przecięcia przenośną pilarką łańcuchową to czynniki zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa. Jakie rękawice powinny być stosowane przy wykonywaniu tego rodzaju prac?

Artykuł promocyjny

Kursy kontroli SOI – dlaczego warto je zaliczać

Bezpieczeństwo - Praca

Wydatek energetyczny na stanowisku elektryka

Instalacja urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa linii kablowych, projektowanie sieci elektrycznych to tylko niektóre z obowiązków wpisanych w zawód elektryka. Jaki jest wydatek energetyczny osoby wykonującej taki rodzaj pracy?

Partycypacja pracowników w poprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Wdrażanie pracowników w mechanizmy poprawiające system zarządzania bezpieczeństwem w firmie wymaga sporego nakładu czasu. Jakie efekty przynosi partycypacja pracowników w poprawie zarządzania bezpieczeństwem? Jakie są niezbędne warunki do wystąpienia i rozwoju partycypacji pracowników?

Bezpieczeństwo - Zarządzanie

Dokument bezpieczeństwa i zdrowia – obowiązek przedsiębiorcy górniczego

Wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia obowiązywać powinny w każdym obszarze zatrudnienia, zwłaszcza tam, gdzie występuje poważne ryzyko zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. Jak wyglądają regulacje prawne normujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sektorze górniczym?

Ergonomia

Ergonomia wielomonitorowych stanowisk pracy z komputerem

Zwiększenie rozmiaru czcionek, umieszczenie monitorów pod odpowiednim kątem od linii wzroku, zwiększenie oświetlenia dokumentów, niewymuszanie złych pozycji ciała to tylko część z warunków, które powinny być spełnione przy pracy na stanowisku wielomonitorowym.

Prawo

Problematyka wprowadzania zmian w świetle przepisów prawnych

Planowanie i wdrażanie zmian jest obecnie bardzo ważnym problemem i stałym elementem w funkcjonowaniu firm. Z jaką problematyką wiąże się proces wprowadzania zmian w świetle przepisów prawnych?

Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – obowiązki pracodawcy

Każdy pracodawca ma określone obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności chodzi o dostarczenie niezbędnych środków zwiększających bezpieczeństwo podczas pracy.

Psychologia

Efektywne zarządzanie personelem Inteligencja emocjonalna – cz. II

Aby osiągnąć sukces w życiu, a szczególnie w zawodzie, nie wystarczy wysoki iloraz inteligencji czy kompetencje natury profesjonalnej. Konieczne jest bowiem dysponowanie tym, co Daniel Goleman nazywa inteligencją emocjonalną.

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij