Promotor BHP wydanie nr 6/2013
Promotor BHP wydanie nr 6/2013

Drodzy Czytelnicy W latach 2011 i 2010 przyczyną 96% wypadków przy pracy był czynnik ludzki lub organizacyjny – najczęściej związany z niedostateczną wiedzą bądź przygotowaniem do wykonywania zawodu w środowisku niebezpiecznym. Ogromnym wyzwaniem jest sprawdzenie tego, czy pracownik potrafi w sposób prawidłowy i bezpieczny wykonywać swoją pracę i czy będzie postępował tak za każdym razem. Aby mu w tym pomóc, należy zapewnić mu uczestnictwo zarówno w szkoleniu wstępnym, jak i w szkoleniach okresowych. O tym, jak zrobić to jak najlepiej, przeczytają Państwo w naszym temacie numeru (str. 6 − "Szkolenia BHP – wymagania prawne i komentarze praktyczne"). Konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności nie dotyczy jednak wyłącznie pracowników. Również służby BHP nie tylko potrzebują, ale również chcą poszerzać swoją wiedzę. Świadczą o tym wypełnione po brzegi sale konferencji podczas targów, szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia, seminariów przeznaczonych dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w konkretnych branżach. „Promotor BHP” już 20-21 czerwca 2013 r. organizuje w Wiśle konferencję dedykowaną dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w elektrowniach i elektrociepłowniach. Dwudniowa konferencja pod tytułem „Bezpieczeństwo pracy w energetyce i ciepłownictwie. Praktyczne narzędzia” ma za zadanie omówić najbardziej newralgiczne problemy bezpieczeństwa w tej branży. Przede wszystkim zajmiemy się najnowszym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, o czym będzie mówił wybitny ekspert, nadinspektor PIP Jacek Czech. Jednocześnie zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo pracy z podwykonawcami, wyznaczanie celów poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i stosowanie najnowocześniejszych metod zarządzania bezpieczeństwem, niekoniecznie w ramach certyfikowanych systemów zarządzania. Zapraszam Państwa na stronę www.dlaspecjalistow.pl, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat tego wydarzenia. Dla prenumeratorów czasopisma przygotowaliśmy specjalną ofertę uczestnictwa. Do zobaczenia na konferencji!

Flesz

Flesz

Temat numeru

Szkolenia BHP - wymagania prawne i komentarze praktyczne

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie praktycznego zastosowania wymogów prawnych do organizacji efektywnych i skutecznych szkoleń BHP.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla czynności ratownika medycznego

Praca ratownika medycznego związana jest z ryzykiem narażenia na działanie czynników biologicznych, chemicznych czy fizycznych. W poniższym artykule przedstawiono szczegółową ocenę ryzyka dla czynności zawodowych wykonywanych przez osobę na tym stanowisku pracy.

Artykuł promocyjny

Nie musisz już dłużej wybierać między chwytnością a ochroną dłoni!

Jakie właściwości rękawic ochronnych firmy Mapa Professionnel zapewniają jednoczesną chwytność i znakomitą ochronę dłoni?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka związanego z obecnością w miejscu pracy niebezpiecznych czynników chemicznych z uwagi na zagrożenie wypadkiem, pożarem i wybuchem

Jakie ryzyko niesie za sobą praca w obecności niebezpiecznych czynników chemicznych, które stwarzają zagrożenie wypadkiem, pożarem lub wybuchem? Jakich reguł należy przestrzegać przy pracy w narażeniu na te czynniki?

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Gdy błąd staje się rutyną - wypadek przy walcarce

Zaniechanie środków ostrożności, niewłaściwe użytkowanie i zbagatelizowanie dokumentacji urządzenia mogą prowadzić do tragicznych skutków. Opisana w niniejszym artykule śmierć pracownika obsługującego walcarkę stanowi konsekwencję omijania przepisów bezpieczeństwa. Czy i jak można było jej zapobiec?

Bezpieczeństwo - Praca

Wydatek energetyczny na stanowisku kierowcy

Zawód kierowcy niesie za sobą wiele zagrożeń zdrowotnych, które wynikają z obciążenia fizycznego i psychicznego. Jak kształtuje się wydatek energetyczny na niniejszym stanowisku zawodowym?

Bezpieczny czas użytkowania rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi i olejami mineralnymi

Praca w środowisku narażonym na działanie czynników mechanicznych i olejów mineralnych wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej. Do najczęściej stosowanych należą rękawice ochronne.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Badania lekarskie osób kierujących samochodem kategorii B w celach służbowych

Osoby, które w ramach obowiązków zawodowych kierują służbowym bądź prywatnym samochodem kategorii B, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia własnego i innych uczestników ruchu drogowego obowiązane są do wykonywania profilaktycznych badań lekarskich.

Ryzyko zranienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Zranienie się w trakcie wykonywania zabiegów medycznych prowadzić może do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jak przeciwdziałać zdarzeniom tego typu?

Zarządzanie

Co zamiast certyfikowanych systemów zarządzania BHP?

Wiele firm nie wprowadza systemów zarządzania bezpieczeństwem w swoich zakładach np. ze względów ekonomicznych; zbyt często rozwiązania te przysparzają pracownikom na stanowiskach robotniczych czy na stanowiskach kierowniczych wielu problemów administracyjnych, poczynając od samego zrozumienia normy. Efekty wprowadzenia systemów nie przychodzą od razu i nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Czy jednak trzeba certyfikować system zarządzania, by sprawnie dbać o BHP w firmie?

Prawo

Klasyfikowanie, oznakowanie oraz pakowanie substancji i mieszanin - zmiany w przepisach

Regulacje prawne dotyczące klasyfikowania, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin pozwalają wykrywać niebezpieczne chemiczne materiały, a także informować otoczenie o niesionych przez nie zagrożeniach. Celem ujednolicenia zasad wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych powstał międzynarodowy system klasyfikacji i oznaczania chemikaliów – GHS. Do jakich zmian doszło w dotychczasowych przepisach związanych ze znakowaniem, klasyfikacją i pakowaniem niebezpiecznych mieszanin i substancji?

Nowe rozporządzenie energetyczne

Prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych normuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492). Jakie zmiany zostały wprowadzone w stosunku do poprzedniego rozporządzenia?

Konsultacje z pracownikami w świetle przepisów prawnych i wymagań normy OHSAS 18001

Jak przepisy prawne regulują kwestie związane z przeprowadzaniem z pracownikami konsultacji dotyczących bezpieczeństwa? Kto przeprowadza takie konsultacje?

Ergonomia

Czy mechanizacja to antidotum na ciężkość i zagrożenia pracy w leśnictwie?

Praca w leśnictwie wiąże się z dużym wydatkiem energetycznym osób zatrudnionych w tym obszarze. Czy i w jaki sposób mechanizacja wpływa na zmniejszenie zagrożeń związanych z pracami w tej gałęzi gospodarki?

Psychologia

Efektywne zarządzanie personelem - inteligencja emocjonalna - cz. I

Samoświadomość, motywacja, kierowanie samym sobą, empatia i podtrzymywanie dobrych relacji z innymi osobami tworzą pojęcie inteligencji emocjonalnej. Celem dobrego zarządzania zespołem jest zdolność rozwoju powyższych umiejętności.

Dobre praktyki

PBS - nowoczesna metoda obserwacji nieprawidłowych zachowań pracowniczych

Bezpieczeństwo Oparte na Zachowaniu (Precaution-Based Safety – PBS), czyli nowoczesna metoda obserwacji nieprawidłowych zachowań pracowniczych, pozwala na dotarcie do źródła problemu, które może stwarzać zagrożenie dla pracowników. Na czym ona polega? Jak jest realizowana w zakładach pracy?

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij