Promotor BHP wydanie nr 5/2013
Promotor BHP wydanie nr 5/2013

Szanowni Państwo! Aby ciągle podążać w dobrym kierunku w procesie budowania kultury bezpieczeństwa, wraz ze sztabem naukowców i praktyków przygotowujemy konferencję dedykowaną dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w elektrowniach i elektrociepłowniach. Konferencja „Bezpieczeństwo pracy w energetyce i ciepłownictwie. Bezpieczne narzędzia” odbędzie się 20-21 czerwca w Wiśle, w hotelu Vestina. Udział w konferencji gwarantuje: - szereg praktycznych rozwiązań możliwych do zastosowania w celu poprawy warunków pracy, - wiedzę o najnowszych i planowanych zmianach w polskim prawodawstwie, a także praktyczne umiejętności zmiany warunków pracy adekwatnie do wymagań prawnych, - umiejętność zabezpieczania instalacji i urządzeń, w tym również tych najnowszych, przed wybuchem, - niestandardowe sposoby rozwiązujące problem niezaangażowania pracowników w budowanie kultury bezpieczeństwa, - umiejętność zaprogramowania celów bezpieczeństwa, - odpowiednią wiedzę o nadzorowaniu i kontroli bezpieczeństwa pracy podwykonawców, - praktyczne wzory dokumentów i formularzy przydatnych w pracy. Więcej informacji znajdą Państwo w czasopiśmie i na naszej stronie www.dlaspecjalistow.pl Serdecznie zapraszamy! Natalia Woźny redaktor prowadząca czasopismo „Promotor BHP”

Flesz

Flesz

Temat numeru

Transport towarów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku galwanizera

Praca przy przygotowywaniu roztworów substancji chemicznych, transport przedmiotów poddawanych galwanizacji, usuwanie osadów z wanien galwanicznych to tylko część obowiązków przynależnych do stanowiska galwanizera. W poniższym artykule omówiona została szczegółowa ocena ryzyka zawodowego związanego z tym stanowiskiem pracy.

Bezpieczeństwo - Praca

Wpływ warunków pracy na błędne działanie pracownika – cz. II

Na poprawne funkcjonowanie człowieka w pracy wpływa zespół czynników, które w zależności od swego charakteru motywują lub pomniejszają efektywność działania pracownika. Co się dzieje, jeśli warunki pracy nie sprzyjają wykonywaniu pracowniczych obowiązków?

Artykuł promocyjny

Uprząż techniczna Tractel HT FABA - pierwsza na świecie dedykowana do systemów pionowych

Bezpieczeństwo - Praca

W czym do pracy – bezpieczna odzież dla pracowników budownictwa drogowego

Wysoka jakość materiałów odblaskowych na odzieży wpływa na zmniejszenie ryzyka wypadku. Bardzo ważny zatem jest ich odpowiedni dobór, bowiem widoczny pracownik to bezpieczny pracownik.

Artykuł promocyjny

Pierwszy skuteczny system ochrony przeciwpożarowej dla farm wiatrowych

Bezpieczeństwo - Praca

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach

Wypadek przy pracy powoduje konsekwencje finansowe nie tylko dla samego poszkodowanego, ale i dla jego pracodawcy czy rodziny.

Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka

Wśród czynników środowiska pracy hałas zajmuje szczególną pozycję. Oddziałuje na człowieka zarówno w pracy, jak i poza nią. Nie sposób zatem od niego uciec, nawet po opuszczeniu stanowiska pracowniczego.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Lista kontrolna BHP dotycząca zagrożeń na stanowisku wytapiacz-odlewacz

W celu bezpiecznego, a co za tym idzie – efektywnego wykonywania obowiązków na stanowisku wytapiacz-odlewacz, warto sprawdzać stanowisko pracy za pomocą listy kontrolnej BHP.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Obsługa suwnicy też stwarza zagrożenia

Obsługa suwnicy − czy jakichkolwiek innych urządzeń − bez wymaganych uprawnień może przynieść tragiczne skutki. Tak też stało się w zakładach przetwórstwa przemysłowego, gdzie zaniechanie przestrzegania między innymi przepisów BHP doprowadziło do śmiertelnego wypadku jednego z pracowników zakładu.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Bezpieczeństwo pracy z osobą chorą na cukrzycę

Wydajność pracy osoby chorującej na cukrzycę nie musi być gorsza od wydajności pracowników, którzy na cukrzycę nie chorują. Jak zapewnić pracownikowi z cukrzycą sprzyjające warunki w środowisku pracowniczym?

Ergonomia

Wypadkowość w leśnictwie − czy to rzeczywiście istotny problem?

Przetwarzanie surowca drzewnego i inne prace prowadzone w obszarze leśnictwa stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Jak wygląda wypadkowość w sektorze leśnictwa?

Operator żurawia – obciążenie pracą

Żurawie budowlane towarzyszą większości prac przy budowach obiektów wysokich. W jaki sposób operatorzy żurawi znoszą pracę na wysokości? Co sprawia im największą trudność w pracach tego typu?

Prawo

Wymagania prawne dla transportu wewnętrznego – cz. II

W poprzedniej części artykułu omówione zostały istotne aspekty zapewniania bezpieczeństwa na drogach transportu wewnętrznego, z wyszczególnieniem odpowiednich wymiarów dróg i przejść. W tym numerze kontynuujemy problem zaaranżowania bezpiecznych dróg transportowych.

Psychologia

Stres pracowników starszych Problematyka aktywności zawodowej osób starszych – cz. II

W starszym wieku nieodwołalnie osłabieniu ulegają receptory, które odgrywają ważną rolę w pracy zawodowej – słuch, dotyk, wzrok. Stworzenie odpowiednich warunków pracy może sprawić, iż zmniejszenie wydajności pracownika starszego nie będzie rzutować na efektywność wykonywanych przez niego obowiązków.

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij