Promotor BHP wydanie nr 4/2013
Promotor BHP wydanie nr 4/2013

Zdarta płyta Normy polskie i unijne, a także nasz rozbudowany system prawny mają za zadanie chronić pracownika przed wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie czyhają na niego w miejscu pracy. Jednak gdy dany czynnik zagrożenia nie powoduje natychmiastowego dyskomfortu, pracownikom łatwo go zlekceważyć – być może dlatego właśnie polscy górnicy tak często cierpią na pylicę płuc („Zagrożenie pyłowe w polskich kopalniach węgla kamiennego” – str. 8). Na cóż z kolei zdaje się inżynierskie wykształcenie i przygotowanie do zawodu potwierdzone certyfikacją, kiedy brakuje zwykłej dbałości o szczegóły. Właśnie niedbałość i chęć „pójścia na skróty” przyczyniła się do wypadku z udziałem wózka podnośnikowego („Wypadek w magazynie wysokiego składowania przy pracach transportowych” – str. 30). Na cóż przydały się dokładna ocena ryzyka i prawidłowa identyfikacja zagrożeń, gdy zapoznanie się pracowników z zagrożeniami, zwłaszcza występującymi w sytuacji nietypowej, było niewystarczające. Bohaterowie analizy wypadku („Trujący siarkowodór – wypadek w studzience” – str. 32) zupełnie nie zdawali sobie sprawy z możliwości zatrucia, nie mieli również pojęcia o tym, jakich środków ochrony indywidualnej należy użyć w zetknięciu się z toksycznym gazem. Ciągle więc pracownikom brakuje wyobraźni, świadomości realnego zagrożenia, nie brak im za to wiary we własne siły i w szczęście. Skoro 99 razy wszystko szło dobrze, dlaczego miałoby być inaczej za setnym razem? Ufność we własne siły charakteryzuje również osoby korzystające ze środków odurzających i przebywające pod ich wpływem w miejscu pracy („Kiedy pracownik sięga po narkotyki w pracy” – str. 25). Wiara w „zupełną nieszkodliwość” marihuany może okazać się zgubna nie tylko dla osoby palącej, ale również dla jej współpracowników – narkotyk zaburza bowiem koncentrację, a stąd już tylko krok do spowodowania sytuacji niebezpiecznej. Czasem wydaje się nam, że o bezpieczeństwie powiedzieliśmy już wszystko, co było do powiedzenia. Mimo to należy z uporem maniaka i na zasadzie zdartej płyty przypominać, powtarzać, ciągle aktualizować i odświeżać informacje o zagrożeniach w miejscu pracy. Kiedy pracownik popadnie w rutynę, lekceważąc zagrożenie, może właśnie zdarzyć się ów „setny raz”. Natalia Woźny redaktor prowadząca czasopismo „Promotor BHP”

Flesz

Flesz

Temat numeru

Zagrożenie pyłowe w polskich kopalniach węgla kamiennego

Zagrożenie pyłowe w polskich kopalniach węgla kamiennego należy do podstawowych zagrożeń występujących w górnictwie. Powszechność występowania tego zagrożenia jest tak duża, że zasięgiem obejmuje niemal wszystkie wyrobiska i stanowiska pracy górniczej.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku operatora frezarki do metali

Z jakim ryzykiem wiąże się praca wykonywana przez operatora frezarki do metali? Celem zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia i życia stanowiska pracy konieczne jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego.

Bezpieczeństwo - Praca

Wpływ warunków pracy na błędne działanie pracownika – cz. I

Mikroklimat, jakość oświetlenia, zanieczyszczenie powietrza, odpowiedni dobór barw, hałas – to tylko niektóre z elementów tworzących środowisko pracownicze, które wpływają na organizm pracownika. Jak wygląda zależność pomiędzy efektywnością pracy a warunkami, w których pracownik wykonuje swoje obowiązki? Czy niekorzystne działanie warunków pracy może wpływać na koncentrację pracownika, zwiększając tym samym możliwość wystąpienia wypadku przy pracy?

Bezpieczeństwo w eksploatacji stacji paliw – cz. II

Personel stacji paliw, wykonując swoje obowiązki, narażony jest na wiele zagrożeń mogących destrukcyjnie wpłynąć na zdrowie, a nawet życie pracowników. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji warto zapoznać się z zasadami, które zminimalizują ryzyko pracy w tym obszarze. W poprzedniej części artykułu omówione zostały prace niebezpieczne pod względem zagrożenia pożarowego. W tej części zajmiemy się m. in. profilaktyką przeciwpożarową, jaka powinna być wdrożona na każdej stacji paliw.

Kiedy pracownik sięga po narkotyki w pracy

Ogromny postęp cywilizacyjny, ciągła pogoń za czasem, pieniędzmi, pracą, spore oczekiwania najbliższych czy pracodawców, chęć dłuższego funkcjonowania i uzyskania większej wydajności w pracy, wszechobecny stres, aż wreszcie chęć przypodobania się innym czy zaznaczenia swojej indywidualności, powodują, że pracownicy sięgają już nie tylko po alkohol, ale i po narkotyki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach z personelem

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to temat, o którym z miesiąca na miesiąc czytamy i słyszymy coraz więcej. Ta przychodząca z zachodu idea jest zintegrowanym podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem, obejmującym odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania firmy, w tym relacje z otoczeniem, kluczowymi interesariuszami, wpływ działalności organizacji na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wypadek w magazynie wysokiego składowania przy pracach transportowych

Praca w magazynie tylko z pozoru wydaje się nieskomplikowana i prosta w swym zamyśle. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych w skutkach incydentów, niosących ze sobą niemałe konsekwencje zdrowotne.

Trujący siarkowodór – wypadek w studzience

Mimo dobrze przeprowadzonej oceny ryzyka i rozpoznania zagrożeń przez pracodawcę pracownicy nie zdawali sobie sprawy z możliwości zatrucia siarkowodorem. W sytuacji nietypowej, wykraczając poza zakres swoich obowiązków, doprowadzili do wypadku zbiorowego ze skutkiem śmiertelnym.

Tragiczny wybuch pyłu lnianego

22 czerwca 1976 r. o godz. 8.15 w toku produkcji doszło do gwałtownego wybuchu pyłu lnianego w Żmigrodzkich Zakładach Roszarniczych „Żmilen” w Żmigrodzie, jednym z największych tego typu zakładów w kraju. Ta mało znana tragedia warta jest przypomnienia po niemal trzydziestu siedmiu latach od jej zaistnienia.

Prawo

Wymagania prawne dla transportu wewnętrznego – cz. I

Zagadnienia związane z transportem wewnętrznym dotyczą wszystkich firm zajmujących się logistyką oraz prawie wszystkich zakładów produkcyjnych. Niniejszy cykl artykułów ma na celu przybliżenie problematyki transportu wewnętrznego, jaka wynika z analizy wymagań prawnych.

Praca „na czarno”

Zatrudnienie „na czarno” jest działaniem ryzykownym, ponieważ konsekwencje ponoszą obie strony procederu. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zostać ukarani, jeśli do firmy przyjdzie inspektor pracy, który podczas kontroli ujawni uchybienia w zakresie legalności zatrudnienia.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem przy pracy

Pracownicy wypełniający swe zawodowe obowiązki objęci są ubezpieczeniem gwarantowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co zrobić, gdy świadczenie wypłacane przez ZUS z tytułu wypadku przy pracy nie pokryje całościowo poniesionych przez poszkodowanego kosztów?

Ergonomia

Zagrożenia w leśnictwie i ich negatywne konsekwencje

Praca w lesie, związana między innymi z przetwarzaniem surowca drzewnego, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Bakterie, hałas, mikroklimat – to tylko niektóre z elementów niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia człowieka. O tym, jak wygląda praca w leśnictwie i jakie mogą być jej konsekwencje, przeczytać będzie można w niniejszej serii artykułów dotyczących problemów ergonomicznych pracowników sektora leśnego.

Psychologia

Stres pracowników starszych – metody zarządzania wiekiem – cz. I

Społeczeństwo starzeje się i w konsekwencji wzrasta liczba pracowników starszych, a także wiek przechodzenia na emeryturę. Procesy demograficzne, jak i polityka państwowa przyczyniają się do wzrostu liczby starszych pracowników. W związku z tym zagadnienia związane ze stresem pracowników o bogatym stażu pracy coraz częściej wiążą się z metodami zarządzania wiekiem.

Komentarz

Służba w społecznej inspekcji pracy – odpowiedzialność i współpraca

Pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy wiąże się z odpowiedzialnością nie tylko za swoje decyzje, ale również za czyny innych. Zdarza się, że sytuacje, z którymi spotyka się społeczny inspektor pracy, wymagają od niego większej wiedzy, niż ta, którą dysponuje. Do kogo SIP-owiec może się wtedy zwrócić i z kim może współpracować przy rozwiązywaniu problemów? Jak należycie wypełniać swoje obowiązki? Jakie podstawy prawne regulują pracę społecznego inspektora pracy?

Wydarzenia

Relacja: Targi BHP w Katowicach 12-14 marca 2013 r.

Konkurs „Produkt BHP 2013” podczas Targów BHP w Katowicach

Zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij