Promotor BHP wydanie nr 3/2013
Promotor BHP wydanie nr 3/2013

Zmieniamy się dla Państwa! Przed Państwem nowy numer „Promotora BHP. Aby uczynić pismo bardziej czytelnym i nowoczesnym, odświeżyliśmy jego szatę graficzną. Przede wszystkim stawiamy jednak na merytorykę. Staramy się kontynuować najbardziej wartościowe cykle artykułów i jednocześnie omawiać wcześniej nieporuszane tematy, wkraczać w nowe dziedziny, aby przygotowywać czasopismo godne specjalisty ds. BHP na miarę 2013 roku. W tym numerze zastanawiamy się, czy musiało dojść do wypadkow przy rozbiorce budynku (Myślenie nie boli, str. 24) oraz przy obsłudze prasy hydraulicznej [Ten wypadek (nie)musiał się wydarzyć?, str. 18], w przypadku których lekceważenie ryzyka oraz zaniedbania pracodawców i pracowników doprowadziły do poważnych urazów i śmierci. Chcąc jednocześnie uniknąć tak istotnych zagrożeń dla pracowników, analizujemy prawidłową drogę do zainstalowania systemu detekcji gazów toksycznych w przedsiębiorstwie (Detekcja gazów toksycznych w przemyśle – ochrona pracowników przed zagrożeniem, str. 9), zastrzegając również, że gdy wyczerpane zostaną środki ochrony zbiorowej, mamy rownież oko na środki ochrony indywidualnej (Miej oko na substancje chemiczne, str. 27). Zdajemy sobie sprawę, że o bezpieczeństwie w miejscu pracy często decydują również tzw. umiejętności miękkie osób odpowiedzialnych za BHP, dlatego przyglądamy się rożnym stylom zarządzania pracownikami i systemom motywacyjnym (Zarządzanie zespołem i wsparcie pracowników, str. 48). Kontynuujemy również problem stresu w miejscu pracy, pokazując, jak poziom kontroli nad wykonywanymi obowiązkami wpływa na odczuwanie stresu w miejscu pracy (Kontrola pracy a stres, str. 45). Szczególnie zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z redakcją podczas XVI edycji Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013 w Katowicach. Zapraszamy na nasze stoisko. Do zobaczenia! Natalia Woźny redaktor prowadząca czasopismo „Promotor BHP”

Flesz

FLESZ

Temat numeru

Detekcja gazów toksycznych w przemyśle – ochrona pracowników przed zagrożeniem

Z gazami toksycznymi mamy do czynienia przy różnorodnych procesach produkcyjnych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym, samochodowym, wydobywczym i innych. Jednak monitorowanie obecności gazów w miejscu pracy wciąż sprawia pracodawcom wiele problemów.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku stolarza warsztatowego według metody PHA

Czy po przepracowaniu kilkudziesięciu lat w zawodzie stolarza można uniknąć urazów mechanicznych, problemów z kręgosłupem czy układem oddechowym? W zaplanowaniu bezpiecznego stanowiska pracy i wyeliminowaniu czynników szkodliwych niezbędna jest ocena ryzyka zawodowego.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Ten wypadek (nie)musiał się wydarzyć?

Przy obsłudze prasy hydraulicznej, urządzenia stwarzającego szczególne zagrożenia, należy wyeliminować możliwość dostępu pracownika do strefy oddziaływania narzędzia posiadającego duży potencjał energii podczas ruchu roboczego suwaka. W jakim celu stosowane są jednak kurtyny świetlne i pulpity oburęczne, jeśli obchodzi się konieczność ich używania?

Myślenie nie boli

Niewiedza, pośpiech lub zbyt duża wiara we własną nieomylność prowadzą do tego, że pracownicy często zaniedbują obowiązek używania środków ochrony indywidualnej, to zaś może prowadzić do utraty zdrowia lub życia. W omawianym przypadku osoba pracująca na wysokości zrezygnowała na krótki czas z zabezpieczenia – ta chwila wystarczyła jednak, by pracownik spadł z wysokości.

Bezpieczeństwo - Praca

Miej oko na substancje chemiczne

W kontakcie z czynnikami chemicznymi w postaci ciał stałych, cieczy, par, gazów czy aerozoli należy chronić nie tylko ręce, ale również oczy i twarz. Preparaty chemiczne posiadają odpowiednie oznaczenia, które podpowiadają, jakiego rodzaju ochrony powinny być przy ich wykorzystywaniu zastosowane, warto więc zapoznać się z ich interpretacją i dowiedzieć się, który rodzaj ochrony oczu i twarzy powinien być zastosowany w przypadku konkretnej substancji.

Bezpieczeństwo w eksploatacji stacji paliw – cz. I

Stacje paliw to miejsca szczególnie narażone na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu i z tego powodu rygorystyczne przestrzeganie w tych miejscach przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest priorytetem. Warto więc zapoznać się z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi aspektami zabezpieczenia stacji paliw przed tymi niebezpieczeństwami.

Wydatek energetyczny na stanowisku spawacza

Praca na stanowisku spawacza związana jest z wieloma zagrożeniami, a pod względem obciążenia fi zycznego oceniana jest ona jako umiarkowanie ciężka, głównie przez wymuszoną pozycję ciała podczas wykonywanych czynności. Poniżej przeprowadzono dokładne badanie wydatku energetycznego na stanowisku spawacza.

Prawo

Choroby zawodowe w zapisach prawnych i orzeczeniach sądowych

Nie zawsze łatwo jest stwierdzić, czy choroba pracownika może być związana z warunkami panującymi w miejscu pracy i może zostać zaliczona do chorób zawodowych – nawet dla prawników nie są to kwestie bezsporne.

Ergonomia

Ergonomia na budowie – praca cieśli

Nieprawidłowe zachowanie pracowników wynika najczęściej z nieznajomości bądź lekceważenia zasad BHP oraz z braku czujności związanej ze znacznym zmęczeniem fizycznym i psychicznym. Często również pośpiech oraz chęć zaoszczędzenia energii i pracy przysparza pracownikom dolegliwości.

Psychologia

Kontrola pracy a stres

Kontrola w pracy, czyli możliwość wpływu na własną pracę i warunki, w jakich ona przebiega, to jedna z kluczowych zmiennych opisujących warunki w pracy. Możliwość kontroli warunków pracy stanowczo obniża poziom stresu.

Zarządzanie zespołem i wsparcie pracowników

Czy lepiej pochwalić, wysłać na szkolenie, czy wypłacić premię? Istnieje wiele sposobów kierowania zespołem i wiele możliwości motywowania. Specjalista ds. BHP również powinien wiedzieć, czym mogą zaowocować jego działania motywujące pracowników do bezpiecznej pracy.

Komentarz

Nie bój się ratować życia innym!

Służby ratunkowe uważają, że o połowę więcej ludzi wymagających natychmiastowej pomocy można byłoby uratować, gdyby postronne osoby nie czekały jedynie na przyjazd karetki, lecz same próbowały udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym.

Dobre praktyki

Zagrożenia biologiczne w szpitalu

W grudniowym numerze „Promotora” oprowadzaliśmy Państwa po gliwickim oddziale Centrum Onkologii, pokazując, w jak profesjonalny sposób chroniony jest przed zagrożeniami radiologicznymi personel szpitala. W tym numerze weźmiemy pod lupę czynnik biologiczny – drobnoustroje, będące przyczyną zakażeń zarówno u pacjentów, jak i personelu. Przyjrzymy się metodom zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów w środowisku szpitalnym.

Wydarzenia

RELACJA: CZYNNIK LUDZKI A KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W GÓRNICTWIE I HUTNICTWIE

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij