Promotor BHP wydanie nr 1-2/2013
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2013

Przedstawiamy czytelnikom najnowsze i odmienione wydanie katalogowe czasopisma „Promotor”. „Prezentacje 2013” stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są bezpieczeństwo w swoich przedsiębiorstwach. Zawarte w katalogu produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej, oraz innych produktów i usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo postanowiliśmy rozbudować część tekstową, przeznaczając pierwszą część wydania na merytoryczne artykuły. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wydaniem.

Bezpieczeństwo

Kwalifikacja zdarzenia jako wypadku przy pracy

Pracowników służby BHP, osoby kierujące pracownikami oraz pracodawców szczególnie interesują zdarzenia nietypowe przy kwalifi kacji zdarzeń jako wypadków przy pracy. Przybliżamy nie tylko główne przyczyny wypadków przy pracy, ale również kwalifi kacje prawne zdarzeń na tle orzeczeń Sądu Najwyższego.

Lista kontrolna stanu bezpieczeństwa pożarowego

Każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić swojemu pracownikowi bezpieczne warunki pracy, w tym skuteczną ochronę przeciwpożarową. Przy kontrolowaniu bezpieczeństwa pożarowego przydatna okaże się lista kontrolna.

Kwalifikacja oraz postępowanie z wypadkami w drodze do pracy i z pracy

Jakie są kryteria kwalifikujące wypadek pracownika jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy? Jaki jest tryb sporządzania dokumentacji dla takiego wypadku?

Okresowe szkolenia BHP – obowiązkowa nuda?

Dla wielu szkolenia okresowe BHP to tylko formalne działanie mające spełnić wymagania przepisów. Czy można organizować je tak, aby były ciekawe dla uczestników i praktyczne dla pracodawców?

Komu służy system zarządzania bezpieczeństwem pracy?

Analiza zagrożeń poprzez zarządzanie stratami pozwala uwzględnić wszystkie możliwe scenariusze, które mogłyby zostać pominięte w przypadku analizy potencjalnego niebezpieczeństwa przez samych pracowników.

Wydatek energetyczny na stanowisku zbrojarz-betoniarz

Aby określić stopień ciężkości pracy na danym stanowisku, często wylicza się obciążenie fizyczne wyrażane za pomocą wydatku energetycznego.

Urządzenia dotykowe a zdrowie

Coraz powszechniejsze wykorzystanie urządzeń z ekranami dotykowymi rodzi pytania o ich wpływ na zdrowie użytkowników. Do najbardziej znanych urządzeń tego rodzaju należą wciąż unowocześniane tablety oraz smartfony, małe komputery typu UMPC, a ostatnio także czytniki e-booków.

Sztuka motywacji pracowników

Motywowanie pracowników należy do najważniejszych funkcji każdego pracodawcy, a jednocześnie jest jednym z trudniejszych wyzwań, któremu nie każdy potrafi w pełni sprostać. Jak powszechnie wiadomo, im większa motywacja do pracy, tym większa efektywność i większe zadowolenie z wykonywanej pracy.

Służba w społecznej inspekcji pracy - okiem praktyka

Wybranie mnie na funkcję społecznego inspektora pracy było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Przyznaję, że nie miałem wtedy dokładnej wiedzy o zadaniach SIP-u, więc pełnienie swojej funkcji rozpocząłem od nauki.

Artykuł promocyjny

VdS już od lat podnosi standardy bezpieczeństwa w Polsce

VdS, Vetrauen durch Sicherheit, to jedna z najbardziej uznanych akredytowanych jednostek kontrolno-certyfikujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej i włamaniowej na świecie. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu VdS stał się liderem nie tylko w zakresie kontroli urządzeń ochrony przeciwpożarowej, lecz również w obszarze certyfikowania produktów, usług i systemów zarządzających. Obecnie fi rma VdS wytycza nowe standardy w zakresie prewencji przeciwpożarowej na całym świecie, również w Polsce.

Variphone – maksimum ochrony, minimum ograniczeń

Firma Audiola Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalną ochroną słuchu oraz protezowaniem słuchu. Zatrudnia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie: akustyków, protetyków słuchu, techników otoplastyków. W Poznaniu ma własne laboratorium otoplastyczne, w którym powstają ochronniki słuchu oraz inne wkładki uszne.

Ochrony oczu

Ochrony oczu

Ochrona twarzy i głowy

Ochrona twarzy i głowy

Ochrony słuchu

Ochrony słuchu

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn dolnych

Ochrony kończyn dolnych

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Tkaniny i dodatki

Tkaniny i dodatki

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony zbiorowe

Ochrony zbiorowe

Pomiary i detekcja

Pomiary i detekcja

Narzędzia bezpieczne i inne

Narzędzia bezpieczne i inne

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Bezpieczna łączność

Bezpieczna łączność

Utrzymanie czystości

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij