Promotor BHP wydanie nr 12/2012
Promotor BHP wydanie nr 12/2012

Powszechność zagrożeń Są takie zagrożenia, które, często wbrew naszym przekonaniom, towarzyszą nam stale. Substancje chemiczne otaczają nas zewsząd, znajdują się nawet – niestety– w naszym pożywieniu. Wiele z nich wykorzystujemy lub uwalniamy do otoczenia podczas różnorodnych procesów produkcyjnych i użytkowania narzędzi powierzchni, obiektów itp. Dzisiaj trudno już powiedzieć, że istnieje stanowisko pracy bez narażenia na kontakt z takimi substancjami, zmienia się jedynie poziom tego narażenia i rodzaj substancji. W takich warunkach pracodawca zobowiązany jest zapewnić stosowną ochronę swoim pracownikom. Dr Krzysztof Benczek z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w swoim artykule (s. 9) opisuje zagrożenia chemiczne, z ktorymi można się spotkać w środowisku pracy, ich podział, drogi wnikania do organizmu, a także sposoby zmniejszania tych zagrożeń. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku innego bardzo powszechnego zagrożenia – azbestu (s. 17). Mimo obowiązującej w Polsce ustawy o zakazie wykorzystywania materiałów z tego surowca oraz wdrożenia programowo czyszczenia kraju z azbestu wciąż znajduje się u nas ok. 14,5 mln ton płyt azbestowo-cementowych, rur kanalizacyjnych i wodociągowych oraz innych produktów zawierających tę grupę minerałów (minerałów, bowiem azbesty naturalnie występują w skałach i z nich się je pozyskuje). Z dziedziny czynników psychofizycznych na stanowisku pracy można wyróżnić coraz częstszy problem stresu (s. 47). Jego przyczyny są rożne, część z nich jest typowa dla wielu środowisk zawodowych, ale wysoki poziom stresu w pracy charakteryzuje zwłaszcza „nasze czasy”. Chcąc stworzyć pole do dyskusji na ten temat, organizujemy w styczniu2013 roku w Wiśle konferencję „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie”. Te dwa sektory cechuje specyficzne środowisko pracy, wobec czego stres, z którym spotykają się górnicy i hutnicy, jest również szczególnego rodzaju. Rozmawiać będziemy także o innych czynnikach wpływających na komfort psychiczny pracownika i o metodach zmniejszania ich negatywnego wpływu, a zwiększania poziomu motywacji, kultury bezpieczeństwa. Ze wstępnym programem spotkania mogą się Państwo zapoznać w niniejszym numerze „Promotora”, o wszelkich szczegółach będziemy też Państwa na bieżąco informować. Korzystając z okazji, chciałabym życzyć Państwu spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nowym roku – i aby nawet powszechne zagrożenia zawsze były łatwe do okiełznania.

Prezentacje produktów

Prezentacje produktów

Temat numeru

Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy

Obecnie trudno sobie wyobrazić stanowisko pracy wolne od zagrożeń stwarzanych przez szkodliwe substancje chemiczne. Oczywiście zagrożenia te ze swej natury będą występować w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, w hutnictwie, metalurgii, ale również w pozornie odległych od chemii dziedzinach, takich jak budownictwo, przemysł spożywczy, gospodarka terenami zielonymi czy rolnictwo.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku parkieciarza-cykliniarza wg PN-N 18002:2011

Praca w pozycji klęczącej lub pochylonej, nierzadko w pomieszczeniach nieogrzewanych, związana z oparami chemikaliów, pyłami powstałymi podczas szlifowania, wykorzystaniem pił i elektronarzędzi – tak właśnie wygląda roboczy dzień parkieciarza-cykliniarza. Poniżej przedstawiamy szczegółową ocenę ryzyka dla tego stanowiska pracy.

Bezpieczeństwo - Praca

Zagrożenia pyłem azbestowym

Pod nazwą „azbest” kryje się grupa minerałów krzemianowych o strukturze włóknistej, które zawierają w swoim składzie wybrane metale: magnez, sód, wapń lub żelazo. W zależności od tego, z którymi z powyższych metali krzemiany tworzą związek, wyróżnia się kilka rodzajów azbestów o różnym stopniu niebezpieczeństwa dla zdrowia człowieka.

Wybuch pyłów zbożowych

Dobór środków ochrony indywidualnej słuchu

Hałas jest czynnikiem fizycznym oddziałującym w sposób uciążliwy bądź szkodliwy na organizm człowieka i definiowanym jako wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, wprawionych w ruch cząsteczek powietrza, przekazywane i oddziałujące na organ słuchu, zmysły i inne elementy ciała człowieka.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Płytki wykop – duże zagrożenie

Podczas realizacji zdecydowanej większości obiektów budowlanych prowadzone są roboty ziemne. Wznoszenie budynków i układanie wszelkiego rodzaju sieci wiążą się z wykonywaniem wykopów. Metoda ich wykonywania powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Artykuł promocyjny

Jak dobrać kask? ALVEO fi rmy Petzl – znakomity kask do ratownictwa i prac na wysokościach

Kask, ten pozornie oczywisty element wyposażenia, jest sprzętem skomplikowanym, złożonym z wielu drobnych elementów, które stanowią o jego jakości oraz rodzaju zastosowania, do jakiego najlepiej się nadaje.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Głos w pracy nauczyciela – cz. II Emisja, higiena i profi laktyka głosu

Aby uniknąć zawodowych chorób narządu głosowego, warto od początku zadbać o profilaktykę pracy głosem. Może w tym pomóc zamieszczony w artykule dekalog zdrowego mówcy.

Prawo

Kwalifi kacje osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych

Przy eksploatacji urządzeń elektrycznych często występuje ryzyko porażenia prądem czy wybuchu pożaru. Dlatego tak ważne jest, aby osoby zajmujące się eksploatacją takich urządzeń posiadały odpowiednie kwalifikacje i dbały o bezpieczeństwo instalacji, gwarantując tym samym bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.

Ergonomia

Obciążenie układu ruchu u stomatologów

Wykonywanie pracy zawodowej, chociaż coraz lżejszej w sensie fizycznym, ciągle jeszcze, bardzo często, odbywa się w długotrwałej, statycznej i zazwyczaj niekorzystnej z fizjologicznego punktu widzenia pozycji ciała.

Psychologia

Stres w pracy – cz. I

W nowo powstających przedsiębiorstwach warunki pracy stają się coraz bardziej bezpieczne pod względem narażenia na czynniki chemiczne i fizyczne, zmniejsza się liczba osób zapadających na choroby zawodowe. Wzrasta jednak liczba pracowników, u których rozpoznaje się choroby spowodowane stresem.

Dobre praktyki

Ochrona radiologiczna w gliwickim Centrum Onkologii

W języku greckim słowo farmakon oznaczało jednocześnie lekarstwo i truciznę. Dziś ta dwuznaczność okazuje się szczególnie wymowna w przypadku terapii radiologicznej, kiedy dobrze dobrana i odpowiednio skierowana wiązka promieniowania może zahamować rozwój nowotworu, lecz zbyt wysoka może okazać się szkodliwa zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego. Zobaczmy, jakie rozwiązania chroniące przed tym zagrożeniem zastosowano w gliwickim oddziale Centrum Onkologii – Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie.

Komentarz

O ocenie ryzyka zawodowego słów kilka

Temat dotyczący oceny ryzyka zawodowego jest ciągle aktualny. Pojawia się on prawie zawsze na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Tego zagadnienia nie brakuje także na łamach prasy branżowej. Ja również postanowiłem dodać w tym temacie swoje uwagi.

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij