Promotor BHP wydanie nr 4/2019
Promotor BHP wydanie nr 4/2019

Głównym tematem wydania jest pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy. W czasopiśmie pojawiły się artykuły dotyczące m.in.: zmian w protokole powypadkowym, organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, nowej wersji normy SCC, odzieży trudnopalnej dla strażaków. Wydanie zostało wzbogacone o dodatek specjalny "Bezpieczna praca spawacza", w którym można przeczytać o ergonomii prac spawalniczych, środkach ochrony indywidualnej spawacza oraz wypadkach przy pracach spawalniczych.

 

Temat numeru

Wypadek przy pracy. Zmiany w protokole powypadkowym

Trwają prace nad zmianami wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wynika to z tego, że należy dostosować go do aktualnych przepisów prawnych. Dotychczasowe druki protokołu będzie można wykorzystywać do 31 grudnia 2019 roku.

Organizacja skutecznego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Artykuł ma na celu ułatwienie oceny, czy istniejące w danej organizacji procedury mają szansę zadziałać prawidłowo w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Wskazuje on także najistotniejsze elementy, na jakich należy się skupić, chcąc stworzyć efektywny system pierwszej pomocy.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Nowa wersja normy SCC

Od 2018 r. obowiązuje nowa wersja normy SCC. Jednym z powodów wprowadzenia zmian była większa przejrzystość i niezawodność łańcucha wykonawców. Przedstawiamy m.in. najważniejsze różnice w wymaganiach pomiędzy SCC 2008 a SCC 2017.

Środki ochrony indywidualnej

Odzież trudnopalna dla strażaków. Parametry i wymagania

Ubranie ochronne strażaka powinno być wykonane z wysokiej jakości materiałów, by stanowiło skuteczną zasłonę przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi, zagrażającymi zdrowiu lub życiu. W artykule przybliżamy rodzaje odzieży ochronnej.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku falcerza w drukarni

Jakie ryzyko zawodowe niesie za sobą praca falcerza? Przedstawiamy zagrożenia, na które są narażeni pracownicy wykonujący prace fizyczne, w tym ręczne prace transportowe.

Prawo

Roszczenia uzupełniające dochodzone przez pracownika przed Sądem Pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują odpowiednie roszczenia, rekompensujące mu daną szkodę. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypadek nastąpił z całkowitej winy osoby zatrudnionej.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Stan nietrzeźwości nauczyciela w przedszkolu a bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo innej osoby

Przedszkole to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się opieką i wychowaniem. To także budynek, w którym przebywają wychowankowie wraz z personelem. Co się stanie, gdy zawiedzie ten ostatni?

DODATEK SPECJALNY - BEZPIECZNA PRACA SPAWACZA

Ergonomia prac spawalniczych

W artykule scharakteryzowano jedną z najczęściej stosowanych odmian technik spajania, jaką jest spawanie łukiem elektrycznym. Przybliżono także zagrożenia w pracy spawacza oraz wskazano na działania, które mogłyby ją usprawnić.

Środki ochrony indywidualnej spawacza. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Spawanie jest metodą łączenia znaną od wielu lat. Stale obserwuje się w niej postęp i rozwój. Istnieje zatem realna potrzeba ciągłego dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy spawacza, które mogą zapewnić odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej.

Wypadki przy pracach spawalniczych

W artykule opisano trzy wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac spawalniczych. Ich okoliczności i przyczyny zostały zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Czy można było ich uniknąć?

Wydarzenia

Spotkanie OSPSBHP O/Katowice w Wałbrzychu

Katowicki oddział OSPSBHP na początku marca zorganizował trzydniowe szkolenie wyjazdowe. Jego uczestnicy odwiedzili zakład firmy Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu oraz odbyli praktyczny kurs pierwszej pomocy.

Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu”

Przedstawiciele i pracownicy zakładów produkcyjnych chcący wciąż doskonalić oraz optymalizować swoje przedsiębiorstwa, spotkają się na konferencji połączonej z praktycznymi warsztatami, która odbędzie się już 22 maja w Szczecinie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij