Promotor BHP wydanie nr 11/2012
Promotor BHP wydanie nr 11/2012

Do szacowania ryzyka zawodowego z reguły używamy metod jakościowych, ponieważ są łatwiejsze w stosowaniu. Nie wymagają wielu danych, z drugiej jednak strony ocena podejmowana jest w sposób bardzo subiektywny, co może pociągać za sobą trudności w określeniu odpowiednich środków chroniących pracowników i zapobiegających wystąpieniu zagrożenia. W niniejszym wydaniu „Promotora BHP”, w temacie numeru, przedstawiamy metodę ilościowego szacowania ryzyka związanego z porażeniem prądem elektrycznym użytkownika urządzeń niskiego napięcia (s. 10). Metoda ta obejmuje oczywiście proces identyfikacji zagrożeń, szacowania ryzyka, jego dopuszczalności i ustalenie działań dla jego ograniczenia. Identyfikacji zagrożeń porażenia prądem elektrycznym dokonuje się, ustalając przewidywane zdarzenia, stany i czynniki, które mogą wpłynąć na możliwość wystąpienia porażenia. Ich faktyczną obecność stwierdza się za pomocą tzw. kryteriów oceny bezpieczeństwa porażeniowego. Do oszacowania ryzyka i prawdopodobieństwa porażenia elektrycznego od poszczególnych urządzeń użytkowanych przez pracownika służą odpowiednie modele probabilistyczne. Rankingi ważności ułatwiają zaś ustalenie priorytetów działań ograniczających ryzyko. Algorytm oceny ryzyka, który znajdą Państwo w materiale, zaimplementowano w opracowanym w CIOP-PIB systemie komputerowym STER w module RYZYKO. Państwa szczególnej uwadze polecam również artykuł Tomasza Wielgo o doskonaleniu procesów związanych z zatrudnianiem podwykonawców na kopalni i pracami przez nich wykonywanymi (s. 46) – jest to bowiem znany wszystkim newralgiczny element utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. W numerze prezentujemy także instruktaż stanowiskowy dla operatora suwnicy sterowanej z poziomu roboczego z napędem elektrycznym(s. 20) i tekst o chorobach zawodowych nauczycieli, związanych z narządem głosu (s. 40). W dziale Wydarzenia znajduje się natomiast relacja z konferencji „Bezpieczna praca spawacza” (s. 56), którą redakcja „Promotora” zorganizowała podczas targów Expowelding 17 października w Sosnowcu. Bardzo dziękujemy Państwu za liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu, a naszym Partnerom za pomoc w jego realizacji. Jednocześnie serdecznie zapraszam do współpracy i udziału w kolejnych organizowanych przez nas konferencjach; najbliższa odbędzie się już na początku 2013 r. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco. Marta Szczepanik redaktor prowadząca

Temat numeru

Metoda ilościowej oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym użytkownika urządzeń niskiego napięcia

Ryzyko porażeniowe można szacować za pomocą metody jakościowej i ilościowej. Metoda ilościowa pozwala w tym wypadku na bardziej obiektywne i rzetelne oszacowanie ryzyka, a także pomaga w sposób praktyczny zapobiegać temu zagrożeniu.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla elektrycznych prac instalacyjnych wewnątrz budynków

Instalacyjne prace elektryczne wykonywane są w nowo oddawanych do użytku obiektach oraz podczas remontów instalacji elektrycznych w obiektach używanych. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego dla czynności z nimi związanych.

Bezpieczeństwo - Praca

Instruktaż stanowiskowy dla operatora suwnicy sterowanej z poziomu roboczego z napędem elektrycznym

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy dużą liczbę stanowią osoby z krótkim stażem pracy. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla nowo zatrudnionych pracowników. Ma on zapewnić zaznajomienie się z zagrożeniami na stanowisku pracy, sposobami ochrony oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. W tym artykule prezentujemy instruktaż na stanowisku operatora suwnicy sterowanej z poziomu roboczego z napędem elektrycznym.

Artykuł promocyjny

REI 120 w Denios

Przepisy ochrony przeciwpożarowej zostały w Europie uregulowane. Cały czas jednak istnieją różne przepisy w poszczególnych krajach, które stosowane są razem lub wymiennie z ogólnoeuropejskimi.

Bezpieczeństwo - Praca

Serwis systemów detekcji gazów. Trzeba, czy może warto?

Elektroniczne systemy monitorujące i wykrywające różnego rodzaju gazy wybuchowe, toksyczne i tlen stały się naszą codziennością w miejscach, gdzie mieszkamy, pracujemy i wypoczywamy. Są obecne wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji groźnych lub niepożądanych.

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych – cz. II

Dla oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym niezbędne jest sklasyfikowanie szerokiej gamy urządzeń laserowych pod kątem występującego stopnia zagrożenia.

Statystyki wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych

W 2011 roku w wypadkach na polskich drogach zginęło 4189 osób, a 49 501 zostało rannych, nie licząc strat materialnych, które szacowane są na około 30 mld złotych rocznie.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wygodnie nie znaczy bezpiecznie

Każdy, kto pracował na budowie, miał okazję zetknąć się z rusztowaniem kolumnowym typu „Warszawa”, zwanym potocznie rusztowaniem warszawskim. Obecnie ten rodzaj rusztowania coraz rzadziej jest wykorzystywany przez duże fi rmy wykonawcze, natomiast niezmiennie jest ono preferowane przez drobnych przedsiębiorców budowlanych.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Głos w pracy nauczyciela – cz. I Choroby zawodowe narządu głosowego

Podstawową przyczyną zaburzeń głosowych jest zła emisja głosu i nieznajomość lub nieprzestrzeganie zasad higieny oraz profi laktyki głosu. Sprawa ta jest szczególnie ważna dla nauczycieli, ale także, co należy dodać, odgrywa ona istotną rolę w pracy służby BHP.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sektora ochrony zdrowia

Pracownicy szpitali, gabinetów lekarskich i ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych mają za zadanie dbać o zdrowie swoich klientów. Ponieważ jednak oni sami są również narażeni na działanie czynników szkodliwych w miejscu pracy, troska o ich zdrowie stanowi wartość priorytetową.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Stanowisko z monitorem ekranowym

Lista kontrolna dla stanowiska z monitorem ekranowym ma za zadanie sprawdzenie miejsca pracy w celu odnalezienia nieprawidłowości i umożliwienia poprawy komfortu pracy.

Zarządzanie

Podwykonawcy a zarządzanie bezpieczeństwem w kopalni

Wymagania przepisów, regulujące zatrudnianie fi rm podwykonawczych w ruchu górniczym, są jednoznaczne. Czy spełnienie tych wymagań to wszystko, co powinien robić przedsiębiorca, by bezpiecznie wydobywać węgiel? Może warto poszukać obszarów doskonalenia.

Prawo

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Prowadzenie działalności obejmującej przewóz towarów niebezpiecznych, a także działań związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych (rozumianych jako materiały i przedmioty, które zgodnie z przepisami ADR, RID lub ADN nie są dopuszczone do przewozu albo są dopuszczone do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach), obwarowane jest obowiązkiem wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (dalej: doradcy ds. bezpieczeństwa). Obowiązek jego wyznaczenia spoczywa po stronie każdego uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Psychologia

Asertywne funkcjonowanie w pracy – cz. IV

Asertywność jest niezbędnym elementem poczucia własnej wartości. Tylko przez asertywne zachowanie w sytuacjach konfliktowych możemy poczuć, że wyszliśmy „z twarzą” i bez niepotrzebnych emocji.

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi

Relacje i zapowiedzi

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij