Promotor BHP wydanie nr 10/2012
Promotor BHP wydanie nr 10/2012

Znamy obecnie niecałe 160 tysięcy gatunków mikroorganizmów. Liczba ta wydaje się ogromna, prawda? W rzeczywistości jednak jest to zaledwie 9% szacunkowej liczby gatunków. W skład tej grupy wchodzą wirusy, bakterie, glony, grzyby i porosty oraz pierwotniaki. Wiele z nich, występując w środowisku pracy i niejednokrotnie będąc cechą charakterystyczną danej specjalności, może być przyczyną chorób zawodowych. Niekorzystny wpływ na zdrowie pracownika mają również makroorganizmy i ich rożne struktury (np. pyłki kwiatowe) – te możemy zobaczyć gołym okiem – a także substancje wytwarzane przez mikro- i makroorganizmy. Dr hab. n. med. Rafał Górny z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w temacie numeru niniejszego wydania „Promotora BHP” (s. 10) przedstawia klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych (SCB) i unormowania prawne ich dotyczące, a także charakterystykę narażenia na SCB w poszczególnych grupach zawodowych. Jedną z tych ostatnich są fryzjerzy i kosmetyczki. Przykładową listę kontrolną dla stanowiska pracy fryzjera prezentujemy na s. 38. W wielu laboratoriach, także biologicznych i medycznych, wykorzystuje się urządzenia laserowe. Wiązka laserowa powoduje szereg zagrożeń, zwłaszcza dla narządu wzroku i skory. W pierwszej części artykułu poświęconego temu rodzajowi urządzeń (s. 33) przedstawiamy zasady działania lasera i zagrożenia występujące przy jego obsłudze. Państwa uwadze polecam też relację ze zorganizowanej przez naszą redakcję konferencji „Optymalizacja wydatków na BHP” i warsztatów z przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, skupionych na doborze sposobów oceny skuteczności środków profilaktycznych (s. 56). Przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować zarówno naszym prelegentom: dr. Janowi Rzepeckiemu z CIOP-PIB, Zbigniewowi Wąsikowi z Det Norske Veritas, Ryszardowi Stankiewiczowi z Timken Polska i Andrzejowi Zawadzkiemu z ARIS, współorganizatorowi: Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy, oraz partnerom: firmie ARIS i Hurtowni Tkanin York, jak i wszystkim uczestnikom za pomoc w organizacji, przebiegu spotkania i za aktywny udział w konferencji i warsztatach. Jesteśmy też wdzięczni za ocenę i uwagi w ankietach – są one cenną pomocą w dostosowywaniu „Promotora BHP” i wszelkich naszych przedsięwzięć do Państwa potrzeb. Z przyjemnością będziemy Państwa gościć na kolejnych organizowanych przez nas szkoleniach. Marta Szczepanik redaktor prowadząca

Temat numeru

Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy

Pracownicy służby zdrowia, laboratoriów oraz sektora rolniczego i leśnego to grupy najbardziej narażone na działanie szkodliwych czynników biologicznych w ich miejscu pracy. Jednak nawet zatrudnieni w sektorze kultury czy edukacji, a także pracownicy biurowi mają kontakt z alergenami czy toksynami pochodzenia biologicznego.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla operatora maszyn i urządzeń oczyszczalni mechaniczno-biologicznej ścieków

Bezpieczeństwo - Praca

Nowe technologie w spawalniczych środkach ochrony oczu i twarzy

Zwykła „ciemna szybka”, umieszczona w preszpanowej masce spawalniczej, zmienia się powoli w coś, co można nazwać osobistym komputerem spawacza. Ze środka ochrony indywidualnej przejmuje również funkcję ostrzegania przed zagrożeniem, kontroli jakości, a także obróbki i archiwizacji danych związanych z pracami spawalniczymi.

Zasady bezpieczeństwa dopuszczenia cystern do ruchu – badania stateczności

Nawet doświadczony kierowca może nie zapanować nad cysterną przewożącą materiały płynne w sytuacji szybkiego reagowania na drodze, jeśli cysterna ta nie jest stateczna. Cysterna wyłącznie nowego typu, a szczególnie służąca do przewozu materiałów niebezpiecznych, powinna przejść badanie stateczności bocznej.

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych – cz. I

Najniebezpieczniejszym zagrożeniem, z jakim można się spotkać przy obsłudze urządzeń laserowych, jest promieniowanie laserowe. Wiązka laserowa może być zogniskowana na obszarze, którego średnica jest rzędu jednej długości fali, co prowadzi do olbrzymich gęstości energii i jednocześnie do ogromnego zagrożenia dla wszystkich struktur biologicznych. Dodatkowo nawet przez kilka godzin po ekspozycji na promieniowanie mogą nie wystąpić oznaki uszkodzenia i uczucie bólu.

Artykuł promocyjny

Ochrona termiczna i precyzja dotyku nareszcie w zasięgu ręki

Mapa Professionnel, jeden z czołowych producentów rękawic ochronnych, tworzy nowoczesne rozwiązania w zakresie odporności termicznej dla profesjonalistów. Gama inteligentnych produktów umożliwia wybór odpowiedniej rękawicy do każdego zadania.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku fryzjera

Spis czynności kluczowych do wykonania kontroli może zapobiec niejednemu wypadkowi, sytuacji niebezpiecznej i chaotycznemu działaniu. Uporządkowana lista kontrolna pomaga szybko i kompleksowo sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Przepis na rusztowania

W ramach cyklu artykułów analizujących wypadki na polskich placach budowy przedstawiamy dwa zdarzenia wypadkowe, do których doszło podczas eksploatacji rusztowań. Jedno z nich skończyło się tragicznie.

Szkolenia

E-learning w szkoleniach BHP

E-learning jest metodą nauczania na odległość, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w szczególności Internetu. Korzystając z e-learningu można skończyć nie tylko szkolenia i całe kursy, ale nawet studia na renomowanej uczelni. Znajduje on również zastosowanie w przypadku szkoleń BHP.

Zarządzanie

Audyt efektywności energetycznej a praktyki BHP

Przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej ma na celu nie tylko poprawę wyników dotyczących wykorzystywania energii w przedsiębiorstwie, ale również poprawę warunków BHP. Dzięki zaoszczędzeniu pieniędzy na mniejszym zużyciu energii elektrycznej możliwe jest ich zainwestowanie w poprawę warunków BHP w zakładzie. Zatem z punktu widzenia bezpieczeństwa są to bardzo istotne działania, które mogą obniżyć zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Precyzyjny przegląd urządzeń i instalacji może doprowadzić do redukcji stopnia ryzyka zawodowego, obniżając tym samym koszty związane z chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy.

Prawo

Wypadek przy pracy – postępowanie w przypadku osób niebędących pracownikami

W dniu 9 sierpnia 2012 roku ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifi kacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. 2012.909).

Psychologia

Asertywne funkcjonowanie w pracy – cz. III

Sytuacje przyjmowania krytyki, krytykowania innych i odmawiania mogą generować w rozmówcach negatywne emocje. Sztuka asertywności pomaga przekazać każdy komunikat w sposób konstruktywny i sprzyja rozwiązaniu sytuacji problematycznych bezkonfl iktowo. Dzięki asertywności łatwiej jest osiągnąć porozumienie, w wyniku którego nastąpi zmiana czyjegoś zachowania.

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij