Promotor BHP wydanie nr 9/2012
Promotor BHP wydanie nr 9/2012

Kontakt z wysoką temperaturą dla większości z nas jest przyjemny, pod warunkiem, że nie jest to temperatura zbyt wysoka. Czynnik gorący staje się bowiem źródłem zagrożenia termicznego. Wydawać by się mogło, że rozwój technologii wyeliminuje narażenie na kontakt z czynnikami gorącymi, tymczasem pozostaje ono wciąż jednym z głównych zagrożeń towarzyszących osobom pracującym w wielu zawodach, m.in. spawaczom, hutnikom czy piekarzom. Czynników gorących również możemy wymienić całkiem sporo; nie są to tylko rozgrzane powierzchnie, ale także odpryski gorących metali, rozpryski stopionego metalu, gorące płyny i para wodna oraz zwykły płomień. W niniejszym wydaniu „Promotora BHP” eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, dr inż. Grażyna Bartkowiak z Pracowni Odzieży Ochronnej i mgr inż. Agnieszka Stefko z Pracowni Ochron Rąk i Nóg, kompleksowo omawiają sposoby ochrony kończyn górnych i dolnych oraz ciała przed czynnikami gorącymi (s. 10), a dr inż. Grzegorz Owczarek z Pracowni Ochron Oczu i Twarzy przybliża rodzaje ŚOI dla spawaczy (s. 26). To jednak nie koniec materiałów związanych z zagrożeniami termicznymi: piszemy także o zmianach w prawie dotyczącym promieniowania optycznego (s. 46), przyczynach pożarów (s. 24) i analizujemy dwa wypadki, z których jeden, oparzenie (s. 36), zdarzył się w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego. Przyszedł czas na podgrzanie atmosfery jeszcze trochę: zapraszam Państwa na dwie konferencje „Promotora BHP”. Ta, która odbędzie się 27 września w Katowicach, „Optymalizacja wydatków na BHP”, udoskonali Państwa umiejętności związane z analizą i rozsądnym redukowaniem kosztów na BHP, a połączone z nią warsztaty w praktyczny sposób wyjaśnią rolę, jaką ocena ryzyka zawodowego odgrywa w optymalizacji tych kosztów. Druga konferencja, „Bezpieczna praca spawacza” (17 października), to wydarzenie w ramach Salonu BHP sosnowieckich targów ExpoWELDING. Nasi specjaliści przedstawią ŚOI używane przy spawaniu, analizę wypadkowości w sektorze i ocenę zagrożeń towarzyszących procesom spawalniczym. Zapraszam do lektury „Promotora BHP” i do uczestnictwa w naszych szkoleniach!

Temat numeru

Ochrona przed czynnikami gorącymi w środowisku pracy – odzież, rękawice i obuwie ochronne

Wciąż wiele stanowisk pracy łączy się z ekspozycją na płomień, ciepło czy odpryski gorących metali. Gdy nie można zapobiec zagrożeniom przez zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i środków ochrony zbiorowej, należy zadbać o odpowiedni dobór rękawic, butów i odzieży ochronnej.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego

Wśród obowiązków zawodowych mechanika samochodowego znajdują się też takie czynności jak spawanie, praca z produktami łatwopalnymi i urządzeniami pod napięciem elektrycznym, stwarzające pewien stopień ryzyka. Jego dokładną ocenę przeprowadzamy w poniższym artykule.

Bezpieczeństwo - Praca

Przyczyny pożarów

Tlen, wolne rodniki, materiał palny i odpowiednio wysoka temperatura – tylko wtedy, gdy te cztery czynniki występują razem, może pojawić się płomień, a co za tym idzie, pożar. Na skutek naszych błędów i zaniedbań te cztery czynniki spotykają się ze sobą zbyt często.

Spawalnicze środki ochrony oczu i twarzy

Dynamiczny rozwój technologii związanych z budową konstrukcji stalowych doprowadził do szybkiego rozwoju technik spawalniczych. Jednak mimo nowoczesnego sprzętu i zaawansowanych technologii cięcia i spawania nadal pozostały problemy związane z eliminacją zagrożeń generowanych w procesach spawalniczych i technikach pokrewnych spawaniu.

Wypadkowość w polskich zakładach pracy – analiza

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wypadkom przy pracy w 2011 roku uległo 97 223 osób. To o 10 171 poszkodowanych więcej niż w roku 2009! Statystycznie codziennie w polskim zakładzie pracy ginie jeden pracownik.

Dobór środków ochrony przed upadkiem z wysokości

Wybór właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz zakres jego stosowania powinien być uzależniony od rodzaju prac, a także od stopnia zagrożenia życia i zdrowia pracowników na danym stanowisku pracy.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Oparzenie – wypadek w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego

Przetwórstwo nieraz związane jest ze zwiększoną ilością pracy w sezonie. To oznacza mobilizację w krótkim okresie i możliwość wystąpienia zaniedbań, na które nikt „nie ma czasu” zareagować.

(Nie)bezpieczne drabiny

Jedną z głównych przyczyn wypadków na polskich placach budowy jest czynnik ludzki. Oznacza to, że wiele pozostaje do zrobienia w sferze poprawy kultury bezpieczeństwa. Tym artykułem otwieramy w naszym czasopiśmie serię analiz wypadków w branży budowlanej.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Szczepienia ochronne pracowników

Szczepienia ochronne stanowią uznaną i skuteczną formę profi laktyki zdrowotnej. Potwierdzają to przepisy prawne, jednoznacznie regulując kwestie podlegania szczepieniom obowiązkowym i zalecanym, a także tryb wykonywania i fi nansowania szczepień oraz uprawnienia do ich przeprowadzania.

Prawo

Zmiany w przepisach o promieniowaniu optycznym

Ekspozycja na promieniowanie nadfioletowe, widzialne i czerwone dotyczy pracowników z różnych gałęzi przemysłu (obróbka metali, spawalnictwo, budownictwo, rolnictwo, rybołówstwo i inne). W związku z tym warto zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie, dotyczącymi prac związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Ergonomia

Jak przetrwać w biurze do emerytury – składowanie i użytkowanie dokumentów – cz. II

W poprzednim artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty przechowywania i dostępu do dokumentów podręcznych. W tym artykule skupimy się na zagadnieniach dotyczących ergonomii i funkcjonalności rozwiązań służących do składowania dokumentów archiwalnych – do których wciąż potrzebny jest dostęp, ale już nie taki częsty, jak do dokumentów podręcznych.

Zagrożenia w pracy muzyka instrumentalisty – cz. II

Plaga kontuzji narządu ruchu dotyka nie tylko wyczynowych sportowców; ulegają im również muzycy instrumentaliści. W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy problem muzyka cierpiącego na dolegliwości narządu ruchu uwarunkowane techniką gry na instrumencie i charakterystykę metody umożliwiającej oszacowanie obciążenia narządu ruchu. W niniejszej części przedstawiono wyniki szacowania obciążenia narządu ruchu kontrabasisty oraz wynikającego z niego poziomu ryzyka ergonomicznego.

Psychologia

Asertywne funkcjonowanie w pracy – cz. II

Zachowanie asertywne to otwarte wypowiadanie własnych opinii i odczuć. Takie zachowanie nie jest próbą udowodnienia pracownikowi, że jest on w błędzie lub postąpił źle. Postawa asertywna wyraża się w otwartym przyznaniu, że moje odczucia oraz przekonania należą do mnie. Nie naruszam w ten sposób godności drugiej osoby.

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij