Promotor BHP wydanie nr 3/2019
Promotor BHP wydanie nr 3/2019

Tematem przewodnim wydania jest bezpieczna praca z chemikaliami. Redaktorem honorowym został Ryszard Bryła. W numerze znalazły się również teksty dotyczące: obowiązków doradcy ADR, oceny ryzyka zawodowego pracownika obsługi, szkoleń BHP po zmianach, konstrukcji i doboru środków ochrony oczu i twarzy, budowania świadomości pracowników w zakresie przestrzegania BHP, obowiązku informacyjnego wobec pracownika o długości przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Temat numeru

Awarie chemiczne. Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym

Wprowadzone w zakresie bezpieczeństwa chemicznego uregulowania prawne są m.in. reakcją na wielkie awarie przemysłowe, które miały miejsce we współczesnym świecie. Powstała Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zwana dyrektywą Seveso III.

Bezpieczne postępowanie z materiałami żrącymi

Jak uchronić się przed działaniem żrącym niektórych substancji i mieszanin? Charakteryzujemy najczęściej stosowane materiały żrące oraz ich magazynowanie, przewóz i usuwanie. Przybliżamy także, jak powinna wyglądać bezpieczna praca z materiałami żrącymi w laboratorium.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Obowiązki doradcy ADR

Na każdym przedsiębiorstwie, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek związany z towarami niebezpiecznymi na tzw. pełnym ADR, spoczywa obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie materiałów niebezpiecznych.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego pracownika obsługi – sprzątaczki/sprzątacza

Praca z udziałem czynnika chemicznego to każda praca, w której stosuje się lub zamierza się stosować czynnik chemiczny, dlatego należy uwzględnić ją w ocenie ryzyka zawodowego pracownika obsługi.

Szkolenia

Szkolenia BHP po zmianach

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Podpowiadamy, jak prawidłowo prowadzić szkolenia BHP i kiedy nie są one koniecznością.

Środki ochrony indywidualnej

Konstrukcja i dobór środków ochrony oczu i twarzy

W artykule omówiono konstrukcję, parametry ochronne oraz zasady doboru środków ochrony oczu i twarzy chroniących przed czynnikami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi występującymi w przedsiębiorstwach.

PRZEGLĄD OCHRON OCZU I TWARZY

Dobre praktyki

Istotne jest budowanie świadomości pracowników w zakresie przestrzegania BHP

Z Zenonem Kozendrą, członkiem Zarządu PKP Cargo S.A., który nadzoruje obszar BHP, rozmawia Janusz Mincewicz.

Prawo

Obowiązek informacyjny wobec pracownika o długości przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wybrane problemy

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. i zwolnieni po tej dacie powinni otrzymać od pracodawcy informacje o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, terminie jej odbioru i zniszczenia. Co z pracownikami zatrudnionymi wcześniej, dla których pracodawca jest zobligowany przechowywać dokumentację pracowniczą przez 50 lat?

Psychologia

Typy osobowości a funkcjonowanie w pracy

Posługując się w opisie osób takimi pojęciami, jak łagodność, bierność, hałaśliwość, agresywność, ambicja, lojalność lub towarzyskość, dokonujemy kategoryzacji według cech psychicznych. Osobowość jest więc kombinacją cech psychicznych, jakimi posługujemy się w klasyfikacji jednostki.

Wydarzenia

Oddział OSPSBHP Katowice – Branża Górnicza i Budowlana

24 stycznia 2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa zainaugurowano działalność katowickiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP skupiającego branże górniczą i budowlaną. Zorganizowane z tej okazji seminarium poświęcono stanowi bezpieczeństwa w tych branżach.

19. Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

Targi BHP w Katowicach to już tradycja. Dziewiętnasta edycja, która odbędzie się od 2 do 4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, skierowana jest do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz do producentów i dystrybutorów z branży. Targi zostały objęte prestiżowymi patronatami honorowymi: Głównego Inspektora Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP.

Flesz

Szkoleniowa wiosna z Axon Media. Tu warto być!

Szykuje się nowy cykl uznanych przez firmy produkcyjne w Polsce konferencji technicznych Axon Media. Już w marcu i kwietniu w trzech miastach – Siedlcach, Płocku oraz Gdyni − odbędą się aż cztery wydarzenia dla kadry technicznej i zarządzającej, poszukującej konkretnych rozwiązań na optymalizację działań podejmowanych w zakładach produkcyjnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij