Promotor BHP wydanie nr 6/2012
Promotor BHP wydanie nr 6/2012

EURO spoko Pisaliśmy już o bezpieczeństwie pracy na budowie stadionów, kiedy je budowano, dlatego tym razem... napiszemy o czymś innym, nie zapominając jednak, że zagrożenia mechaniczne – temat główny niniejszego wydania „Promotora” – występują również na stadionach i bynajmniej nie znikają po zakończeniu ich budowy. Jak je eliminować? W ferworze walki na boisku uniknięcie uderzenia piłką (lub głową przeciwnika) może okazać się trudne, ale już do wykorzystania w zakładach mamy cały szereg zabezpieczeń. Przed wszelkimi odpryskami ciał stałych, wciągnięciem w wirujące elementy, uderzeniami elementów spadających i przecięciami pracowników chronią rozwiązania konstrukcyjne, techniczne środki ochrony zbiorowej, osłony, urządzenia ochronne i środki ochrony indywidualnej od okularów po obuwie. O wszystkich tych zagrożeniach i sposobach ochrony przed nimi pisze dla nas zespół ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (s. 12). Uprawianie piłki nożnej wiąże się też z zagrożeniami, których tak łatwo nie da się wyeliminować – powodowanymi przez warunki pogodowe. Wiele innych zawodów także wykonywanych jest na świeżym powietrzu. Pracownik, który większość swego dnia pracy spędza na pełnym słońcu, powinien mieć zapewnione: przewiewną, oddychającą odzież (s. 36) i buty (s. 38), lekką ochronę głowy – jeśli tylko oczywiście wykonywane przez niego obowiązki nie wymagają stosowania szerszej ochrony – i stały dostęp do napojów chłodzących. Oprócz unikania zagrożeń mechanicznych, zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia oraz dostępu do napojów chłodzących (s. 40) i energetyzujących, piłkarzom często przydaje się obecność zespołów ratownictwa medycznego. Odzież tychże, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku, które weszło w życie w listopadzie 2011 roku, zalicza się do środków ochrony indywidualnej (s. 44). Z wejściem tego rodzaju umundurowania do grupy ŚOI wiąże się konieczność zapewnienia ich zgodności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Mając więc nadzieję, że EURO będzie naprawdę spoko, przynajmniej w zakresie bezpieczeństwa zawodników i kibiców, serdecznie zapraszam Państwa do lektury. Marta Szczepanik redaktor prowadząca

Wydarzenia

Relacje i zapowiedzi

Świ@t

Wiadomości ze świata

Flesz

Nowości

Temat numeru - zagrożenia mechaniczne

Zagrożenia mechaniczne w pracy

W Polsce w ciągu ostatnich 5 lat około 85% wypadków przy pracy spowodowanych było przez zagrożenia mechaniczne.

Bezpieczeństwo - Praca

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku tokarza wg PN-N-18002:2011

Odprysk ciał stałych, poruszające się ostre elementy maszyn, wysoka temperatura, hałas i chemikalia to jedynie niektóre z zagrożeń, które czekają tokarza w jego miejscu pracy. Warto zadbać o to, by dokładnie ocenić ryzyko zawodowe na tym stanowisku i zapobiegać możliwym wypadkom przy pracy.

Ochrona zbiorowa czy zabezpieczenia indywidualne? Cz. III

W poprzednich dwóch numerach „Promotora” opisane zostały zagadnienia związane z odpowiednim doborem zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. W tym numerze postaram się przedstawić błędy, które są związane z wybranymi rodzajami zabezpieczeń, a których należy unikać i je eliminować.

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe od elektryczności statycznej – cz. II

Występujące w otaczającym nas środowisku ładunki elektrostatyczne mogą wpływać bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo i zdrowie, mogą też być przyczyną znacznych strat materialnych. Dostępne przepisy i dokumenty normalizacyjne oraz publikacje dają wytyczne, jak zwalczać zagrożenia wynikające z istnienia ładunków elektrostatycznych i w jaki sposób określać poziom i rodzaj tych zagrożeń.

Dostosowanie odzieży roboczej do letnich warunków atmosferycznych

Wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki służbowe na zewnątrz budynków. Wystawieni są oni wtedy szczególnie na działanie czynników atmosferycznych, które mogą być uciążliwe zarówno zimą, jak i latem. Szczególnie w przypadku osób pracujących fizycznie w lecie warto zwrócić uwagę, czy odzież robocza jest dostosowana do warunków letnich.

Jedną nogą w lecie. Dostosowanie obuwia i skarpet do warunków letnich

Wysoka temperatura podczas letnich upałów może dać się we znaki pracownikom narażonym na oddziaływanie warunków atmosferycznych. O komforcie cieplnym decyduje także w dużej mierze dobór odpowiednich butów i skarpet.

Bezpieczeństwo Zdrowie

Zapewnij swoim pracownikom stały dostęp do wody pitnej

W Polsce w ciągu ostatnich lat rośnie dbałość o bezpieczeństwo pracowników. Wciąż istnieją jednak pewne obszary w zakresie ogólnego bezpieczeństwa pracowników i wydajności pracy niekontrolowane dostatecznie. Jednym z takich obszarów jest prawidłowe nawodnienie pracowników w ciągu dnia pracy i zapewnienie dostępu do wody pitnej.

Strzeż się kleszcza

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych i psychicznych. Niebezpieczeństwo tej choroby polega na tym, że objęty jest nią mózg, czyli niemal najważniejszy organ ludzkiego ciała. Choroba w początkowym okresie może nie zostać rozpoznana, ponieważ objawy są mało charakterystyczne.

Bezpieczeństwo - prawo

Wymagania dotyczące odzieży dla zespołów ratownictwa medycznego

Parametry, jakie powinna spełniać odzież używana przez członków zespołów ratownictwa medycznego, określa rozporządzenie ministra zdrowia. Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ważne są tylko do końca 2013 roku.

Bezpieczeństwo - Zarządzanie

Nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy

Nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem oparty jest na implementowaniu działań ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu niekorzystnych skutków wykonywanej przez pracowników pracy, a w szczególności na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Psychologia

Komunikacja werbalna w procesie pracy

Ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji w miejscu pracy ma umiejętność skutecznego komunikowania się między przełożonym a podwładnymi oraz między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska. Proces ten polega na przemiennym stawaniu się nadawcą i odbiorcą.

Ergonomia

Jak zdrowo przetrwać w biurze do emerytury – rzecz o ergonomii stanowisk pracy intelektualnej – cz. II

Z różnych badań wynika, że po 5 latach pracy w pozycji siedzącej od 50% do 60% pracowników biurowych skarży się na dolegliwości bólowe, które wynikają właśnie z ich trybu pracy i z każdym kolejnym rokiem stażu pracy ten odsetek rośnie.

Dobre praktyki

Zwrot w stronę bezpieczeństwa

Po prywatyzacji w WSK PZL-Rzeszów zaszedł szereg zmian na płaszczyźnie dbałości o bezpieczeństwo pracy. Wdrożono m.in. program zasad kardynalnych, który został opracowany w oparciu o analizy wypadków oraz skali ich ciężkości i skutków.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij