Promotor BHP wydanie nr 5/2012
Promotor BHP wydanie nr 5/2012

Miód na uszy Czy jest coś, czego nie chcieliby Państwo słyszeć? Na pewno. Z pewnością są to nieprzyjemne i zbyt głośne dźwięki. Takie stają się już hałasem, a ten jest też niekorzystny dla naszego zdrowia i kondycji psychicznej. Ochrona pracownika przed hałasem w miejscu pracy należy więc do jego podstawowych praw, zwłaszcza w takich sektorach, jak: górnictwo, budownictwo, produkcja metali, drewna, mebli i tkanin (s. 18). Dzisiaj wprawdzie zmniejsza się liczba dużych źródeł hałasu, np. coraz więcej dużych zakładów przemysłowych wprowadza technologiczne modernizacje swoich procesów produkcyjnych, jednocześnie jednak powstaje mnóstwo niewielkich źródeł, które bywają tak samo uciążliwe. Ich negatywny wpływ na nasz organizm kumuluje się, podobnie jak wpływ wszystkich innych zanieczyszczeń. Hałas można zwalczać za pomocą jego redukcji w miejscu powstawania, a także za pomocą korzystania ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz stosowania działań organizacyjnych i administracyjnych. W rozwinięciu tematu numeru znajdą Państwo opis metod ograniczania hałasu powodowanego przez maszyny i różnorodne urządzenia (s. 27), a także analizę ryzyka na stanowisku operatora maszyn drogowych (s. 33). Przedstawiamy również nowe technologie w produkcji środków ochrony indywidualnej dla narządu słuchu: indywidualne ochronniki słuchu, dopasowane kształtem do kanału słuchowego użytkownika (s. 50). Głos innego człowieka także wywiera na nas wpływ. Zwykle nie jest to hałas, lecz dzięki niemu możemy poznać emocje, jakie wypełniają mówcę (s. 53). W zależności od sytuacji głośna wypowiedź może mieć znaczenie pozytywne lub negatywne, a do tego dochodzą jeszcze takie cechy, jak: wysokość głosu, artykulacja czy rezonans. Po części podświadomie odczytujemy takie znaki, z drugiej jednak strony możemy się tego nauczyć. Wiedza, jak interpretować sygnały niewerbalne, przydaje się każdemu, a dla behapowców niejednokrotnie jest szczególnie użyteczna. Życząc więc Państwu jedynie przyjemnych dźwięków w otoczeniu, serdecznie zapraszam do lektury. Marta Szczepanik redaktor prowadząca

Temat numeru - Ochrona przed hałasem

Hałas w środowisku pracy

Hałas jest wszechobecny. O ile w środowisku życia jest dla nas przede wszystkim uciążliwy, to w środowisku pracy nie tylko przeszkadza, ale często stanowi realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Hałas, choć nieuchwytny jako obiekt materialny, jest zwykłym zanieczyszczeniem, które obok innych, bardziej materialnych zanieczyszczeń środowiska pracy, powinno być eliminowane wszelkimi możliwymi sposobami.

Metody ograniczenia hałasu maszyn i urządzeń

Zagadnienie hałasu jest jednym z podstawowych problemów bezpieczeństwa pracy, z jakim współcześnie borykają się pracodawcy. Występujące na stanowiskach pracy drgania oraz hałas stają się coraz bardziej uciążliwe dla pracowników. Pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwe środowisko pracy pracownika poprzez stworzenie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

Kabiny akustyczne dla przemysłu

Pod pojęciem kabin akustycznych stosowanych w przemyśle można rozumieć zarówno obudowy akustyczne na poszczególne maszyny lub grupy maszyn i urządzeń, a także pomieszczenia, w których czasowo lub na stałe przebywają pracownicy obsługujący hałaśliwe urządzenia.

Bezpieczeństwo - Praca

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora maszyn drogowych według metody Risk SCORE

Operator maszyn drogowych podczas wykonywania pracy jest narażony na szereg zagrożeń, w tym zagrożenia mechaniczne, chemiczne, biologiczne, a także akustyczne. Aby przybliżyć jego dokładną sytuację, prezentujemy poniżej ocenę ryzyka.

Ochrona zbiorowa czy zabezpieczenia indywidualne? Cz. 2

W poprzednim numerze „Promotora” omówione zostały zagadnienia związane ze środkami ochrony zbiorowej. W tym opisane zostaną przykłady zabezpieczeń indywidualnych dla pracowników wykonujących różnego rodzaju prace na wysokości.

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe od elektryczności statycznej – cz. I

Zjawisko elektryczności statycznej jest jednym z pierwszych poznanych w dziedzinie elektryki – już w 600 roku p.n.e. badał je Tales z Miletu. Ze zjawiskiem tym spotykamy się zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym.

Artykuł promocyjny

Profesjonalny program ochrony rąk

Ochrona rąk jest bardzo ważna w codziennym życiu, a szczególnie podczas wykonywanej pracy, gdyż właśnie wtedy są one najbardziej narażone na działanie wielu szkodliwych czynników.

Bezpieczeństwo - Praca

Dobór rękawic i obuwia ochronnego do czynników zagrożenia

Na rynku środków ochrony indywidualnej dostępnych jest wiele wzorów i typów rękawic oraz obuwia. Powstaje pytanie, czym należy się kierować przy ich doborze, aby był on jak najbardziej trafny i uwzględniał wszystkie istotne czynniki?

Technologie

Indywidualne ochronniki słuchu

Na stanowiskach pracy o przekroczonej normie hałasu ochronniki słuchu to już codzienność. Minęły również czasy, w których pracowników trzeba było namawiać na korzystanie z dostarczonych środków ochrony indywidualnej, a świadomość konieczności ochrony własnego zdrowia stała się wśród pracowników powszechna.

Skanowanie sylwetki – pomiary krawieckie dla odzieży roboczej

Czy krawiecka miara odchodzi do lamusa? Być może nie od razu, jednak już dziś w Polsce wdrażane jest najnowsze rozwiązanie w dziedzinie pomiarów krawieckich z użyciem skanera 3D.

Psychologia

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie pracy

W codziennej komunikacji z innymi ludźmi często ważniejsze są gesty i sposób mówienia niż słowa. Nasze funkcjonowanie w pracy w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób komunikujemy się za pomocą sygnałów niewerbalnych.

Ergonomia

Jak zdrowo przetrwać w biurze do emerytury – rzecz o ergonomii stanowisk pracy

Rewolucja naukowo-techniczna nieustannie wpływa na ludzkie organizmy. Od wielu lat media informują nas o licznych prawdziwych i potencjalnych zagrożeniach związanych np. z zanieczyszczeniem środowiska, dziurą ozonową czy żywnością modyfikowaną genetycznie. Natomiast zupełnie przemilczane jest zagrożenie wynikające ze zmiany trybu życia większości ludzi w krajach wysoko rozwiniętych, a więc z faktu, że z homo erectus (człowieka wyprostowanego) zmieniliśmy się w homo sedus (człowieka siedzącego).

Ergonomiczna analiza stanowiska komputerowego – program ErgoEaser – cz. V

W kolejnym artykule dotyczącym projektowania stanowiska z monitorem ekranowym (VDT1) przedstawiono konkretne propozycje korekty ergonomicznej badanego stanowiska, niezbędnej dla takiej konfi guracji układu stanowisko z monitorem ekranowym, która wyeliminuje ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych ze sposobem wykonywania pracy operatora.

Ochrona środowiska

Substancje niebezpieczne w zakładach produkcyjnych

Właściwie w każdej branży produkcyjnej występują różne substancje konieczne do przeprowadzenia zaplanowanych procesów technologicznych. Nawet wtedy, gdy procesy te nie wymagają użycia chemii, gdzieś w magazynku znajdą się beczka z olejem do maszyn, farba czy kanister z paliwem.

Sylwetki bezpieczeństwa

Inwestycja w wiedzę to potencjał do rozwoju

Robod SA obchodzi 20-lecie działalności. Z tej okazji Wydawnictwo Elamed oraz redakcja „Promotora BHP” przyznały firmie wyróżnienie „Wysoki Poziom”. W imieniu swoich rodziców, założycieli firmy, nagrodę odebrał Michał Gomoliński, członek rady nadzorczej Robod SA, a następnie udzielił wywiadu Marcie Szczepanik.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij