Promotor BHP wydanie nr 4/2012
Promotor BHP wydanie nr 4/2012

Droga na SAWO …jest na pewno krótsza, łatwiejsza i przyjemniejsza niż na EURO, lecz również wymaga przygotowania ciekawych wydarzeń towarzyszących. Serdecznie zatem zapraszamy na stoisko „Promotora”: nr 49 w pawilonie 6A, oraz na naszą konferencję „Bezpieczna praca na wysokości”, która odbędzie się 25 kwietnia w sali konferencyjnej pawilonu 6, a której towarzyszyć będzie pokaz OTDL poziomego transportu poszkodowanego. Na stoisku zaś czekać na Państwa będą zawsze chętni do pomocy i rozmowy przedstawiciele redakcji, włącznie z Ryszardem Bryłą, który udzielać będzie konsultacji i porad z zakresu BHP. Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru i zapraszam do rozmowy podczas targów.

Temat numeru - pole elektromagnetyczne

Energia elektromagnetyczna w procesach pracy i związane z nią zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

Eksploatacja wszystkich urządzeń i instalacji zasilanych prądem elektrycznym związana jest nierozerwalnie z zamierzonym lub pasożytniczym procesem rozpraszania w ich otoczeniu energii elektromagnetycznej, co może powodować zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

Bezpieczeństwo - Praca

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku elektromontera stacji energetycznych według metody Risk SCORE

Elektromonter stacji energetycznych jest narażony na wiele różnych zagrożeń, w tym stwarzanych przez pola elektromagnetyczne. Przedstawiamy ocenę ryzyka pracy na tym stanowisku.

Odzież chroniąca przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego

Odzież chroniąca przed skutkami oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na organizm człowieka jest zaliczana do środków ochrony indywidualnej. Powinna być stosowana w przypadku stwierdzenia na stanowisku pracy możliwości narażenia pracownika na promieniowanie elektromagnetyczne, gdy nie jest możliwe za pomocą innych działań wyeliminowanie lub ograniczenie narażenia do akceptowalnego w świetle wymagań prawa pracy.

Artykuł promocyjny

Filtry przeciwpyłowe do półmasek – ewolucja czy rewolucja?

Kiedy pytam specjalistę ds. BHP, do czego służy półmaska przeciwpyłowa, odpowiada on na ogół: „do ochrony człowieka przed skutkami działania pyłów…”. Kiedy pytam o to samo górnika, odpowiada: „do pracy w warunkach wysokiego zapylenia”.

Technologia tkaniny CORDURA® przeznaczona dla odzieży roboczej

Protek-System Sp. z o.o. oferuje więcej niż zwykłe, tradycyjne ubrania ochronne

Bezpieczeństwo - Praca

Tkaniny nowej generacji

Odzież z tkanin nowej generacji charakteryzuje się długotrwałym okresem użytkowania, kilkukrotnie dłuższym od ubrań drelichowych. Autor prezentuje krótki przegląd tkanin i ich najważniejszych cech ochronnych.

Ochrona zbiorowa czy zabezpieczenia indywidualne? Cz. 1

Prowadzenie prac na wysokości w większości przypadków niesie za sobą ryzyko wystąpienia wypadków związanych z upadkiem z wysokości. Czy taka sytuacja musi mieć miejsce? Jak skutecznie zabezpieczyć pracowników wykonujących prace na wysokości? Jak wybrać najskuteczniejszą metodę zabezpieczeń?

Elektryka prąd również tyka – analiza wypadku

Niżej opisany wypadek przy pracy wydarzył się podczas wykonywania czynności modernizacyjnych instalacji zasilającej system ochrony ppoż. w zakładzie produkcyjnym branży motoryzacyjnej. Poszkodowany to jeden z dwójki pracowników specjalistycznej fi rmy zewnętrznej, której zlecono wykonanie przedmiotowych prac na podstawie zawartej umowy o wykonanie usług.

Prawo

Zmiany wartości dopuszczalnych czynników szkodliwych w miejscu pracy

W związku z rozporządzeniem z 16 grudnia 2011 r. przedstawiamy zmiany dopuszczalnych wartości stężeń i natężeń czynników chemicznych oraz zmiany wskaźników oceny środowiska termicznie zimnego.

PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 – czym się różnią?

Po kilku latach stosowania nowej wersji normy OHSAS możemy zadać sobie pytanie: czym różnią się wymagania polskiej normy PN-N-18001:2004 od wymagań OHSAS 18001:2007? Automatycznie nasuwają się dwa kolejne pytania. Która norma stawia wyższe wymagania? Która lepiej nadaje się do integracji systemów zarządzania?

Maszyna nieukończona – wymagane dokumenty

W procesie adaptowania polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej unormowano zestaw niezbędnych dokumentów dołączanych do maszyny nieukończonej.

Bezpieczeństwo - Zarządzanie

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001. Cz. III

Zakres czynności dla inspektora ochrony przeciwpożarowej

Prawidłowa organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, podobnie jak zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest kluczowym obowiązkiem każdego pracodawcy. W praktyce jednak nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, jak podejść do tych zadań, by były wykonywane zgodnie z obowiązującymi aktami.

Outsourcing – system dystrybuowania rękawic ochronnych w zakładzie pracy

Dobór rękawic ochronnych do zagrożeń występujących na stanowisku pracy jest wielokrotnie poruszanym tematem. Ważnym kryterium jest koszt użytkowania, który ekonomicznie uzasadnia wybór rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że skuteczna ochrona pracownika to oprócz właściwego doboru także odpowiedni system dystrybucji, zapewniający stały dostęp do środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Artykuł promocyjny

Ponad 140 lat doświadczenia w outsourcingu specjalnie dla Was!

Firma Bardusch to rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 140-letnim doświadczeniem w praniu odzieży. Wszystko zaczęło się w 1871 r. od małej pralni w Ettlingen. Od tego momentu Bardusch stał się synonimem najwyższej jakości prania. Przez cały ten okres, aż do dzisiaj, nasz wizerunek nie uległ zmianie.

Psychologia

Typy temperamentu a funkcjonowanie w pracy

Dlaczego niektórzy pracownicy wykonują zadania szybciej, a inni bardziej dbają o bezpieczeństwo? Sposób, w jaki wypełniają oni swoje zadania, często zależny jest od temperamentu.

Wybrane aspekty adaptacji zawodowej w odniesieniu do przemysłu ciężkiego

Adaptacja zawodowa jest jednym z najważniejszych czynników bezpiecznej pracy. W przemyśle ciężkim, a w szczególności w kopalniach, adaptacja zawodowa odgrywa kluczową rolę w systemie organizacji pracy.

Ergonomia

Ergonomiczna analiza stanowiska komputerowego mgr inż. Maria – program ErgoEaser. Cz. IV Klementyna Horst-Kończal BS Audytor-Polska www.ergocentrum.pl, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania dr inż. Witold Horst Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Centrum Ergonomii Stosowanej Ryc.

W artykule przedstawiono ergonomiczną analizę istniejącego układu: stanowisko pracy – operator X z wykorzystaniem programu ErgoEaser. W przeprowadzonej analizie uwzględniono charakter wykonywanej pracy oraz między innymi parametry krzesła, stołu, ustawienia monitora i klawiatury.

Technologie

Inteligentny pancerz

Na Politechnice Warszawskiej trwają prace nad inteligentnymi pancerzami osobistymi zawierającymi ciecze reologiczne.

Przestrzenna sieć sejsmologiczna

Choć metody geofizyczne były już wcześniej stosowane w profi laktyce przeciwtąpaniowej, przestrzenna sieć sejsmologiczna umożliwia przestrzenną lokalizację wstrząsów w górotworze i określenie ich hipocentrów w odniesieniu do czynnych wyrobisk górniczych.

Symulacja oświetlenia w programach komputerowych

Właściwy dobór systemu oświetleniowego dla danego obszaru jest kluczowym elementem pozwalającym na osiągnięcie maksymalnego bezpieczeństwa, wydajności i komfortu pracy. Pomogą w tym nowoczesne programy komputerowe przeznaczone do projektowania oświetlenia.

Artykuł promocyjny

Magazyny substancji niebezpiecznych

W Polsce średnio raz w tygodniu płonie hala magazynowa lub przemysłowa. Najczęstsze błędy popełniane podczas przechowywania materiałów niebezpiecznych to błędy ludzkie.

Dobre praktyki

PSE Operator przeprowadził konkurs „Bezpieczniej z prądem”


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij