Promotor BHP wydanie nr 3/2012
Promotor BHP wydanie nr 3/2012

Szanowni Czytelnicy, promieniowanie optyczne, jakie jest, każdy widzi, i miejmy nadzieję, że ten jego zakres pochodzący od słońca będziemy widzieć teraz coraz częściej i coraz dłużej. Pozwalamy jednak sobie przeanalizować temat w szerszym ujęciu. W temacie numeru (s. 10) rozbijamy więc promieniowanie optyczne na kilka rodzajów najczęściej spotykanych w różnych zawodach, a następnie wybieramy jeden i wykonujemy dogłębną ocenę ryzyka na stanowisku spawacza – montera konstrukcji stalowych (s. 18). Jeśli już mowa o świetle, wiosenne porządki skłoniły nas do poszukiwania sposobów na dodanie „Promotorowi” nowego blasku. Zaczynamy od poszerzenia merytoryki o dział „Technologie”, co jakiś czas będziemy również zamieszczać artykuły z dziedziny bezpieczeństwa informacji (w dziale „Bezpieczeństwo”). Nowa sekcja powstała w odpowiedzi na zainteresowanie czytelników technologiami i materiałami wykorzystywanymi do produkcji danego środka ochrony indywidualnej. Krótko mówiąc, ma wyjaśnić, jak, co i z czego jest zrobione. W pierwszym rzucie przedstawiamy ogólny, wstępny artykuł o zastosowaniu nanotechnologii w BHP (s. 46). Okazuje się, że jest to bardzo dobry sposób na innowacyjne udoskonalenie ŚOI, m.in. w kierunku sygnalizacji przerwania ochrony, np. poprzez zerwanie materiału w odzieży ochronnej. Bezpieczeństwo informacji (s. 42) zaś to w pewnym sensie znak czasu. Posiadany przez przedsiębiorstwo lub też ogółem każdą organizację zasób danych jest bowiem dzisiaj największą jego siłą. Wyciek informacji, bez względu na to, czy chodzi o informację cyfrową, czy analogową, staje się dla firmy sytuacją kryzysową, niejednokrotnie zagrażającą ciągłości działania. Będziemy więc starali się przedstawić sposoby zabezpieczania danych na poziomie zarówno software („wirtualnych” metod ochrony informacji przed wyciekiem), jak i hardware (ochrony sprzętu) oraz zarządzania informacją w celu optymalizacji jej przepływu. Dobry przepływ informacji na poziomie personalnym, czyli komunikacja, jest kluczem do sukcesów w biznesie – ułatwia współpracę. Wchodzi też w skład zespołu czynników ułatwiających adaptację nowych pracowników (s. 48) i zmniejszających poczucie wypalenia zawodowego, które – a jakże – dotyka również behapowców (s. 50). Serdecznie zapraszam do lektury!

Temat numeru - promieniowanie optyczne

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed nielaserowym promieniowaniem optycznym

Promieniowanie optyczne jest ważnym czynnikiem środowiska, niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka. Jednak jego nadmiar powoduje wiele niekorzystnych skutków biologicznych, których mechanizmy powstawania i rozwoju nie są jeszcze do końca wyjaśnione.

Bezpieczeństwo - Praca

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza montera konstrukcji stalowych

W tym numerze przedstawiamy analizę ryzyka na stanowisku pracy szczególnie eksponowanym na promieniowanie optyczne – stanowisku spawacza.

Wprowadzanie ŚOI do obrotu – nowelizacja przepisów prawnych

Dyrektywa Rady Europy została wdrożona ponad 20 lat temu. Ze względu na konieczność harmonizacji dyrektyw szczegółowych z nowymi aktami prawnymi zmieniającymi podejście do horyzontalnych przepisów technicznych podjęto prace zmierzające do jej aktualizacji.

Artykuł promocyjny

VdS powoła do życia pierwsze Targi Ochrony Przeciwpożarowej w niemieckiej Nadrenii

Blisko 200 000 interwencji rocznie odnotowuje niemiecka straż pożarna – statystycznie pożar wybucha co trzy minuty. W zakresie ochrony przeciwpożarowej jest zatem wciąż wiele do zrobienia. Z tego właśnie powodu VdS organizuje pod szyldem Dni Ochrony Przeciwpożarowej spotkanie branżowe w celu przedstawienia i przedyskutowania wielu praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Bezpieczeństwo - Praca

Kontaktowe choroby skóry w różnych zawodach

Na skórze rąk coraz częściej pojawiają się zmiany chorobowe spowodowane obecnością w środowisku nadmiernej ilości substancji chemicznych, które są obecne wszędzie – w żywności, powietrzu, wodzie, środkach czystości itp.

Normalizacja odzieży ochronnej

Odzież ochronna zabezpiecza pracownika przed działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. W zależności od przeznaczenia ma różne rozwiązania konstrukcyjne i jest wykonana z różnych materiałów. Odzież ochronna powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej.

Bezpieczeństwo Zdrowie

Badania specjalistyczne dla osób kierujących pojazdami

Ostatnio wśród pracodawców oraz pracowników służby BHP, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2011 r. modyfikującego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. nr 88, poz. 503 z 2011 r.), pojawiły się wątpliwości w interpretacji nowo wprowadzonych zmian w zakresie dodatkowych badań dla pracowników wykonujących swoje obowiązki przy pomocy samochodu służbowego lub prywatnego.

Bezpieczeństwo - Ratownictwo

„Sieć życia” – LIFENET w Zakopanem

W styczniu w Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem został zainstalowany system LIFENET.

Bezpieczeństwo - Zarządzanie

Zawód: audytor Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001. Cz. II

W tej części artykułu autorzy przedstawiają zalety odpowiedniej komunikacji w organizacji, a także korzyści z odpowiedniego przeszkolenia załogi i umiejętności przygotowywania analizy zagrożeń i oceny ryzyka.

Kontrola stanu BHP

Czym jest staranne wykonywanie powierzonych obowiązków? Czym jest sprawdzanie, czy zlecona praca została wykonana dobrze, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy? Kto i w jaki sposób powinien to sprawdzać?

Outsourcing – projektowanie systemów rozmieszczenia oznakowania

Opracowanie systemu oznakowania, który sprawdzi się w sytuacjach skrajnego zagrożenia,np. pożaru, wybuchu, jest dużym wyzwaniem dla wielu pracowników służby BHP. Dostosowanie do minimalnych wymagań prawnych wydaje się nieskomplikowanym zadaniem, lecz warto pamiętać, że wtedy system oznakowania nie zawsze jest efektywny i w pełni skuteczny. Zobaczmy, co w tej materii oferują ROBOD SA i TOP-DESIGN CHWASZCZYNO.

Bezpieczeństwo - IT

Bezpieczeństwo danych w firmie

Pomimo że świadomość konieczności backupu firmowych danych wśród przedsiębiorców jest dość wysoka, niewielu z nich dokonuje kopii bezpieczeństwa istotnych plików i folderów. Warto zadbać o ten aspekt wcześniej i zabezpieczyć się na ewentualne sytuacje awaryjne. Ale od czego zacząć i jaką metodę wybrać?

Bezpieczeństwo infrastruktury IT w przemyśle

W przedsiębiorstwach sektora przemysłowego rozwiązania informatyczne działają często w skrajnie niekorzystnym środowisku. Mamy do czynienia z wysokimi lub bardzo niskimi temperaturami, sprzęt i systemy są narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Technologie

Nanomateriały w BHP

Możliwości zastosowania nanomateriałów w środkach ochrony indywidualnej.

Psychologia

Wybrane aspekty adaptacji zawodowej

Rozwój zawodowy jest procesem ciągłym, przebiegającym w czasie, i jest elementem ogólnego rozwoju człowieka.

Wypalenie zawodowe w pracy służby BHP

Artykuł przedstawia przyczyny powstawania oraz rozwój procesu wypalenia zawodowego. Z problemem tym, który coraz częściej pojawia się w środowisku pracy, powinni umieć radzić sobie pracownicy służby BHP. W artykule znajdą oni praktyczne rady dotyczące tematu.

Ergonomia

Pomiary cech antropometrycznych – program ErgoEASER – cz. III

W niniejszym artykule autorzy chcieliby przybliżyć metodykę wykonywania pomiarów antropometrycznych, które, mimo iż wydają się oczywiste, często wykonywane są błędnie i niedokładnie.

Dobre praktyki

ArcelorMittal Distribution Solutions – dobre praktyki w hutnictwie

W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowane w firmie AMDS Poland. Przebiegają one na trzech płaszczyznach – organizacyjnej, ludzkiej i technicznej.

Sylwetki bezpieczeństwa

Stawiamy na młodych

– My, „starzy” członkowie, powinniśmy czuwać tylko nad tym, by zapał młodych szedł w dobrym kierunku – mówi Feliks Żogała, prezes OSPS BHP oddział w Katowicach, w rozmowie z Ryszardem Bryłą.

Wydarzenia

Skuteczny behapowiec – konferencja „Promotora”

Grudniowa III Konferencja Szkoleniowa zgromadziła ok. 70 uczestników.

Spotkanie OSPS BHP w Katowicach

Konferencja „Promotora” na targach SAWO

Konkurs poprawy warunków pracy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij