Bezpieczna Produkcja
Bezpieczna Produkcja

Produkujmy bezpieczniej Niezautomatyzowane procesy produkcyjne generują całkiem sporą liczbę zagrożeń w środowisku pracy. Niestety, wciąż w większości przypadków obsługują je pracownicy i ta sytuacja nie będzie się szybko zmieniała. Dlatego postanowiliśmy przygotować dodatek specjalny „Promotora BHP”, traktujący o zasadach zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy na produkcji. Artykuły naszych ekspertów skupione są wokół takich tematów, jak dyrektywa maszynowa (s. 16), bezpieczne użytkowanie wózków jezdniowych podnośnikowych (s. 12), ochrona oczu i twarzy (s. 6), ochrona słuchu (s. 9). W zestawie znalazły się także ocena ryzyka zawodowego na stanowisku montera na taśmie produkcyjnej (s. 20) i lista kontrolna dla pracownika obsługującego prasę mimośrodową (s. 28). Przedstawiamy analizę wypadku (s. 24) i najnowsze technologie do zastosowania w halach produkcyjnych (od s. 31). Staramy się ująć temat w rożnych aspektach, również psychologicznym – prezentujemy analizę wpływu pracy monotonnej na komfort psychiczny pracownika (s. 40). „Bezpieczna Produkcja” kolportowana będzie wraz z wieloma czasopismami z pionu Przemysł Wydawnictwa ELAMED, a będą to: „Promotor BHP”, „Energia dla Przemysłu”, „Stal Metale & Nowe Technologie”, „Utrzymanie Ruchu” i „Nowoczesne Hale”. Wydanie kierujemy do pracowników służby BHP, inspektorów pracy, safety managerów, pracodawców, właścicieli firm i przedsiębiorstw, kadry kierowniczej, dyrektorów ds. inwestycji, rozwoju, produkcji i utrzymania ruchu. Wierzę, że przygotowany przez nas materiał spotka się z dobrym przyjęciem z Państwa strony i pozwoli w praktyczny sposób wspomóc zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na hali produkcyjnej.

Bezpieczeństwo

Ochrona oczu i twarzy w przemyśle samochodowym

Choć pracodawca ma obowiązek zapewnić pierwszeństwo ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej, w wielu zakładach nie da się wyeliminować wszystkich zagrożeń taką drogą. Wtedy ochronę oczu i twarzy muszą zapewnić odpowiednie okulary, gogle czy osłony twarzy.

Profesjonalne podejście do ochrony słuchu

Może się wydawać, że ochrona słuchu to nic skomplikowanego. Jednak osoba wybierająca konkretny produkt powinna wziąć pod uwagę więcej kryteriów niż tylko kwestia właściwej ochrony przed hałasem.

Bezpieczna praca wózków podnośnikowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe są poddawane znacznym obciążeniom, niejednokrotnie w krótkich okresach, w skrajnych warunkach środowiska i otoczenia. Intensywne warunki ich pracy przyczyniają się do powstawania wielu sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i niestety ciągle odnotowuje się wypadki związane z użytkowaniem tych urządzeń.

Bezpieczne wyposażenie hali produkcyjnej w rozwiązania antypoślizgowe

Hale produkcyjne charakteryzują się dużą liczbą pracujących tam osób, co wiąże się z nieustannym ruchem, zarówno pieszym, jak i drogowym. Dla pracodawcy najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, dlatego producenci artykułów BHP prześcigają się w tworzeniu nowych produktów.

Prawo

Wyposażanie stanowisk pracy w nowe maszyny – obowiązki pracodawcy

Z zapisów Kodeksu pracy jednoznacznie wynika, że za dobór i stan maszyn i innych urządzeń technicznych stosowanych w procesie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca, niezależnie od odpowiedzialności ich konstruktorów i producentów.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla montera maszyn i urządzeń mechanicznych na taśmie produkcyjnej wg PN-N 18002:2011

Aby uniknąć wypadków, które przy pracy taśmowej zdarzają się niestety często, warto precyzyjnie określić stopień ryzyka i zastosować dokładne środki profi laktyczne. Służyć temu ma rozbudowana ocena ryzyka.

Analiza wypadku

Wypadek na linii produkcyjnej

Outsourcing

Outsourcing odzieży pracowniczej

Lista kontrolna

Lista kontrolna – bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze prasy mimośrodowej

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo pracy, warto posiąść umiejętność sprawdzenia i oceny każdego miejsca pracy. Poniżej przedstawiamy istotne zagadnienia dotyczące tworzenia listy kontrolnej na stanowisku obsługi maszyny, w tym przypadku prasy mimośrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu zagadnienia. Ważny jest tutaj fakt, że oceny stanowiska ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy może dokonać przy użyciu tej listy pracownik służby BHP lub pracownik nadzoru.

Technologie

LOTO jednym ze sposobów na podniesienie bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych

Łączność radiowa na hali produkcyjnej

Profesjonalne systemy cyfrowej łączności radiowej to przyszłość komunikacji. Z pionierskich rozwiązań w tym zakresie słynie fi rma Motorola, która nieustannie poszukuje możliwości usprawniania wymiany informacji, zwiększania mobilności oraz dostosowywania zdobyczy techniki do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Ergonomia a bezpieczeństwo w osłonach zabezpieczających

Wielu operatorów skarży się na to, że montaż urządzenia bezpieczeństwa zmusza ich do wykonywania dodatkowych, niepotrzebnych czynności, zmniejszając tym samym wydajność ich pracy. Tymczasem w większości przypadków udaje się uniknąć tego efektu. Gdy technika zabezpieczająca jest optymalnie dopasowana do sekwencji czynności wykonywanych przez użytkowników, zwiększa się przy okazji poziom bezpieczeństwa. Najnowsze systemy zabezpieczeń wyraźnie pokazują związek między ergonomią a bezpieczeństwem. Dodatkowo tendencja do używania bezkontaktowych urządzeń zabezpieczających także służy zwiększeniu ergonomii.

Psychologia

Przeciwdziałanie obciążeniu psychicznemu podczas pracy monotonnej

Systemy bezpieczeństwa

Systemowe podejście do bezpieczeństwa

Kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo, nie można poprzestać na rozwiązaniach tymczasowych czy półśrodkach. W każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym dbałość o życie i zdrowie pracowników powinna być priorytetem, zwłaszcza że ciężki wypadek powoduje, prócz reperkusji prawnych, skutek fizyczny w postaci zatrzymania stanowiska lub całej linii do czasu wyjaśnienia okoliczności (co ma oczywisty wpływ na produktywność zakładu). Dlatego też tak ważne jest, aby na każdym etapie procesu produkcyjnego zadbać kompleksowo i w sposób systemowy o bezpieczną obsługę wszystkich maszyn i urządzeń.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij