Promotor BHP wydanie nr 11/2018
Promotor BHP wydanie nr 11/2018

Tematem przewodnim numeru jest bezpieczeństwo pracy mechanika pojazdów samochodowych.
Redaktorem honorowym wydania został dr inż. Damian Hadryś, który jest autorem artykułu „Rękawice ochronne – dobór do zagrożeń mechanicznych”. Dodatkowe uzupełnienie numeru stanowi wyjątkowy przegląd przegląd rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi. Zachęcamy do lektury wszystkich artykułów, wśród których znalazły się między innymi teksty:
Ocena ryzyka zawodowego lakiernika
Źródła hałasu wewnątrz kabiny samochodowej
RODO a szkolenia BHP

Temat numeru

Bezpieczeństwo pracy mechanika pojazdów samochodowych

Mechaniczno-elektryczny warsztat samochodowy jest dość specyficznym miejscem pracy, gdzie obecny jest szereg różnego rodzaju zagrożeń. Pochodzą one najczęściej od samego środka transportu, od wyposażenia obiektu lub od prowadzonej operacji technologicznej.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez lakiernika samochodowego

Prace lakiernicze pracodawca może zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – dział IV, rozdział 6). Należy dodać, że stosowane wyroby lakierowe, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki myjące i odtłuszczające powinny posiadać karty charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej. Z zapisami tych kart powinni być zapoznani pracownicy.

Bezpieczna produkcja

Zautomatyzowane stanowiska montażu – nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa

Zacznijmy nasze rozważania od przypomnienia definicji robiącego obecnie wielką karierę pojęcia Lean Manufacturing. Masowe wprowadzanie tej filozofi i do obszarów produkcyjnych siłą rzeczy musi mieć znaczący wpływ na ludzi i ich bezpieczeństwo. Przy czym nie należy a priori zakładać, że jest to wpływ negatywny.

Środki ochrony indywidualnej

Hałas wewnątrz kabiny pojazdu

Hałas występujący wewnątrz kabiny pojazdu pod względem parametrów, które go charakteryzują, nie różni się od hałasu, na który jesteśmy narażeni w środowisku pracy i życia. To dlatego w ramach oceny narażenia na hałas kierowców stosowane są typowe kryteria zawarte w określonych aktach prawnych.

Ergonomia

Obciążenia zawodowe montażysty pracującego przy taśmie produkcyjnej

Praca zawodowa wykonywana jest w warunkach o różnym poziomie narażenia na niekorzystne czynniki fizyczne, chemiczne i psychospołeczne. Formalnie określone stanowiska pracy, a niekiedy i czynności na nich wykonywane, różnią się ponadto poziomem wymagań wobec pracowników, ich umiejętności, jak również zakresem kontroli.

Prawo

RODO a sprawa BHP – szkolenia

Pracodawca, dopuszczając pracownika do pracy, musi mieć pewność, że pracownik posiada wymagane kwalifikacje, potrzebne umiejętności i niezbędną znajomość przepisów oraz zasad BHP, które pozwalają na wykonywanie pracy na określonym stanowisku.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Wejście mechanika pod przyczepę samochodu przyczyną wypadku

Nietypowy wypadek, który nastąpił na placu manewrowym, powinien stanowić przestrogę dla tych, którzy bagatelizują niektóre czynności zawodowe, błędnie sądząc, że nie są obarczone żadnym zagrożeniem. Przykład pokazuje, że nawet pozornie proste czynności wymagają bowiem zachowania ostrożności.

Przegląd

Rękawice ochronne – dobór do zagrożeń mechanicznych

Na wielu stanowiskach pracy wykonywanie obowiązków związane jest z narażeniem pracownika na zagrożenia mechaniczne. Zagrożenia te posiadają pewne cechy szczególne.

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Wydarzenia

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”, które odbyło się 1-2.10.2018 r., zgromadziło 250 uczestników – przedstawicieli oddziałów OSPS BHP z całej Polski, przedstawicieli służby BHP niezrzeszonej w OSPS BHP oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Flesz

ALBUM SAMOCHODY POŻARNICZE – WYJĄTKOWA PUBLIKACJA!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij