Promotor BHP wydanie nr 10/2018
Promotor BHP wydanie nr 10/2018

Tematem wiodącym najnowszego wydania jest bezpieczna obróbka metali. W numerze oprócz artykułów związanych z działem przewodnim znalazły się również teksty tworzone przez profesjonalistów z innych dziedzin np. z zakresu prawa czy psychologii. Sięgnij po najnowszy numer już dziś!

 

Temat numeru

Bezpieczna obróbka metali

Obróbka metali to technologiczny proces, którego celem jest zmiana właściwości fizycznych oraz chemicznych metali przy zastosowaniu jednej lub wielu znanych metod obróbki. Jedną z nich jest między innymi ręczna lub maszynowa obróbka skrawaniem.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku spawacza

Do podstawowych zadań spawacza należą przygotowanie i montaż konstrukcji metalowych. Jego praca odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Lista kontrolna dotycząca bezpieczeństwa prac spawalniczych

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r., nr 40, poz. 470) [1] i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Bezpieczna produkcja

Wybrane elementy bezpieczeństwa obrabiarek sterowanych numerycznie

Jak wiadomo, każda maszyna jest niebezpieczna, dokładniej – użytkowanie każdej maszyny jest obarczone ryzykiem, które bywa oczywiście większe lub mniejsze, w zależności od wielu czynników (głównym jest rodzaj maszyny).

Artykuł promocyjny

Hoffmann Group oferuje kompletny pakiet środków ochrony indywidualnej na terenie całej Europy

Jesienią 2017 r. Hoff mann Group wkroczył na europejski rynek środków ochrony indywidualnej (ŚOI) wraz z kompletnym asortymentem i usługami doradztwa. Umożliwia to pozyskiwanie wysokiej jakości narzędzi, produktów wyposażenia zakładowego oraz środków ochrony indywidualnej z jednego źródła.

Ochrony dróg oddechowych

Efektywna ochrona układu oddechowego podczas spawania

Sprzęt do ochrony układu oddechowego powinien być użytkowany na stanowiskach pracy, gdzie występuje zagrożenie wdychania przez człowieka szkodliwych aerozoli, gazów lub par oraz ich mieszanin w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normatywy higieniczne (może je powodować również niedobór tlenu w powietrzu do oddychania).

Bezpieczeństwo - Praca

Logistyka w procesie obróbki — skrawanie

Przy produkcji elementów podlegających obróbce ma miejsce wiele procesów w zakresie obróbki skrawaniem. Możliwe są dwie drogi ich realizacji. Przyjęcie modelu mikro, aby uzyskać maksymalną zdolność w skrawaniu metali, zakłada oparcie go na proporcjonalnej optymalizacji jednego narzędzia w jednej operacji. Jest to zwykle wybierane podejście, które wyklucza ujęcie procesu produkcji z szerszej perspektywy, jak to ma miejsce w modelach makro. W tym drugim przypadku większy nacisk kładzie się na czas wyprodukowania określonego elementu poddawanego obróbce.

Miejsce BIOZ w procesie inwestycyjnym w budownictwie

Budownictwo jako dziedzina działalności człowieka obejmująca wznoszenie obiektów budowlanych związana była z każdą historyczną epoką. Do zadań współczesnego budownictwa należą: wznoszenie nowych obiektów budowlanych oraz przebudowa, odbudowa, modernizacja i konserwacja obiektów już istniejących, a także ich rozbiórka w przypadkach, kiedy nie spełniają wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) lub z innych przyczyn.

Bezpieczeństwo - prawo

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r.

1 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące uproszczenia procedury wydawania zezwoleń na pracę w 289 zawodach. Dla cudzoziemców oznacza to krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy, a dla pracodawców – skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy w określonych zawodach. Niezależnie od pojawiających się opinii na temat wprowadzonych rozwiązań, w obliczu zgłaszanych problemów rekrutacyjnych i konieczności wspomagania się zatrudnieniem cudzoziemców, zmiany cieszą zarówno pracodawców, jak i samych zainteresowanych.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Polemika biegłego sądowego z zakresu BHP z pełnomocnikiem powoda dotycząca wypadku przy pracy

W procesie karnym dowód z opinii biegłego przeprowadza się wówczas, gdy istnieją okoliczności, których stwierdzenie (zbadanie) wymaga wiadomości specjalnych. Jest to dowód bardzo istotny, ale należy wskazać, że wbrew powszechnemu (mylnemu) poglądowi z mocy prawa nie jest on ważniejszy od innych dowodów ani nie ma również nadanego waloru pełnej przekonywalności.

Psychologia

Stres zawodowy — przyczyny, konsekwencje, sposoby zapobiegania

Jednym z podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Dlatego też jednym z bardzo ważnych elementów zarządzania jest eliminowanie z zakładu pracy stresu zawodowego.

Wydarzenia

ENERGETAB 2018 Największe targi branży elektroenergetycznej

11-13 września w Bielsku-Białej na ponad 35 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej 712 wystawców z całego świata zaprezentowało najnowocześniejsze urządzenia, aparatury i technologie dla energetyki.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij