Promotor BHP wydanie nr 9/2018
Promotor BHP wydanie nr 9/2018

Tematem wiodącym najnowszego wydania jest bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym. W numerze znalazł się również wyjątkowy przegląd odzieży korporacyjnej. Oprócz artykułów z zakresu związanego z przemysłem chemicznym proponujemy lekturę innych tekstów tworzonych przez profesjonalistów z różnych dziedzin.

Temat numeru

Charakterystyka nadtlenków organicznych

Określenie „nadtlenki organiczne” odnosi się do nadtlenków zarówno w postaci czystej, jak również w postaci rozpuszczonej. Nadtlenki organiczne występują w postaci stałej, płynnej lub jako pasta.

Ocena ryzyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu substancji oraz preparatów chemicznych

Narażenie na czynnik chemiczny występuje praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. Substancje chemiczne występują w procesach technologicznych, gdzie są produkowane i przetwarzane, ale są również wykorzystywane podczas pracy, co powoduje, że pracownicy mają z nimi kontakt i są narażeni na skutki ich działania

Bezpieczeństwo - Praca

Wypadki przy pracy podczas stosowania substancji chemicznych

Faktem jest, że w każdym dużym i małym przedsiębiorstwie substancje chemiczne są używane, a to, jakie i ile, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Podczas analizy wieloletniej pracy pracownika służby BHP autor spotkał się z wieloma wypadkami przy stosowaniu substancji chemicznych

BIOZ w budowlanym procesie inwestycyjnym – etymologia i uregulowania prawne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w budownictwie

Człowiek od początku swego istnienia starał się zaspokajać potrzeby w miarę swoich możliwości intelektualnych i materialnych. W trakcie rozwoju myśli ludzkiej wyłoniło się wiele dziedzin zajmujących się opisem i analizą działalności ludzkiej, ukierunkowanej na tworzenie nowych dóbr materialnych. Zbiór tych nauk nosił nazwę ergologii (od słowa greckiego ergo oznaczającego pracę, działanie), który obejmował zagadnienia bezpieczeństwa pracy

Odzież ochronna i robocza

Komfortowa odzież zimowa dla wymagających

Dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej nie jest łatwy, zwłaszcza, jeśli na rynku obecnych jest wiele różnych alternatyw. Warto więc odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania. Na co zwrócić uwagę na etapie konstruowania odzieży? Czy wszystkie włókniny ocieplające odzież roboczą są podobne?

Odzież korporacyjna

Odzież korporacyjna

Przegląd odzieży korporacyjnej

Bezpieczna produkcja

Środki techniczne stosowane w bezpieczeństwie maszyn pakujących

W XXI wieku postęp cywilizacji przyczynił się do rozwoju techniki oraz poszerzenia możliwości człowieka w różnych dziedzinach nauki. W dzisiejszych fabrykach przemysłowych powstają coraz to bardziej zautomatyzowane i skomplikowane stanowiska pracy, dzięki którym efektywność wykonywanych zadań stoi na wysokim poziomie oraz zostaje zaoszczędzony w dużej mierze czas

Bezpieczeństwo - Zapobieganie zagrożeniom

Ograniczanie zawodowej ekspozycji na hałas metodami organizacyjnymi

Wśród metod walki ze szkodliwym oddziaływaniem hałasu na człowieka w środowisku pracy najmniejszą „popularnością” cieszą się metody organizacyjne, nazywane również metodami administracyjnymi

Dobre praktyki

Dobre praktyki BHP w Grupie Raben

Grupa Raben jest rodzinną firmą logistyczną, zatrudniającą niemal 10 000 pracowników na 12 rynkach Europy. Z punktu widzenia BHP firma ma do czynienia z dwoma głównymi procesami – transportem i składowaniem towarów. Jednym z celów odpowiedzialnego biznesu w Grupie Raben jest troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo

Prawo

RODO a sprawa BHP – regulacje w zakresie postępowania powypadkowego

W związku z wejściem w życie 15 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i związaną z nimi nowelizacją przepisów Kodeksu pracy powstaje pytanie, jaki wpływ mają te zmiany na sposób realizacji obowiązków w zakresie BHP.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij