Promotor BHP wydanie nr 7-8/2018
Promotor BHP wydanie nr 7-8/2018

Wakacyjny numer promotora poświęcono szeroko pojętemu bezpieczeństwu w logistyce. Redaktorem honorowym wydania został mgr inż. Marek Trajdos, który jest współautorem artykułu „Nowoczesne strefy pakowania − elementy ergonomii i bezpieczeństwa”. Dodatkowe uzupełnienie numeru stanowi wyjątkowy przegląd obuwia dla służb mundurowych.

Temat numeru

Nowoczesne strefy pakowania − elementy ergonomii i bezpieczeństwa

W wyniku dynamicznego rozwoju handlu internetowego w Polsce wzrasta ilość wysyłanych, a zatem pakowanych paczek. Są to najczęściej różnorodne opakowania zbiorcze, które wymagają wielu rodzajów czynności roboczych, aby móc niezawodnie spełniać rolę ochronną dla przesyłanych towarów.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Ciężki wypadek przy naprawie koparki

W zakładzie z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do wypadku pracownika – mechanika, który naprawiał koparko-ładowarkę. Poszkodowany posiadał wieloletnie doświadczenie na stanowisku mechanika. Wykonywał wiele prac, niejednokrotnie naprawiał koparkę, ale mimo tego doszło do wypadku. Jak widać doświadczenie to nie wszystko i umiejętności zawodowe nie wystarczą, aby praca była bezpieczna.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze przenośnika taśmowego

Podstawowe informacje dotyczące tego tematu znajdują się w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. w Dz.U. z 2018 r., poz. 917); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228 ze zm.); Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Artykuł promocyjny

Inspektor Ochrony Danych – co robi i dlaczego warto nim zostać?

Odpowiedzi na pytania udziela ekspert DEKRA, Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Grupie DEKRA w Polsce, Arkadiusz Bartyś.

Bezpieczeństwo - Praca

Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach

Transport drogowy i kolejowy to jedne z rodzajów transportu, przy użyciu których mogą być przewożone towary niebezpieczne. Zarówno w transporcie drogowym, jak również kolejowym, zostały dopuszczone trzy sposoby przewozu towarów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo pracy operatora środka transportu bliskiego w postaci wózka jezdniowego

Jednym z podstawowych działów gospodarki narodowej jest transport. Leży on u podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Realizacja zadań transportowych związana jest z ponoszeniem kosztów. Koszty te związane są na przykład z zakupem, utrzymaniem i badaniami technicznymi środków transportu, z zaopatrywaniem ich w energię, ze szkoleniami i badaniami operatorów użytkujących środki transportu itp. Wiele z tych zagadnień ma bezpośredni wpływ zarówno na bezpieczeństwo samego operatora, jak i współpracowników oraz osób postronnych. Tak więc powinny one być rozpatrywane z najwyższą starannością.

Bezpieczeństwo przy użytkowaniu maszyn

Werner von Simemens powiedział niegdyś, że zapobieganie wypadkom nie może być rozumiane jako wymóg prawny, ale jako działanie powodowane ludzką odpowiedzialnością i względami ekonomicznymi. Eliminacja potencjalnych zagrożeń oraz właściwa eksploatacja maszyn znajdują odzwierciedlenie w statystyce wypadkowej, co pozwala na uniknięcie kosztów związanych z karami grzywny, odszkodowaniami czy opieką medyczną.

Logistyka a bezpieczeństwo na stanowisku pracy

Samo pojęcie „logistyka” jest powszechnie definiowane jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego oraz efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. W zasadzie do XX wieku logistyka kojarzyła się głównie z wojskiem, jako działanie dotyczące przede wszystkim dostaw i prowadzenia walki.

Ergonomia

Ergonomia w logistyce, logistyka w ergonomii

Generalnie logistyka (z punktu widzenia zarządzania i transportu) obejmuje cały szereg procesów związanych z przepływem materiałów (a w tym surowców, półproduktów i wyrobów gotowych) z punktu ich wytwarzania do punktu odbioru (tak podaje jedno z najpopularniejszych obecnie źródeł encyklopedycznych – Wikipedia).

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Brak zabezpieczeń ścian wykopu przyczyną wypadku przy pracy

Artykuł zawiera analizę wypadku, który był konsekwencją pracy w wykopie bez zabezpieczeń ścian.

Prawo

Zasady zatrudniania osób niepełnoletnich do prac lekkich

W okresie wakacyjnym znacznie zwiększa się liczba osób młodocianych podejmujących pracę zarobkową. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają młodych pracowników, powinni pamiętać o tym, że tego typu zatrudnienie regulowane jest w szczególny sposób.

Przegląd

Środki ochrony kończyn dolnych – obuwie o cechach ochronnych

Oprócz środków ochrony indywidualnej każdemu pracownikowi przysługują także odzież robocza i obuwie robocze, które pracodawca powinien dostarczyć nieodpłatnie (zgodnie z zapisami Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 917 – art. 237.7 § 1).

Przegląd obuwia dla służb mundurowych

Przegląd obuwia przeznaczonego dla służb mundurowych

Psychologia

Obciążenie psychofizyczne w pracy

Zagrożenia psychofizyczne powodują obciążenia człowieka pracą w wyniku niesprzyjających warunków zawodowych zarówno w obszarze fizycznym, jak i psychicznym. W skład zagrożeń psychofizycznych wchodzą różne rodzaje obciążeń.

Wydarzenia

„Bezpieczna praca w budownictwie” tematem konferencji „Promotora BHP”

W auli Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 23 maja odbyła się konferencja poświęcona kwestiom związanym z bezpieczną pracą w branży budowlanej. W czasie blisko 5-godzinnego spotkania swoją wiedzą dzielili się specjaliści z różnych dziedzin.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – podsumowanie targów IFRE-EXPO i WORK SAFETY-EXPO 2018

W Kielcach od 7 do 9 czerwca odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO i Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych WORK SAFETY-EXPO 2018

Szkolenie zorganizowane przez OSPS BHP w Katowicach

8 czerwca b.r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału w Katowicach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Miało ono miejsce w auli Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 12 i prowadziła je prezes Zarządu, Beata Kaczmarek.

Listy do Redakcji

Jakie zasady obowiązują przy kontroli placów zabaw w placówkach przedszkolnych?

Place zabaw mają służyć przede wszystkim rozrywce dzieci, ale żeby możliwa była bezpieczna zabawa, konieczne jest zadbanie o to, by miejsca te spełniały wszelkie normy bezpieczeństwa.

Flesz

Flesz

Konferencja „BHP w stoczniach i portach”


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij