Promotor BHP wydanie nr 5/2018
Promotor BHP wydanie nr 5/2018

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem "Promotora BHP". Tematem przewodnim numeru jest bezpieczna praca w budownictwie. Redaktorem honorowym wydania został dr inż. Damian Hadryś (Politechnika Śląska), który omówił temat bezpiecznego użytkowania maszyn do robót ziemnych podczas robót budowlanych.  Ponadto w numerze także: zagrożenia na stacjach paliw, pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy w budownictwie, zabezpieczenie placu budowy. Numer został wzbogacony o przegląd odzieży odblaskowej. 

Temat numeru

Bezpieczne użytkowanie maszyn do robót ziemnych podczas robót budowlanych

Przepisy prawa określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn roboczych przeznaczonych do robót ziemnych, a także budowlanych i drogowych.

Uwaga wykopy! O bezpieczeństwie przy pracach ziemnych

Wykopy są budowlami ziemnymi, należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane, a prace polegające na ich wykonaniu są niezbędnym i nierozerwalnym elementem każdej nowo powstającej inwestycji budowlanej.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Zagrożenia i bezpieczeństwo przy pracach budowlanych - roboty ziemne

Roboty ziemne należą do jednych z bardziej niebezpiecznych czynności wykonywanych przy pracach budowlanych. Do takich prac należą np. wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów budynków, wykopy dla różnego rodzaju instalacji.

Bezpieczeństwo - Praca

Roboty ziemne - zasady bezpiecznej pracy

Roboty ziemne definiowane są jako roboty budowlane polegające na wydobywaniu, przemieszczaniu i układaniu gruntu naturalnego wg charakterystycznych dla danej budowli kształtów geometrycznych. Przy tego rodzaju pracach niezmiernie ważną rolę odgrywa dbałość o właściwe zabezpieczenie terenu budowy, a w szczególności wykopów i nasypów

Zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

W prezentowanym artykule przedstawiono zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy. Pokazano czynniki określające pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W przeprowadzonych badaniach w wybranym przedsiębiorstwie skoncentrowano się na takich elementach kształtowania kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy, a także zachowania i postawy pracowników.

Zagrożenia na stacjach paliw

Zapewne większość kierowców w pewnym momencie swojej podróży była zmuszona do zatrzymania się na stacji paliw i zatankowania pojazdu benzyną, olejem napędowym lub gazem. Okazuje się, że oprócz zagrożeń występujących na stacji, tych zupełnie oczywistych, związanych z ogniem, pożarem czy wybuchem, klient stacji, jak również jej personel są narażeni także na inne czynniki zewnętrzne, często niezależne od swojego postępowania.

Bezpieczeństwo - Ratownictwo

Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy w budownictwie

Cele udzielania pierwszej pomocy to ochrona życia, przyniesienie ulgi w cierpieniu, zapobieganie dalszym zachorowaniom lub urazom oraz wsparcie w powrocie do zdrowia. Zespół Zadaniowy ds. Pierwszej Pomocy ILCOR w Definicji pierwszej pomocy 2015 określił potrzebę umiejętności rozpoznawania urazu i choroby, rozwijania odpowiednich umiejętności przez osoby udzielające pierwszej pomocy oraz natychmiastowego udzielenia niezbędnej pomocy, oraz wezwania zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Młodociany w betonie

W zakładzie handlowo-usługowym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do kuriozalnego zdarzenia, które mogło się skończyć śmiercią 16-letniego pracownika.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Bezpieczeństwo prac ziemnych - głębokie wykopy

W tekście autor skupił się na opisie zasad bezpieczeństwa w przypadku wykonywania prac ziemnych oraz przedstawił listę kontrolną.

Bezpieczeństwo - Praca

Okulary ochronne o działaniu korekcyjnym – wymagania dotyczące konstrukcji i zasady doboru

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące konstrukcji okularów korekcyjnych o działaniu ochronnym oraz zalecenia dotyczące doboru tych okularów do zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi występującymi na stanowiskach pracy.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Zabezpieczenie placu budowy

Autor przeanalizował wypadek, do którego doszło przez niewłaściwe zabezpieczenie placu budowy. W artykule wskazano, jak powinno się zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania robót ziemnych, żeby zminimalizować ryzyko wypadków.

Listy do Redakcji

Pytanie od Czytelnika

Sytuacje nietypowe w pracy nie zdarzają się rzadko. Jak rozwiązać kłopotliwe kwestie, które nie są regulowane w sposób niebudzący wątpliwości?

Przegląd porównawczy

Komfort, jakość, bezpieczeństwo - ochronna odzież robocza dla wymagających

Firmy przywiązują coraz większą wagę do tego, jakiej odzieży używają ich pracownicy. Wiąże się to z podnoszeniem standardów pracy i wyrabia dobrą opinię o firmie. Wysokiej jakości odzież staje się wizytówką i buduje dobrą markę przedsiębiorstwa. Gotowa importowana odzież robocza z dalekiego wschodu już nie cieszy się taką popularnością, jak kilka lat wcześniej

Przegląd porównawczy odzieży odblaskowej

Przegląd porównawczy odzieży odblaskowej

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij