Promotor BHP wydanie nr 3/2018
Promotor BHP wydanie nr 3/2018

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Promotora BHP. Tematem przewodnim numeru jest bezpieczeństwo w laboratorium, a redaktorem honorowym dr inż. arch. Michał Salamonowicz – członek Architects Registration Board i Izby Architektów RP. W przygotowanym artykule przedstawił on określanie zasad BHP na podstawie klasyfikacji oraz hermetyczności laboratoriów. Ponadto w numerze także: ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez laboranta i pierwsza pomoc w przypadku napadu drgawek. Numer został wzbogacony o wyjątkowy dodatek specjalny „Pomiary środowiska pracy”.

Temat numeru

Określanie zasad BHP na podstawie klasyfi kacji oraz hermetyczności laboratoriów

Artykuł porusza kwestie związane stricte z bezpieczeństwem podczas wykonywania prac laboratoryjnych, doborem zasad ochrony oraz biernych i czynnych zabezpieczeń.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez laboranta

W artykule przedstawiono opis pracy laboranta oraz rozpisano zagrożenia, które mogą spotkać pracownika na tym stanowisku pracy. Oceny ryzyka dokonano w skali trójstopniowej według normy PN-N-18002:2011.

Bezpieczeństwo - Ratownictwo

Pierwsza pomoc w przypadku napadu drgawek

Najważniejszą kwestią dotyczącą udzielania pierwszej pomocy jest, poza oczywistą umiejętnością wdrożenia właściwych działań, przełamanie bariery strachu. To strach w większości przypadków powoduje, że świadkowie zdarzeń nie podejmują działań wobec osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Tymczasem każda kampania czy materiały promocyjne są pełne haseł dotyczących najważniejszych pierwszych minut i znaczenia świadków oraz ich działania dla późniejszej przeżywalności poszkodowanych

Bezpieczeństwo - Praca

Bezpieczna gaśnica

Gaśnice są obowiązkowym elementem zabezpieczenia obiektów. Mają za zadanie umożliwiać bezpieczne i skuteczne zgaszenie ognia oraz zapobiec rozwojowi pożaru.

Lokale, w których można prowadzić żłobek lub klub dziecięcy − zmiany wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie powinny zostać spełnione przy tworzeniu żłobków i klubów dziecięcych, w świetle znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Niedostosowanie prasy mimośrodowej do minimalnych wymagań BHP przyczyną wypadku przy pracy

W artykule przeanalizowano wypadek, którego bezpośrednią przyczyną było niedostosowanie prasy mimośrodowej do wymagań BHP. Autor opisuje ponadto regulacje prawne oraz wymagania dotyczące użytkowania maszyn i osłon.

Psychologia

Sztuka zarządzania grupą – konflikty i współpraca. Cz. I

W niniejszym materiale autorka prezentuje trudną sztukę, jaką jest zarządzanie grupą i umiejętne rozwiązywanie konfliktów. Umiejętność komunikowania wprost swoich potrzeb i pragnień to kompetencja, którą warto rozwijać. Niezwykle ważne jest opanowanie sztuki prostej i jasnej komunikacji opartej na faktach, w kontakcie z własnymi potrzebami i emocjami, które często pojawiają się jako odpowiedzi na różne sytuacje z życia.

Listy do Redakcji

Listy do redakcji

Służba BHP

Wydarzenia

Wydarzenia

XX Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych, XVIII edycja konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Głosowanie ws. normy ISO 45001:2018, Posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP, Raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017”, „Bezpieczna praca z chemikaliami” na SAWO!, Bezpieczeństwo w magazynie i centrum dystrybucyjnym

DODATEK SPECJALNY: Pomiary bezpieczeństwa pracy

Dodatek specjalny: Pomiary środowiska pracy

Pomiary Bezpieczeństwa Pracy

Motywem przewodnim artykułu jest bezpieczeństwo. Autor w opracowaniu opisuje kwestie dotyczące m.in. kultury HSE, analizy oceny ryzyka, wskaźników bezpieczeństwa pracy oraz pomiarów kultury bezpieczeństwa.

Obciążenie fizyczne na stanowisku pracy

W niniejszym artykule poruszono kwestie obciążenia fizycznego na stanowisku pracy, kategorie obciążeń oraz metody ich szacowania i oceny.

Pomiary hałasu za pomocą urządzeń mobilnych

Mimo postępu technologicznego i coraz powszechniej wprowadzanej automatyzacji umożliwiającej całkowite lub częściowe odseparowanie człowieka od procesów produkcji, hałas nadal jest jednym z dominujących czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Pomiary w środowisku pracy − zagrożenia biologiczne

Rozwój nauk biologicznych, w tym medycyny, immunologii czy genetyki, pozwolił na szersze spojrzenie na problem występowania czynników biologicznych w miejscach pracy, a obecny wykaz obejmujący ponad 650 czynników jest stale wzbogacany o nowe mikro- i makroorganizmy.

Badania i pomiary przy wykonywaniu pracy niestacjonarnej lub sporadycznej

Obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy należy do jednych z ważniejszych powinności pracodawcy. Jego realizacja zwykle nie stwarza problemu w sytuacji wykonywania pracy na stałych, dobrze zdefiniowanych i opisanych stanowiskach pracy, na których warunki pracy, w tym stan środowiska pracy, praktycznie nie ulegają zmianom. Wątpliwości powstają natomiast w przypadku prac wykonywanych na stanowiskach niestacjonarnych, w sytuacji gdy praca wykonywana jest sporadycznie lub z wykorzystaniem niewielkich ilości szkodliwych substancji chemicznych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij