Promotor BHP wydanie nr 1-2/2018
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2018

Wydanie katalogowe czasopisma „Promotor BHP”. „Prezentacje 2018” stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. To już 20 edycja katalogu!

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedlekarska. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Artykuł opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zawiera opis postępowania podczas RKO oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Autor poświęcił uwagę również zagadnieniom związanym z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji

Pierwsza pomoc w medycznych stanach nagłych

Cele udzielania pierwszej pomocy to: ochrona życia, przyniesienie ulgi w cierpieniu, zapobieganie dalszym zachorowaniom lub urazom oraz wsparcie w powrocie do zdrowia. Do udzielenia pierwszej pomocy zobligowany jest każdy z nas.

Szkolenie z pierwszej pomocy a umiejętność jej udzielania przez kierowców

Istotnym elementem w ratowaniu życia ludzkiego jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nabycie tej umiejętności możliwe jest tylko przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej na specjalistycznych szkoleniach.

Zatrucie tlenkiem węgla – przyczyny, skutki, wykrywanie

Tlenek węgla to substancja toksyczna, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. W artykule przedstawiono m.in.: źródła narażenia, objawy towarzyszące zatruciu oraz metody wykrywania tego związku.

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy oraz szereg związanych z tym obowiązków. Jednym z nich, wynikającym z art. 2091 § 1 Kodeksu pracy, jest zorganizowanie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Realizacja wskazanej powinności wiąże się z koniecznością wyznaczenia i przeszkolenia osoby do udzielania pierwszej pomocy.

Radzenie sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia życia – interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. W interwencji kryzysowej istotne jest empatyczne, a zarazem praktyczne odpowiedzenie na potrzeby osoby w kryzysie.

Ochrona twarzy i głowy

OCHRONY TWARZY I GŁOWY

Ochrony oczu

OCHRONY OCZU

Ochrony dróg oddechowych

OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Ochrony kończyn górnych

OCHRONY KOŃCZYN GÓRNYCH

Ochrony kończyn dolnych

OCHRONY KOŃCZYN DOLNYCH

Odzież ochronna i robocza

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA

Ochrony przed upadkiem z wysokości

OCHRONY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Narzędzia bezpieczne i inne

NARZĘDZIA BEZPIECZNE I INNE

Pomiary i detekcja

POMIARY I DETEKCJA

Szkolenia, certyfikacja, usługi

SZKOLENIA, CERTYFIKACJA, USŁUGI

Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC

Utrzymanie czystości

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij