Promotor BHP wydanie nr 12/2017
Promotor BHP wydanie nr 12/2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Promotora BHP. W grudniu autorzy skupili się na tematach związanych z bezpieczeństwem, ergonomią i sprzętem ochronnym. Nie zabrakło również przeglądu ochron głowy i twarzy dla branży energetycznej oraz refleksji nad higieną pracy w szkole.

Temat numeru

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa na terenie obszarów logistycznych browaru

Artykuł ma za zadanie przybliżyć wybrane przykłady już stosowanych dobrych praktyk bezpieczeństwa w magazynach, obszarach dystrybucyjnych i logistycznych, zwłaszcza o dużej powierzchni oraz flocie użytkowanych środków transportu w browarach Grupy Żywiec.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Na co narażony jest serwisant turbin wiatrowych?

W niniejszym artykule przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku serwisanta turbin wiatrowych. Ocenę ryzyka przeprowadzono za pomocą normy PN-N-18002:2011, zawierającej trójstopniową skalę ryzyka.

GWO – szkolenia dla pracowników zatrudnionych na turbinach wiatrowych

Według założeń Unii Europejskiej 20% produkowanej energii do 2020 roku ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (tzw. OZE), a kluczową rolę w tym zakresie ma odgrywać energetyka wiatrowa. Doceniając potencjał i możliwości tej branży, coraz więcej pracowników wysokościowych decyduje się na podjęcie zleceń właśnie na farmach wiatrowych zlokalizowanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju

Bezpieczeństwo - Praca

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach

Bezpieczeństwo w szkołach jest bardzo ważnym i nietypowym zagadnieniem, ponieważ w zakładach produkcyjnych lub o podobnym profilu mamy do czynienia z osobami dorosłymi, które obsługują różnego typu maszyny, urządzenia, narzędzia. W placówkach oświatowych takich jak szkoły publiczne czy niepubliczne bezpieczeństwo będzie dotyczyć osób dorosłych pracujących w szkole, ale przede wszystkim uczniów w różnym wieku.

Zagrożenia podczas pracy kominiarza

Najbardziej charakterystycznymi, zauważalnymi zagrożeniami w zawodzie kominiarza są prace na wysokości oraz pyły. Okazuje się jednak, że jest ich znacznie więcej, a o wybranych wspomnimy w niniejszym artykule.

Rękawice antyprzecięciowe – norma EN 388 oraz ISO 13997

Rynek rękawic odpornych na przecięcie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi środków ochrony indywidualnej. W niniejszym materiale autor prezentuje zmiany, jakie nastąpiły w związku z wdrożeniem metody testowej ISO 13997.

Bezpieczeństwo - Szkolenia

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

Stowarzyszenie jest odpowiedzią na potrzebę współpracy osób i organizacji zaangażowanych w doskonalenie oraz wdrażanie efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Prace na wysokości przy wykorzystaniu wózka widłowego i ładowarki

W lipcu 2015 r. w zakładzie zajmującym się utylizacją i przetwarzaniem odpadów zwierzęcych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku kierownika kotłowni, który spadł z wysokości ok. 4 metrów na betonową posadzkę. Zdarzenie to może posłużyć za szkoleniowy wręcz przykład tego, jak nie należy wykonywać prac na wysokości, oraz jako ilustracja zasady, że pospiech jest złym doradcą. Okoliczności i przyczyny wypadku badał inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Bezpieczeństwo w transporcie wewnętrznym – lista kontrolna

W artykule opisano podstawowe zasady bezpieczeństwa i ergonomii, obowiązujące w transporcie wewnętrznym. Do tekstu dołączono listę kontrolną.

Dobre praktyki

Dobre praktyki BHP w ENGIE EC Słupsk

ENGIE EC Słupsk zajmuje się produkcją energii cieplnej i jest częścią grupy kapitałowej ENGIE, dla której efektywność działania i zdolności dostosowawcze opierają się w równym stopniu na zbiorowych stosunkach pracy, jak również na uznaniu wartości wszystkich pracowników.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Porażenie kombajnisty prądem elektrycznym

Specyfika prowadzenia działalności rolniczej zmusza właścicieli jednoosobowej działalności gospodarczej do podejmowania określonych czynności na rzecz swojego gospodarstwa rolnego z pominięciem względów bezpieczeństwa. W niniejszym materiale zaprezentowano analizę wypadku, którego przyczyny wiążą się bezpośrednio z nieuwagą i brakiem zachowania ostrożności podczas wykonywania prac rolnych.

Prawo

RODO – co zmieni się w kwestii ochrony danych osobowych w maju 2018 r.

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Co istotne, w wielu aspektach RODO odchodzi od rozwiązań przyjętych dotychczas na gruncie aktualnych przepisów, co w praktyce oznacza, że firmy będą miały szereg nowych obowiązków.

Ergonomia

Obciążenie fizyczne na stanowisku posadzkarza

Do obowiązków zawodowych wykwalifikowanego posadzkarza należą m.in. czytanie i analizowanie rysunków roboczych oraz na ich podstawie wykonanie określonych robót: dobieranie materiału, narzędzi, sprzętu i maszyn, przygotowanie podłoża, wykonanie zabezpieczeń izolacyjnych, przygotowywanie mieszanek cementowych, poliuretanowych i epoksydowych (sposobem ręcznym i/lub zmechanizowanym), wykonywanie posadzek/podłóg przy zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz wykańczanie powierzchni (polerowanie, szlifowanie, lakierowanie). Zawodu tego typu nie mogą wykonywać osoby z chorobami układu oddechowego, układu krążenia, chorobami skóry i alergiami.

Przegląd porównawczy

Hełmy ochronne do pracy na wysokości

Na stanowiskach pracy, gdzie istnieje ryzyko urazów mechanicznych głowy, konieczne jest stosowanie hełmów ochronnych. Urazy tego typu mogą powodować obrażenia skóry głowy lub kości czaszki, mogą także powodować uszkodzenia kręgosłupa oraz wstrząśnienia mózgu. Mogą one być spowodowane przez spadające przedmioty lub uderzenia głową o wystające elementy konstrukcyjne stanowiska pracy. W celu ochrony przed takimi zagrożeniami możliwy jest wybór trzech rodzajów hełmów ochronnych: lekkich, wysoko skutecznych oraz najbardziej popularnych hełmów przemysłowych spełniających normę PN-EN 397+A1:2013-04.

Przegląd porównawczy ochron głowy i twarzy dla branży energetycznej

Przegląd porównawczy różnych rodzajów hełmów ochronnych.

Listy do Redakcji

Kwalifikacja prawna zdarzeń wypadkowych

Jaka jest kwalifikacja prawna zdarzeń wypadkowych mających związek z wykonywaną pracą? Jakie błędy oraz niedociągnięcia występują najczęściej w postępowaniu powypadkowym?

Wydarzenia

Wydarzenia

Opis relacji z seminarium „Bezpieczna praca na wysokości”, które odbyło się 20-21 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleń Wysokościowych TOTEM w Chorzowie.

Flesz

Flesz

Relacje z Konferencji katowickiego oddziału OSPSBHP i Konferencji SAFETY AUTOMATION.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij