Promotor BHP wydanie nr 11/2017
Promotor BHP wydanie nr 11/2017

Zapraszamy do lektury listopadowego wydania Promotora BHP. Tematem przewodnim numeru jest automotive. Redaktorem honorowym wydania jest inż. Łukasz Pieczonka – wykładowca, specjalista ds. BHP, inspektor ppoż. W swoim artykule przybliżył zagadnienia związane z ergonomią w branży motoryzacyjnej. Ponadto w numerze: zagrożenia w pracy strażaka ochotnika, ergonomia pracy siedzącej, ocena ryzyka pracownika działu utrzymania ruchu, czynniki chemiczne na stanowisku pracy, sztuka skutecznych negocjacji. 

W numerze przegląd obuwia dla spawaczy! 

Temat numeru

Z Chin na szkolenie BHP – dobre praktyki w Volkswagen Poznań

Top tematy BHP”, „Szkolenia ze stref niebezpiecznych – zrobotyzowanych i zautomatyzowanych”, a także „Odpowiedzialność przełożonych w zakresie BHP i Ochrony Zdrowia” – to tylko niektóre szkolenia prowadzone cyklicznie w Volkswagen Poznań. W ciągu roku bierze w nich udział kilkaset osób, spośród ponad 10 tysięcy pracowników firmy.

Podejście do ergonomii w branży motoryzacyjnej – Faurecia Grójec R&D Center S.A.

Firma Faurecia posiadająca liczne zakłady produkcyjne, centra badawczo-rozwojowe oraz będąca światowym liderem dostarczającym innowacyjne rozwiązania jakościowe i urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego, zdaje sobie sprawę jak ważna rolę ma ergonomia w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Na co narażony jest pracownik działu utrzymania ruchu?

W niniejszym artykule przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku inżyniera zatrudnionego w dziale utrzymania ruchu na linii produkcyjnej. Na stanowisku występują zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne. Ocenę ryzyka wykonano metodą RISC SCORE.

Bezpieczeństwo - Praca

Analiza bezpieczeństwa zadania

W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na przygotowanie i wykonywanie prac niebezpiecznych. Zadania niebezpieczne, szczególnie te wykonywane nieregularnie lub sporadycznie, zasługują na szczególna uwagę i odpowiednie ich przygotowanie. Trudno sobie wyobrazić bezpieczną firmę, która nie ma dobrych procedur związanych z analizą bezpieczeństwa zadania.

Zagrożenia w pracy strażaka ochotnika

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej to bardzo niebezpieczne zajęcie, które jest powiązane z ciągłym narażaniem swojego zdrowia (fizycznego i psychicznego) i życia dla innych. W związku z szeroką gamą interwencji, a przez to możliwych zagrożeń, strażacy muszą zachowywać zdrowy rozsadek i czujność podczas akcji. Ważne są również systematyczne szkolenia i bieżące przypominanie procedur postępowania i reagowania, pamiętając o jednej z najważniejszych zasad: „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Przygnieceni przez ścianę

W niniejszym materiale analizujemy okoliczności dwóch wypadków, które miały miejsce podczas wykonywania prac remontowo-rozbiórkowych. W efekcie błędów i zaniedbań dwaj młodzi pracownicy zostali przygnieceni przez przewracające się ściany i odnieśli ciężkie obrażenia.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Czynniki chemiczne na stanowiskach pracy – lista kontrolna

W artykule w sposób przekrojowy przedstawiono kompleks zagadnień dotyczących zagrożeń chemicznych. Do tekstu dołączono listę kontrolną.

Dobre praktyki

Szkolenia jako jedno z działań zapobiegających wypadkom w EC Będzin

Jak skutecznie przekazać pracownikom wiedzę promującą bezpieczne metody pracy? Jak przekonać ich, że wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy nie są tworzone, aby utrudniaćim pracę, lecz po to, żeby chronić zdrowie i życie? Na takie pytania próbował znaleźć odpowiedzi zespół BHP w Elektrociepłowni Będzin.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Nieostrożność inżyniera robót – przyczyną wypadku przy pracy

Lekceważenie środków BHP przez pracowników może narazić ich na niebezpieczeństwo i groźny wypadek. Jednak nie tylko nieprzestrzeganie zasad BHP jest groźne. Niniejszym artykułem udowadniamy, że brak skutecznego nadzoru nad prowadzonymi pracami jest również niebezpieczny, nie tylko dla pracowników, ale również dla…samego koordynatora prac.

Prawo

Zasady formułowania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest trybem rozwiązania stosunku pracy, który nie potrzebuje dla swojej ważności wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny. Prawo pracy przewiduje jednak obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę przez jej wskazanie. Wymóg ten ogranicza do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie zasadnej przyczyny wypowiedzenia. Uchybienia w tym zakresie mogą bowiem narazić pracodawcę na konieczność wypłaty odszkodowania lub ponownego zatrudnienia pracownika.

Artykuł promocyjny

Nowe obuwie JALAS ® „HEAVY METAL DEFENDER”

Szwedzka fi rma Ejendals AB specjalizująca się w ochronie dłoni i stóp ogłasza wprowadzenie nowej linii certyfi kowanegoobuwia JALAS® 1948 Metatarsal dla branży odlewniczej i spawalniczej

Ergonomia

Ergonomia pracy siedzącej

Ergonomiczne aspekty pracy siedzącej

Psychologia

Sztuka skutecznych negocjacji

Sukces w życiu zależy od powodzenia w negocjacjach, umiejętności prowadzenia rozmów i przekonywania. Umiejętność te potrzebne są w wielu aspektach życia - zawodowym, osobistym czy społecznym. Negocjacje wokół meritum to optymalny styl rozwiązywania problemów. Wg harwardzkiego projektu negocjacyjnego opracowana została negocjacja pozycyjna, która została nazwana negocjacje oparte na zasadach lub negocjacje wokół meritum. Oparta jest ona na czterech sposobach/zasadach negocjowania jakie mogą być stosowane prawie w każdej sytuacji.

Przegląd porównawczy

Przegląd porównawczy obuwia dla spawaczy

Prezentacja dostępnego na rynku obuwia spawalniczego

Listy do Redakcji

Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy

Odpowiedź na pytanie czytelnika

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij