Promotor BHP wydanie nr 10/2017
Promotor BHP wydanie nr 10/2017

Zapraszamy do lektury wydania październikowego "Promotora BHP", którego redaktor honorową została dr hab. inż. Emilia Irzmańska z CIOP-PIB. Tematem wiodącym wydania jest ergonomia w pracy. Zapraszamy do lektury artykułu dot. rękawic ochronnych ERGO GLOVES. W wydaniu ponadto m.in. Nowe Rozporządzenie 2016/425, Ocena ryzyka pracownika kompostowni, Higiena zywności w pracy, a także analiza wypadku przy produkcji betonu. 

Znajdź specjalistę - wizytówki firm

Znajdź specjalistę - polscy producenci ŚOI

Prezentacja producentów środków ochrony indywidualnej

Temat numeru

Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

W artykule przedstawiono wybrane zmiany wynikające z wdrożenia rozporządzenia 2016/425, zastępującego dyrektywę 89/686/EWG oraz ich wpływ na działalność podmiotów gospodarczych zaangażowanych w produkcję i sprzedaż środków ochrony indywidualnej. Przedstawiono i omówiono również harmonogram wdrażania nowych przepisów oraz zagrożenia wynikające z krótkiego okresu przejściowego niezbędnego do dostosowania wyrobów do nowych wymagań.

Temat numeru – Ochrona rąk

ERGO GLOVES - rękawice ochronne o wysokich właściwościach ergonomicznych

Od kilku lat obserwujemy wzrost ofert ergonomicznych produktów, zarówno powszechnego użytku, jak i specjalistycznego. Produkty ergonomiczne są preferowane przez odbiorców, dla których ważne są zdrowie, wygoda oraz komfort. Produkt z etykietą „ergo” informuje, że jest dostosowany do naszych, indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Artykuł promocyjny

Czujesz i wierzysz

Szwedzka firma Ejendals wprowadza na rynek nową kolekcję rękawic ochronnych TEGERA Infinity w oparciu o zastrzeżoną technologię produkcyjną

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Na co narażony jest pracownik kompostowni?

W opracowaniu przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika zatrudnionego przy konfekcjonowaniu i załadunku podłoża do uprawy pieczarek. Pracownik narażony jest na szereg zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. Ocenę ryzyka zawodowego wykonano metoda RISK SCORE.

Artykuł promocyjny

Lekkie i w 100% elastyczne spodnie robocze

Bezpieczeństwo - Praca

Ja bezpiecznie i higienicznie pracować - higiena żywności

Funkcją ochrony pracy jest przeciwdziałanie niebezpieczeństwu dla zdrowia i życia ludzkiego, powstającemu w trakcie pracy, w zależności od warunków, w jakich jest ona wykonywana. W niniejszym artykule autorka prezentuje ogólne zasady bezpiecznej i higienicznej dla osób mających w swojej pracy kontakt z żywnością, a także wymagania higieniczno-sanitarne dla stołówek szkolnych.

Zarządzanie starzejącą się siłą roboczą w Europie

Bezpieczna i zdrowe warunki pracy przez cale życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy" na lata 2016-17, która prowadzona jest pod hasłem "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie".

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Ciężki wypadek przy produkcji betonu

W niniejszym materiale analizujemy ciężki wypadek, w wyniku którego poszkodowany pracownik stracił kończynę. Rażące zaniedbania ze strony pracodawcy spowodowały, że inspektor PIP skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - lista kontrolna

W artykule w sposób przekrojowy przedstawiono podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców, obowiązujące obecnie w naszym kraju. Do tekstu dołączamy listę kontrolną, która w poszczególnych punktach podsumowuje przedstawioną tematykę.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Upadek w pracy podczas patrolowania

Czy teren, który nadzorowany jest przez pracownika ochrony powinien być oznakowany znakami informującymi o ewentualnym niebezpieczeństwie poślizgnięcia się i upadku? W artykule autor postara się wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do wypadku tego pracownika.

Dobre praktyki

Czy warto organizować OSP w zakładzie pracy

W artykule omówiono zagadnienia związane z zadaniami Ochotniczej Straży Pożarnej w zakładzie pracy. Przedstawiono przy tym doświadczenia autora w tym zakresie, na podstawie jego zakładu pracy, firmy Timken Polska z Sosnowca.

Ergonomia

Ergonomia stanowiska pracy poprawą bezpieczeństwa i wydajności

Ergonomia w pracy ma bardzo duże znaczenia dla funkcjonowania całego zakładu pracy. Nieergonomiczne warunki są przyczyną mniejszej efektywności w pracy oraz odbijają się na zdrowiu pracowników. Ergonomia jest tematem coraz bardziej poruszanym w środowisku pracy, zarówno przez pracowników jak i pracodawców. Każda ze stron zdaje sobie coraz większą sprawę, że ergonomia w pracy to nie tylko dziedzina nauki, gdzieś sobie istniejąca, ale że jest to dziedzina, której rolą jest zapewnienie komfortu pracy, jak najmniejszych obciążeń dla układu mięśniowo-szkieletowego człowieka.

Chroń swój wzrok - ergonomia pracy przed komputerem

W artykule przedstawiono najważniejsze dolegliwości ze strony narządu wzroku, jakie występują u osób pracujących przy komputerach oraz ich częstość występowania. Wskazano związek tych dolegliwości z wybranymi elementami środowiska pracy. Przedstawiono również najważniejsze obszary profilaktyki dolegliwości ze strony narządu wzroku związanych z obsługą komputerów.

Psychologia

Kompetencje psychologiczne w pracy behapowca - cz. II

Umiejętności określane mianem emocjonalno-społecznych, w skład których wchodzą między innymi umiejętność wywierania wpływu społecznego, pracy w zespole, umiejętności komunikacyjne, empatia – stanowią około dwóch trzecich kompetencji, mających wpływ na ponadprzeciętne wykonanie pracy. Wysoki poziom kompetencji społecznych ma istotne znaczenie w przypadku zawodów, w których mamy kontakt z ludźmi i musimy wpływać na ich zachowanie, tak jak czynią to pracownicy służb BHP. Pracownik służb BHP powinien umieć nawiązywać więzi porozumienia, uważnie słuchać, budować zaufanie i wzbudzać szacunek innych.

Listy do Redakcji

Umowa zlecenie a obowiązki pracodawcy

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij